Důležité:


Firemní aktivity - Změny 2009

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2009.0928 ze dne 13.11.2009

Novinka Do kalendáře nad úkoly byl doplněn nový zdroj - Kategorie.


Novinka Anglické hlášky při výběru z kalendáře byly zařazeny do systému překladů textů.


Oprava Při ukládání úkolu (potvrzení OK) došlo k vymazání pole "Termín zahájení".

Opraveno.


Oprava Při ukládání úkolu (potvrzení OK) došlo k vymazání pole "Termín zahájení".

Opraveno.Verze 2.0.2009.0923 ze dne 22.10.2009

Oprava Upraven vzhled editoru kontaktních jednání, aby ho bylo možno plně zobrazit v rozlišení 800x600.


Oprava Opravena chyba, kdy se v případě spuštění přenosového přehledu v editoru na poli číslo zaměstnance či číslo kontaktní osoby nenastavil kurzor na správný záznam (pokud byl vyplněný např. zaměstnanec číslo 000012, kurzor se v návazném přenosovém přehledu nenastavil na záznam s číslem zaměstnance 12, ale na první záznam v přehledu).Verze 2.0.2009.0920 ze dne 09.10.2009

Novinka Editor e-mailů doplněn o datum odeslání a datum přijetí zprávy.


Novinka Při připojování mailové zprávy z Outlooku ke kontaktnímu jednání se nerespektovala nastavená implicitní úroveň stromu dokumentů daného uživatele v uživatelských konstantách lokálních.

Končila vždy jako nezařazená, přestože uživatel má v lokálním nastevení zadanou implicitní úroveň.

Upraveno. Email se zařadí do nastavené implicitní úrovně stromu dokumentů.Verze 2.0.2009.0915 ze dne 02.10.2009

Oprava Vzor úkolu, k němu je přidaná položka ze Zboží a služby a přiřazená kategorie kontaktního jednání. Pokud se v této kategorii vygenerovala nová aktivita, skončila akce hláškou:

Položka "Popis" musí být zadána"
a na založené kontaktní jednání se nepřenesl ani úkol ani položka zboží.
Opraveno.Verze 2.0.2009.0909 ze dne 09.09.2009

Novinka Na kategorii kontaktního jednání je nová položka - "Měnit typ, stav a požadovaný druh výstupu po splnění úkolů". Výchozí nastavení je Ano (=dřívější chování), pokud je nastaveno na Ne, změny se neprovádí.


Novinka V editoru úkolu na záložce 4-Kontaktní jednání lze zadat návazný úkol.


Oprava Pokud se vstoupilo přes pravé tlačítko myši nad kategorií kontaktního jednání do přehledu "Nastavení přenosu", zobrazila se chyba Access violation.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba při načítání mailu z Outlooku ve formátu RTF (Firemní aktivity - přehled Email ).Verze 1.0.2009.0504 ze dne 19.06.2009

Novinka Editor kontaktního jednání, záložka 7-Zboží a služby, výpočet cen.

Doplněna funkcionalita - po změně a opuštění kteréhokoliv pole (JC bez daně, JC s daní, CC bez daně, CC s daní, Množství) se automaticky dopočítají všechny ostatní hodnoty.


Novinka V soudečku Firemní aktivity byl upraven přehled Úkoly (BID 1007) pod volbou hlavní nabídky Úkoly:
 • Byl přejmenován na "Úkoly - tým ([přihlašovací jméno])"
 • Byla upravena podmínka pro výběr záznamů do přehledu. Dříve se zobrazovaly všechny úkoly, které neměly zadaného řešitele nebo řešitelem byl aktuálně přihlášený uživatel. Nyní se zobrazují všechny úkoly s vazbou na aktuálně přihlášeného uživatele. Tím může být:
  • zaměstnanec zadaný jako Řešitel s odpovídajícím Login ID na kartě zaměstnance nebo kontaktem typu Login ID
  • zaměstnanec zadaný jako člen týmu řešitelů (záložka s přehledem zaměstnanců na záložce Řešitelský tým v editoru úkolů) s odpovídajícím Login ID na kartě zaměstnance nebo kontaktem typu Login ID
  • kontaktní osoba zadaná jako Řešitel s odpovídajícím kontaktem typu Login ID
  • kontaktní osoba zadaná jako člen týmu řešitelů (záložka s přehledem kontaktních osob na záložce Řešitelský tým v editoru úkolů) s odpovídajícím kontaktem typu Login ID

