Důležité:


Funkce @QU - SQL dotaz - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Funkce '@QU - SQL dotaz' slouží k zobrazení výsledku obecného jednoduchého SQL dotazu (SELECT).

Pouze pro správce Helios Orange! Nutná znalost jazyka T-SQL a struktur databází.

Podmínka musí být definovaná tak, aby výsledkem byla pouze 1 hodnota. Délka výrazu celé funkce je omezena na max. 255 znaků.

Funkce Název funkce Formální zápis Popis funkce
@QUN SQL dotaz - nezaokrouhlené číslo @QUN (SELECT, FROM, WHERE) Obecný jednoduchý SQL dotaz - výsledek číslo nezaokrouhlené (zobrazené na 2 desetinná místa)
@QUZ SQL dotaz - zaokrouhlené číslo @QUZ (SELECT, FROM, WHERE) Obecný jednoduchý SQL dotaz - výsledek číslo zaokrouhlené (bez desetinných míst)
@QUT SQL dotaz - text @QUT (SELECT, FROM, WHERE) Obecný jednoduchý SQL dotaz - výsledek text


Seznam parametrů funkce @PAD - Datumy výkazu

Parametr Popis
SELECT Atribut v klauzuli za SELECT
FROM Systémové jméno tabulky v klauzuli za FROM (případně i JOIN)
WHERE Podmínka v klauzuli za WHERE


Příklady funkce @PAD - Datumy výkazu

Příklad Poznámka
@QUZ (COUNT(*), TabDenik, IdObdobi=1) Počet řádků v deníku v období (roku) se systémovým číslem 1
@QUN (SUM(CastkaMenaZust),TabDenik,CisloUcet = '221000' AND Sbornik = '010' AND IdObdobi=2) Zůstatek účtu z deníku v cizí měně, účet 221000, DUD 010 a období (rok) se systémovým číslem 2
@QUT (A.FullName, Helios001..TabUserCFG AS A, A.LoginName = Suser_Sname()) Plné jméno přihlášeného uživatele
Upozornění Použití výše uvedených funkcí SQL dotaz má pouze omezené použití, lze je používat pouze pro jednoduché SQL dotazy. Délka výrazu celé funkce je omezena na max. 255 znaků. Nelze použít pro složitější SQL dotazy.


Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export