Důležité:


Firemní aktivity - Změny 2011

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2011.1105 ze dne 21.11.2011

Novinka Akce Přesun Aktivity do jiné kategorie.

Pokud se přesouvá aktivita (která nemá vyplněnou zakázku) do kategorie, která má nastaveno Generovat zakázku automaticky -> vygeneruje se zakázka a přiřadí se přesouvané aktivitě.Verze 2.0.2011.0907 ze dne 07.09.2011

Oprava Opraveno přednastavení měny a kurzu při akci generování dokladů OZ ze 7.záložky Aktivity.Verze 2.0.2011.0701 ze dne 01.07.2011

Novinka Přidána vazba "Hlavičky dokladu pohybu zboží" mezi Aktivitami a Doklady zboží, které jsou na aktivitu navázané. Využitelné pro master x detail v přehledu aktivit.Verze 2.0.2011.0602 ze dne 03.06.2011

Oprava Ve verzi 2.0.2011.0601 nefungovalo uživatelské označování (klávesa Insert) v aktivitách.
Opraveno.Verze 2.0.2011.0404 ze dne 26.04.2011

Novinka Editor kontaktů převeden do nového designu.

Zavedena nová funkcionalita - možnost přiřazení kontaktu přímo z editoru kontaktů k jednomu ze čtyř subjektů:

  • 1. Zaměstnanec
  • 2. Kontaktní osoba
  • 3. Organizace
  • 4. Vztah kontaktní osoby k organizaci

Pokud je zadáno 4., pak se automaticky doplní 2. a 3. Pokud je zadáno 2. a 3. pak se automaticky doplní 4. ( v případě že vztah neexistuje, bude automaticky vytvořen po potvrzení OK editoru).

Pro lepší představu se aktuální přiřazení kontaktu graficky zobrazuje v pravé části sekce pro přiřazení pomocí stromové struktury.


Novinka V editoru pro odesílání e-mailu je nyní možno vybírat z kontaktů jak typu E-Mail, tak i typu Hromadně pro e-mail. Pouze akce Výběr přednastaveného kontaktu i nadále vybírá přednastavený kontakt pouze typu E-Mail.


Novinka Při vytváření nových dokladů na 8.záložce editoru kontaktního jednání se dotáhne přednastavená Forma úhrady z Organizace do hlavičky dokladu.


Novinka Při generovování Faktury vydané ze 7. záložky kontaktního jednání se upřednostní Lhůta splatnosti z nastavení způsobu platby u vybrané organizace na kontaktním jednáním před globálně přednastavenou lhůtou splatnosti.Verze 2.0.2011.0310 ze dne 18.04.2011

Oprava Při generování dokladu zboží ze 7. záložky Kontaktního jednání docházelo k chybě:

String or binary data would be truncated pokud bylo na Spotřebě materiálu a služeb zadáno výrobní číslo ručně a Název1 byl zadán delší než 25 znaků.
Opraveno.Verze 2.0.2011.0306 ze dne 30.03.2011

Novinka Editor Kontaktního jednání - 7.záložka (rovněž editor Úkolů - 5.záložka). Do editoru Zboží a služby přidána 3.záložka a na ní 5 atributů:

Číslo zakázky, Nákladové středisko, Nákladový okruh, Vozidlo, Zaměstnanec.

Při akci Generování skladových dokladů (na 7.záložce kontaktního jednání) se na položky dokladů budou přenášet atributy: Název 1-4, Popis 1-3, Datum požadované, Datum potvrzené, Čárový kód, Výrobní číslo, Číslo zakázky, Nákladové středisko, Nákladový okruh, Vozidlo, Zaměstnanec.


Novinka Vytvořena nová vazba (vazební tabulka) mezi položkou Kontaktního jednání/Úkolu ve Zboží a služby (tabulka TabSvsSpotreba) a položkou generovaného dokladu Oběhu zboží (TabPohybyZbozi).

Existence vazební tabulky Položka kontaktního x Položka dokladu OZ dává možnost zobrazit a pracovat i s údaji hlavičky dokladu Oběhu zboží.Verze 2.0.2011.0203 ze dne 23.02.2011

Novinka Přidáno právo na akci "Kalendáře - vše..." v přehledu Kontaktní jednání a v přehledu Úkoly.Verze 2.0.2011.0109 ze dne 24.01.2011

Oprava Opravena chyba, která mohla nastat při následujícím postupu:
  • Založení nové aktivity v kategorii, která má přednastaveny vzory úkolů, systém vygeneruje tyto úkoly k novému kontaktní jednání
  • Editace některého z atributů kontaktního jednání Typ, Stav, Druh Výstupu
  • Editace některého z vygenerovaných úkolů, aniž by se mezitím kontaktní jednání uložilo
  • Uložení nové aktivity

V tu chvíli mohlo dojít ke změně atributů Typ, Stav, Druh Výstupu na jiném kontaktním jednání

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export