Důležité:


Funkce @POP - Popisné údaje výkazu - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Funkce @POP - Popisné údaje výkazu slouží k zobrazení hodnot z popisných údajů navázaného výkazu. Jedná se o údaje vlastní organizace.

Funkce Název funkce Formální zápis Popis funkce
@POP Popisné údaje výkazu @POP (Parametr) Údaj z popisných údajů přiřazeného výkazu


Seznam parametrů funkce @POP - Popisné údaje výkazu

Parametr Popis
IC Identifikační číslo vlastní organizace
NazevOrg1 Název organizace 1 vlastní organizace
NazevOrg2 Název organizace 2 vlastní organizace
SidloOrg1 Sídlo organizace 1 (např. ulice + číslo) vlastní organizace
SidloOrg2 Sídlo organizace 2 (např. místo sídla) vlastní organizace
SidloOrg3 Sídlo organizace 3 (např. PSČ) vlastní organizace
SidloOrg4 Sídlo organizace 4 (např. země) vlastní organizace
PodpisovyZaznam Podpisový záznam - jméno osoby odpovědné za účetní závěrku
PravniForma Právní forma vlastní organizace
PredmetPodnikani Předmět podnikání vlastní organizace
Poznamka Poznámka (tiskne se jako součást formuláře výkazu)
PoznamkaVlastni Poznámka (netiskne se jako součást formuláře výkazu)
Text1 Text 1
Text2 Text 2
Text3 Text 3
Text4 Text 4


Příklady funkce @POP - Popisné údaje výkazu

Příklad Poznámka
@POP (NazevOrg1) Název vlastní organizace
@POP (SidloOrg2) Sídlo organizace 2 (např. místo sídla) vlastní organizace


Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export