Firemní aktivity - Změny 2021

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání


Verze 2.0.2021.0616 ze dne 22.07.2021

Oprava Akce Přesun do jiné kategorie přestala fungovat pro více označených záznamů. OpravenoVerze 2.0.2021.0600 ze dne 23.06.2021

Novinka Akce Přesun aktivity do jiné kategorie
  • V rámci přesunu doplněna kontrola, zda je hodnota vázaná na některý z číselníků firemní aktivity, nebo QMS přípustná i pro cílovou kategorii, a pokud ne, tak se hodnota zruší, a je-li pro cílovou kategorii nějaká hodnota přednastavena, tak se nastaví. Je-li u firemní aktivity zadána hodnota, která vůbec v číselníku neexistuje, ponechá se v záznamu i po přesunu do jiné kategorie aktivity
  • K dispozici je nově slepá procedura ep_FiAkPresunKateg, která umožní uživateli standardní chování popsané v předchozím bodu ignorovat a provést vlastní úpravu zdrojového záznamu a nakonec rozhodnout, zda se má upravený záznam skutečně přesunout


Novinka V uživatelských editorech agend QMS pro tabulku tabKontaktJednani je umožněno přejmenovávat pole zobrazující číselníkové hodnoty z číselníků QMS1, QMS2, QMS3 skrytím standardního názvu pole a zadáním vlastního políčka typu Popis.


Novinka Při úpravě množství položky docházelo k nežádoucímu opětovnému dotahování cen z cenové úrovně a tím k přepsání ceny zadané uživatelem. Opraveno - cena se aktualizuje pouze, pokud změnami v editoru nastaly podmínky pro uplatnění jiného typu cenotvorby.Verze 2.0.2021.0300 ze dne 19.03.2021

Novinka Číselník Texty pro firemní aktivity - doplněn příznak "Přednastaveno pro kategorii", který lze zatrhnout, je-li zadána kategorie. Je-li zatržen, pak se při založení záznamu v dané kategorii text automaticky vyplní do pole předmět.


Novinka Nad přehled Položky byla doplněna nová akce "Aktualizovat položku podle aktuální cenotvorby", která pro aktuální položku/označené položky provede aktualizaci cen a slev s ohledem na právě platnou cenotvorbu a slevotvorbu.


Novinka Revize dohledání a výpočtu cen
  • Při nastavení globální konstanty Sklady, nákup a prodej - Ceny - Dohledat ceny dle: Místo určení se v případě, že je na aktivitě zadána organizace v poli Místo určení, aplikuje cenotvorba dle této organizace (dosud se toto nastavení ignorovalo)
  • Při změně sazby DPH na položce se částky přepočítávají s ohledem na Způsob zadávání ceny na položce (dosud se přepočet prováděl vždy z JC bez daní)


Oprava *Úkol ze vzoru s připojenou položkou - nepřenášely se všechny údaje (např. Měna). Opraveno
  • Připojení zakázky k aktivitě - nepřenášely se Místo určení příjemce (do Místo určení) a Příjemce zakázky (do Příjemce v případě, že se dle nastavení nepřenášel do Organizace). Opraveno
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export