Fenix USP - Pololetní výkazy 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

V případě, využíváte výkazy přes Fenix USP, věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

Tip Před zpracováním pololetních výkazů roku 2013 Vás krátce seznámíme s novinkami na webu CSÚIS a ve Fenixu a zrekapitulujeme verze modulů Fenix, na nichž je možné výkazy ve veřejné správě zpracovat.


5.6.2013 byla zveřejněna aktualizace dokumentu Kontrolní vazby výkazů – verze č. 27, změny se týkají především ročního výkazu Přehled o změnách vlastního kapitálu (KAP)


12.6.2013 byla zveřejněna aktualizace XSD schémat (CSÚIS) – Balíček č. 20, změny se týkají jen výkazu NRNV Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů, varianta s návrhem rozpočtu pro následující rok.


1.7.2013 byla vydána aktualizovaná Metodika tvorby PAP pro rok 2013 k 1.7.2013. Hlavní změnou je definitivní konec platnosti dokumentu Příloha č. 3 PAP s vyznačením nevyplňovaných položek. Nadále lze tedy ve výkazu PAP vykazovat všechny kombinace definovaných položek a typů změn.


Metodickou změnou pro 1. pololetí 2013 je vykazování řádku 3 v části A.5 výkazu Příloha. MF potvrdilo, že do části A.5 do řádku 3 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů vstupují pouze závazky k dani po datu splatnosti. Pokud má uživatel závazek po datu splatnosti, musí použít k tomu určenou závaznou analytiku, jinak se na řádku vykáže 0.

V metodice Fenix jsme měli tento způsob výpočtu uplatněný již v prvním čtvrtletí 2013, pro jinou metodiku byl výpočet upraven nyní.

Upozornění Zpracování výkazů za 1. pololetí roku 2013 je ve Fenixu plně řešeno ve verzi 7.20.

Ve Výkaznictví 7.20.107 a USP 7.20.107 jsou zapracovány změny zveřejněné v kontrolních vazbách verze č. 27 a v Balíčku č. 20. Pro státní příspěvkové organizace, které předávají výkaz NRNV, změněný pro rok 2013, jsou verze 7.20.107 povinné.

Upozornění Ostatní uživatelé mohou zpracovat výkazy i na nižší verzích, aktuální je Výkaznictví 7.10.107 (a USP 7.10.101).
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export