Důležité:


Firemní aktivity - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka Byla implementována nová agenda "Poptávky vydané" určená pro vedení poptávkového řízení vůči dodavatelům. Podrobnosti viz https://forum.helios.eu/orange/help/cs/Poptávky_vydané_-_Editor_-_Obchodní_partneři_a_CRM

Poznámka:
V souvislosti s tím byla stávající agenda "Poptávky" přejmenována na "Poptávky přijaté".


Novinka U pole Dič DPH v editoru Organizace se mění popis takto:
  • Pokud pro zadanou hodnotu existuje záznam v tabulce DIČ organizace s hodnotou příznaku Aktuální DIČ neplátce DPH = 1 - změní se popis na: DIČ (neplátce)
  • Pokud pro zadanou hodnotu existuje záznam v tabulce DIČ organizace s hodnotou příznaku Aktuální DIČ plátce DPH = 1 - změní se popis na: DIČ DPH (aktuální)
  • Pokud je DIČ vyplněno a nenastane ani jeden z výše uvedených případů, změní se popis na: DIČ DPH (neaktuální)
  • Pokud DIČ není vyplněno, zůstává popis: DIČ DPH


Oprava Od verze x.0.2019.0401 kontrola na výskyt duplicity při zadávání údaje IČO neidentifikovala duplicity v hodnotách s počtem znaků větším než 8. Opraveno a zachován princip, že IČO s nezadanými 0 na začátku a se zadanými 0 je vyhodnoceno jako duplicita.Verze 2.0.2019.0405 ze dne 23.04.2019

Oprava Ve firemních aktivitách v úkolech, při založení položky k úkolu se zobrazovala chyba Field 'DruhCU' not found. Opraveno.Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Oprava Od verze 2.0.2016.1100 po převodu editoru položky firemní aktivity do nového designu přestala fungovat logika nabízení a zadávání korektních měrných jednotek. Místo aby se nabízel omezený okruh jednotek dle jednotek zavedených u kmenové karty, se začaly nabízet všechny jednotky z číselníku měrných jednotek. Opraveno - vráceno do původního stavu.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export