Důležité:


Finanční analýza a plánování - schéma - Finanční analýza a plánování

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Základní schéma sestav finanční analýzy - sestava finanční analýzy má navázané ukazatele a období zobrazení (většinou měsíce), na ukazatelích jsou určeny zdroje dat:


Finanční analýza - zdroje dat a sestavy


Z hlediska definice vlastních ukazatelů jsou základním prvkem ukazatele, některé ukazatele se mohou skládat z členů ukazatele. K ukazatelům nebo členům ukazatele se přiřazují příslušné účty analytické evidence.

Členy ukazatele, ukazatele nebo i celou sestavu lze vyhodnocovat po útvarech, zakázkách, nákladových okruzích, vozidlech nebo zaměstnancích. Platí princip: přednost mají údaje na větším detailu, tj. v pořadí od největšího detailu: Člen ukazatele, Ukazatel, Sestava.

Na sestavy se vybírají jednotlivé ukazatele a období zobrazení (většinou měsíce pro jeden, dva nebo i více let, případně Období stavu ). Jeden ukazatel je možno zařadit do více sestav, obdobně období zobrazení. Aktualizací sestavy se vypočtou hodnoty ukazatelů vybraných na sestavu pro jednotlivá období zobrazení, údaje jsou prezentovány v tabulce (přehledu) hodnot a též v grafické podobě formou grafu označených ukazatelů.

V případě požadavku zobrazení v excelu lze hodnoty sestav finanční analýzy zobrazit v excelu pomocí vzorců Manažerského rozhraní - skupina funkcí Helios Controlling:

Schema propojení plánů na excel
Funkcionalita Finanční analýzy - propojení na plány je znázorněna v následujícím schématu:


Schéma vazeb finanční analýzy - propojení na plány


Základem je definice výkazu pro účely plánu (např. výsledovka upravená pro potřeby sledování a vyhodnocení plánu) s její definicí - strukturou jednotlivých řádků.

K této definici výkazu pro účely plánu jsou přiřazeny jednotlivé výkazy (s konkrétní vazbou na údaje časové) - z přehledu hodnoty výkazu se pak získávají údaje o skutečnosti.

K jednotlivým výkazům jsou pak přiřazeny jednotlivé plány (1 : 1) - z přehledu hodnot plánu jsou získávány údaje o plánech.

Příslušné plány vycházející ze stejné definice výkazu lze pak zařadit do sestavy a aktualizací se získají hodnoty plánu a skutečnosti (pokud existuje).


V případě požadavku zobrazení v excelu lze plánované hodnoty i skutečnosti zobrazit v excelu pomocí vzorců Manažerského rozhraní - skupina funkcí Helios Controlling:

Schema propojení plánů na excel
další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export