Dále byl pod volbu hlavního menu Úkoly doplněn nový přehled nazvaný "Úkoly - řešitel ([přihlašovací jméno])". Zde jsou zobrazeny všechny úkoly s vazbou na aktuálně přihlášeného uživatele, který je zadán jako Řešitel (zaměstnanec nebo kontaktní osoba):

 • zaměstnanec zadaný jako Řešitel s odpovídajícím Login ID na kartě zaměstnance nebo kontaktem typu Login ID
 • kontaktní osoba zadaná jako Řešitel s odpovídajícím kontaktem typu Login ID


Novinka Na kategorii kontaktního jednání bylo přidáno zaškrtávátko "Měnit typ, stav a druh výstupu po dokončení úkolů".

Toto zapíná/vypíná stávající funkcionalitu na kontaktním jednání, při které se po dokončení všech úkolů na kontaktním jednání automaticky změní typ, stav a druh výstupu z výchozích na požadované.Verze 1.0.2009.0409 ze dne 20.05.2009

Novinka Nový přehled Kategorie úkolů pod přehledem Úkoly.

Atributy: Kategorie, Popis, Poznámka, Přednastaveno, Synchronizovat.
Úkol může (nemusí) mít přiřazenu max. jednu kategorii. Nejvýše jedna kategorie může být přednastavena. Pokud je některá kategorie přednastavena, při založení nového úkolu je úkol ihned zařazen do této kategorie a zároveň si z ní převezme příznak Synchronizovat.
Výběr kategorie se nachází na 1.záložce úkolu, napravo od Předmětu úkolu.


Novinka Úkoly, formulář, 2.záložka Řešitelský tým.

Zde bylo možno zadat 'Řešitel - zaměstnanec', nově je navíc možno zadat 'Řešitel - kontaktní osoba'. Lze vyplnit nejvýše jednoho z této dvojice.
Dále bylo možno zadávat řešitelský tým zaměstnanců, obdobně lze nyní zadávat i řešitelský tým kontaktních osob přes dvě nové záložky Zaměstnanci/Kontaktní osoby.
Možnost odeslání e-mailu, pokud je jako řešitel vybrána kontaktní osoba, byla rovněž doplněna.


Oprava Při tisku položek Zboží a služeb uložených v Plnění úkolu ve Firemních aktivitách se objevovala chyba "Invalid column name 'HlidanoDatDo'".

Opraveno.Verze 1.0.2009.0217 ze dne 18.02.2009

Novinka Předvyplňování času a datumu v kontaktním jednání je nyní řešen takto:

Při založení nového KJ se předvyplní datum a čas začátku na aktuální. Datum a čas konce je ponechán prázdný (tzn. KJ lze ihned uložit).
Pokud nastavím datum konce na stejný jako je datum začátku a zároveň by čas konce předcházel času začátku, automaticky se čas konce zvýší o 30min nad čas začátku (tzn. KJ lze rovněž ihned uložit).


Oprava Přepnutí z některé záložky dokladů na záložkou „Doklady – všechny“ a pak zpět způsobovalo zobrazení dalšího panelu tlačítek a stavového řádku.

Pokud byla odebrána práva na přehled „Doklady – všechny“, záložka byla viditelná, ale přehled na ní nikoliv.
Opraveno - při odebraných právech na přehled „Doklady – všechny“, se záložka nezobrazuje.Verze 1.0.2009.0212 ze dne 02.02.2009

Novinka Při vytváření nové aktivity se datum začátku i konce předvyplní aktuálním datumem. Čas začátku se předvyplní aktuálním časem a čas konce se nastaví na čas začátku + 30 minut. Při změně datumu začátku nad datum konce se datum konce automaticky zvýší na datum začátku. Při změně času začátku nad čas konce (při stejných datumech) se čas konce zvýší o 30 minut nad čas začátku.Verze 1.0.2009.0201 ze dne 19.01.2009

Novinka Z přehledu kontaktních jednaní lze zobrazit Spotřebu materiálu a služeb k vybraným kontaktním jednáním (doteď fungovalo pouze pro jeden záznam). Zároveň je možné k těmto položkám zobrazeným z více kontaktních jednání generovat doklady.

Dále v přehledu Spotřeba materiálu a služeb přidána vazba na Kontaktní jednání.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export