Firemní aktivity - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2019.1200 ze dne 30.12.2019

Novinka Akce Přenos (pošty) z Outlooku - Z přednastavené složky byla upravena tak, aby v případě, že je aktivovaná jako součást automatu, nevypisovala hlášení o výsledku importu pošty.


Novinka Do záhlaví okna v editorech dokladů
 • Firemní aktivity
 • QMS
 • CRM

nad tabulkou TabKontaktJednani byl mezi číslo dokladu a předmět doplněn Název z organizace zadané na dokladu.


Novinka Kopírování obsahu uživatelských sloupců bylo ve firemních aktivitách, QMS a CRM rozšířeno (dosud byla možnost přenášet obsah sloupců z hlavičky (TabKontaktJednani_EXT) do dokladu pořízeného kopií původního dokladu):
 • Obsah sloupců určený ke kopírování se nyní přenáší i při generování dokladů nad položkami dokladu
 • Obsah sloupců určených ke kopírování z hlavičky se nyní přenáší i při zakládání nového dokladu na příslušné podzáložce záložky Doklady
 • Současně byla vlastnost kopírovatelnosti sloupců doplněna pro sloupce položek dokladu (TabSvsSpotreba_EXT) a aplikuje se jak při kopírování dokladu, tak při generování dokladů nad položkami dokladů
 • Obsah sloupců označených ke kopírování ve stavu skladu (TabStavSkladu_EXT) se při přidávání položek na aktivitu přebírá do stejných sloupců v položkách aktivity (TavSvsSpotreba_EXT)


Novinka Úkoly z agend QMS nešly korektně editovat z kalendáře. Zobrazoval se standardní editoru úkolu z firemních aktivit. Záznam nešel uložit pokud měl úkol přiřazenu kategorii úkolu QMS. Opraveno.


Novinka V editorech agend
 • Kontaktní jednání
 • Poptávky přijaté
 • Poptávky vydané
 • Aktivity
 • Reklamace přijaté
 • Reklamace vydané
 • Interní neshody

lze nově vedle Organizace zadávat i Místo určení a Příjemce a v nastavení přenosu na kategorii zajistit jejich přenášení do ručně zakládaných i generovaných skladových dokladů.Verze 2.0.2019.0904 ze dne 24.10.2019

Oprava Od verze 2.0.2019.0900 končil pokus doplnit novou položku v editoru úkolů aktivovaném z editoru aktivity chybou Access violation... Opraveno.Verze 2.0.2019.0900 ze dne 26.09.2019

Novinka Při generování dokladu s požadovaným přenosem poznámky z aktivity se v případě, že poznámky nebyla vyplněna, objevila chyba: "Could not convert variant of type (Null) into type (OleStr)." Opraveno.


Novinka Pokud se do firemní aktivity přidalo v přehledu položek více položek najednou, neaplikovala se na ně nastavená cenotvorba. Opraveno


Novinka Náhrada přehledu Aktivity (221) v návazných dokladech k dokladům přehledem:
 • Aktivity a agendy QMS (1733) – zobrazuje pohromadě záznamy z firemních aktivit, z agend QMS, z poptávek přijatých a vydaných
 • Dosud se používal nad číselníkem Organizace
 • Výše uvedené agendy mají různé skupiny tiskových formulářů – pro aktuální záznam se nově nabídnou vždy tiskové formuláře patřící do skupiny formulářů určených agendě, do níž daný záznam patří (původně se nabízely v přehledu vždy formuláře pro firemní aktivity)Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka Byla implementována nová agenda "Poptávky vydané" určená pro vedení poptávkového řízení vůči dodavatelům. Podrobnosti viz https://forum.helios.eu/orange/help/cs/Poptávky_vydané_-_Editor_-_Obchodní_partneři_a_CRM

Poznámka:
V souvislosti s tím byla stávající agenda "Poptávky" přejmenována na "Poptávky přijaté".


Novinka U pole Dič DPH v editoru Organizace se mění popis takto:
 • Pokud pro zadanou hodnotu existuje záznam v tabulce DIČ organizace s hodnotou příznaku Aktuální DIČ neplátce DPH = 1 - změní se popis na: DIČ (neplátce)
 • Pokud pro zadanou hodnotu existuje záznam v tabulce DIČ organizace s hodnotou příznaku Aktuální DIČ plátce DPH = 1 - změní se popis na: DIČ DPH (aktuální)
 • Pokud je DIČ vyplněno a nenastane ani jeden z výše uvedených případů, změní se popis na: DIČ DPH (neaktuální)
 • Pokud DIČ není vyplněno, zůstává popis: DIČ DPH


Oprava Od verze x.0.2019.0401 kontrola na výskyt duplicity při zadávání údaje IČO neidentifikovala duplicity v hodnotách s počtem znaků větším než 8. Opraveno a zachován princip, že IČO s nezadanými 0 na začátku a se zadanými 0 je vyhodnoceno jako duplicita.Verze 2.0.2019.0405 ze dne 23.04.2019

Oprava Ve firemních aktivitách v úkolech, při založení položky k úkolu se zobrazovala chyba Field 'DruhCU' not found. Opraveno.Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Oprava Od verze 2.0.2016.1100 po převodu editoru položky firemní aktivity do nového designu přestala fungovat logika nabízení a zadávání korektních měrných jednotek. Místo aby se nabízel omezený okruh jednotek dle jednotek zavedených u kmenové karty, se začaly nabízet všechny jednotky z číselníku měrných jednotek. Opraveno - vráceno do původního stavu.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export