Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Firemní aktivity - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2017.1000 ze dne 11.10.2017

Novinka V modulech Firemní aktivity a QMS došlo k následujícím úpravám v terminologii
 • Akce "Spotřeba materiálu a služeb" nad přehledy aktivit, úkolů a plnění úkolů byly přejmenovány na "Položky"
 • Záložka "Zboží a služby" v editorech aktivity a záznamů QMS, v úkolech a v plnění úkolů byla přejmenována na "Položky"
 • Akce "Předměty svěřené do servisu" nad přehledy aktivit byla přejmenována na "Předměty"
 • Záložka "Předmět" v editoru firemní aktivity byla přejmenována na "Předměty"
 • Akce "Pohyby aktuálního zboží" nad záznamy QMS byla přejmenována na "Pohyby položky"
 • Akce "Pohyby vybraného zboží nad všemi sklady" nad záznamy QMS byla přejmenována na "Pohyby položky všude"
 • Akce "Strom souvisejících záznamů QMS" nad zázmamy QMS byla přejmenována na "Strom QMS"
 • Akce "Související záznamy QMS" nad záznamy QMS byla přejmenována na "Související QMS"


Oprava Zobrazení kalendáře - při zobrazení na Den se zobrazil první den v týdnu (pondělí) a nikoliv aktuální den. Opraveno.


Oprava Kontaktní osoba založená do číselníku Kontaktní osoby z Firemní aktivity se přestala doplňovat do vztahu kontaktní osoby k organizaci zadané v záznamu Firemních aktivit. Opraveno.Verze 2.0.2017.0500 ze dne 05.06.2017

Novinka Od verze 2.0.2017.0300 se začaly na položky zadávané na záložku Zboží a služby ve Firemní aktivitě přebírat historické ceny (při nastavené konstantě Dohledání historických cen pro prodej). Obnoven původní stav, historické ceny se nedohledávají.


Oprava Při zadání firemní aktivity přes kalendář se musel kalendář zavřít a znovu otevřít, aby se v něm aktivita objevila. Opraveno.


Oprava Tisk kalendáře se řídil nastavením velikosti fontu v uživatelských konstantách určeným pro zobrazení místo pro tisk. Opraveno.


Oprava Při použití přehledu 742 - Spotřeba materiálu a služeb v uživatelském soudečku nebo v externí akci docházelo při editaci k chybovým hláškám:
 • Acces violation
 • Field 'CisloOrg' not found

Opraveno.Verze 2.0.2017.0303 ze dne 06.04.2017

Oprava Ve firemních aktivitách na záložce 8-Doklady v přehledu Došlých objednávek zmizela u verze 2.0.2017.0300 možnost Přidat a Odebrat doklad na aktivitu.V souvislosti s tím se dělo i to, že pokud byla zakládána nová firemní aktivita a přes tlačítko Nový byla připojena nově vytvořená došlá objednávka, tak se chybně připojila ne do nového záznamu firemní aktivity, ale připojila se do záznamu, kde byl aktivní řádek při spuštění tlačítka Nový.

OpravenoVerze 2.0.2017.0300 ze dne 31.03.2017

Novinka Doplněna možnost přebírat hromadně položky z přehledu Stavy skladu do seznamu Zboží a služby v záznamu Firemní aktivity.Verze 2.0.2017.0201 ze dne 11.02.2017

Oprava Ve firemní aktivitě na záložce "Předmět" šlo založit záznam, kde v editoru bylo možné vyplnit výrobní číslo přímo z klávesnice a to bez nutnosti prokliku do navazujícího číselníku výrobních čísel. Toto od listopadové verze 2016 přestalo fungovat. OpravenoVerze 2.0.2017.0001 ze dne 18.01.2017

Novinka Skupina akcí Generování skladových dokladů, která je k dispozici nad přehledem Zboží a služby ve firemní aktivitě, nebyla k dispozici nad týmž přehledem u úkolů.

Doplněno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export