Důležité:


Funkce @SU - Sumace sloupce - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Funkce @SU - Sumace sloupce slouží k jednoduchým matematickým operacím, je možno sčítat hodnoty v jiných buňkách vlastního dokumentu ve sloupci. Tyto hodnoty musí být všechny číselné.


Upozornění Funkci @SU - Sumace sloupce nelze použít v textové části Dokumentu ani Odstavce, lze ji použít pouze v tabulkové části.


Funkce Název funkce Formální zápis Popis funkce
@SUN Sumace sloupce - číslo nezaokrouhlené @SUN (Sloupec, Řádek od, Řádek do) Součet číselných hodnot daném sloupci v intervalu zadaných řádků - nezaokrouhlené hodnoty
@SUZ Sumace sloupce - číslo nezaokrouhlené @SUZ (Sloupec, Řádek od, Řádek do) Součet číselných hodnot daném sloupci v intervalu zadaných řádků - zaokrouhlené hodnoty


Parametry funkce @SU - Sumace sloupce

Parametr funkce Popis
Sloupec Číslo sloupce vlastního odstavce a dokumentu. Lze nahradit znakem # (= číslo sloupce, ve kterém se nachází vlastní funkce @SU).
Řádek od Číslo prvního řádku vlastního odstavce a dokumentu, od kterého se bude sumovat. Lze nahradit znakem # (= číslo prvního řádku).
Řádek do Číslo prvního řádku vlastního odstavce a dokumentu, od kterého se bude sumovat. Lze nahradit znakem # (= číslo řádku předcházející číslu řádku s funkcí @SU).


Příklady funkce @SU - Sumace sloupce

Příklad Poznámka
@SUN (4,2,8) Součet hodnot ve sloupci č. 4, od řádku č. 2 včetně do řádku č. 8 včetně - zobrazeno na dvě desetinná místa.
@SUZ (#,2,8) Vzorec se nachází ve sloupci 4 Součet hodnot ve sloupci č. 4, od řádku č. 2 včetně do řádku č. 8 včetně - zaokrouhleno na celé číslo.
@SUN (4,#,8) Součet hodnot ve sloupci č. 4, od prvního řádku č. 1 včetně do řádku č. 11 včetně - zobrazeno na dvě desetinná místa.
@SUZ (4,2,#) Vzorec se nachází na řádku 12 Součet hodnot ve sloupci č. 4, od řádku č. 2 včetně do řádku č. 11 včetně - zaokrouhleno na celé číslo.
@SUZ (#,#,#) Vzorec se nachází ve sloupci 4 na řádku 12 Součet hodnot ve sloupci č. 4, od prvního řádku č. 1 včetně do řádku č. 11 včetně - zaokrouhleno na celé číslo.


Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export