Důležité:


Funkce @PS - Přepočtené počty pracovníků - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Funkce @PS - Přepočtené počty (stavy) pracovníků slouží k výpočtu průměrného evidenčního počtu pracovníků přepočteného na plně zaměstnané za celé období (rok). Údaje se čerpají z modulu mzdy.

Funkce Název funkce Formální zápis Popis funkce
@PSN Přepočtené počty pracovníků - číslo nezaokrouhlené @PSN (Období, Atribut, Podmínka) Součet číselných hodnot daném sloupci v intervalu zadaných řádků - nezaokrouhlené hodnoty
@PSZ Přepočtené počty pracovníků - číslo zaokrouhlené @PSZ (Období, Atribut, Podmínka) Součet číselných hodnot daném sloupci v intervalu zadaných řádků - zaokrouhlené hodnoty


Parametry funkce @PS - Přepočtené počty pracovníků

Parametr funkce Popis Poznámka
Období B|M|P B - období běžné (běžný rok)
M - období minulé (minulý rok)
P - období předminulé (předminulý rok)
Atribut Některý z atributů přehledu zaměstnanců - slouží k rozdělení pracovníků do některých kategorií - např, vedoucí pracovníci.

V případě údajů za celou firmu se uvede znak #

Stredisko - Atribut je Útvar
Zakazka - Atribut je Zakázka
NakladovyOkruh - Atribut je Nákladový okruh
Alias - Atribut je Alias
Poznamka_255 - Atribut je Poznámka
LoginID - Atribut je Login Id
Podmínka Podmínka pro daný atribut. V případě údajů za celou firmu se uvede znak #


Příklady funkce @PS - Přepočtené počty pracovníků

Příklad Poznámka
@PSN (B,#,#) Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený na plně zaměstnané v běžném roce, zobrazeno na 2 desetinná místa za celou organizaci
@PSZ (M,#,#) Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený na plně zaměstnané v minulém roce, zobrazeno na celé číslo za celou organizaci
@PSN (B,Alias ,Ved) Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený na plně zaměstnané v běžném roce, zobrazeno na 2 desetinná místa za vedoucí pracovníky - v poli Alias mají označení Ved
@PSN (B,Stredisko, 001%) Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený na plně zaměstnané v běžném roce, zobrazeno na 2 desetinná místa za vedoucí pracovníky - Středisko 001 vč. všech podstředisek
@PSN (B,Stredisko, 00[123]%) Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený na plně zaměstnané v běžném roce, zobrazeno na 2 desetinná místa za vedoucí pracovníky - Středisko 001, 002 a 003 vč. všech podstředisek


Upozornění Údaje se čerpají z modulu mzdy. Pro použití funkcí @PS je tudíž nutno, aby byly vedeny mzdy v programu Helios Orange v příslušných obdobích.

Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export