Funkce @CI - Číslo - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Funkce @CI - Číslo slouží k zaokrouhlení a nastavení formátu zobrazení čísla. V tabulce při tisku se čísla budou zarovnávat zprava (na rozdíl od ostatních údajů - textů - které se zarovnávají zleva.

Funkce Název funkce Formální zápis Popis funkce
@CIN Číslo nezaokrouhlené @CIN (Číslo) Číslo nezaokrouhlené - vyjádřené na 2 desetinná místa
@CIZ Číslo zaokrouhlené @CIZ (Číslo) Číslo zaokrouhlené a vyjádřené bez desetinných míst


Parametrů funkce @CI - Číslo

Parametr Popis
Číslo Číslo - ve formátu bez mezer, jako oddělovač desetinných míst musí být TEČKA .


Příklady funkce @CI - Číslo

Příklad Poznámka
@CIN (123456.789) Výsledek bude 123 456,79
@CIZ (123456.789) Výsledek bude 123 457


Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export