Důležité:


Fakturace a pošta - Změny 2009

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2009.0931 ze dne 20.11.2009

Oprava Opravena chyba, kdy při generování pokladního dokladu z faktury (na řadě faktur nastaveno Pokladna = není) nebyla dotahována Řada pokladních dokladů ze způsobu úhrady.Verze 2.0.2009.0928 ze dne 13.11.2009

Novinka V evidenci pošty byly upraveny délky sloupců Ulice, Místo a Země tak, aby odpovídaly délkám v číselníku organizací a zaměstnanců.
  • Ulice: 50 -> 132
  • Místo: 50 -> 100
  • Země: 30 -> 50
  • Adresát/Odesilatel: 60 -> 111


Novinka Fakturace - export formátem PVS e-faktura.

Převedena funkcionalita formátu PVS e-faktura pro unicode.
Tento formát je na unicode převeden, ale nebude dále rozvíjen, nebudou v budoucnu přidávány další atributy, další funkcionality.Verze 2.0.2009.0923 ze dne 22.10.2009

Oprava Při navázání předem vytvořeného dokladu s nenulovou částkou k faktuře (či naopak) se nyní vygeneruje úhrada již ve správné výši - podle částky pokladního dokladu.Verze 2.0.2009.0915 ze dne 02.10.2009

Oprava Pokud byly v čísle schránky v modulu Evidence pošty písmena, nešla udělat kopie dokladu.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba, která se mohla objevit při pokusu o zrušení realizace faktury:

"Arithmetic overflow error converting expression to data type nvarchar."Verze 2.0.2009.0912 ze dne 20.09.2009

Oprava Opravena chyba při přepínání návazných dokladů (např. Faktury - akce Návazné doklady...), kdy při zapnutém pohledy master x detail v cílovém přehledu mohlo dojít k nastavení na jiný záznam.Verze 2.0.2009.0910 ze dne 14.09.2009

Novinka Nové tiskové formuláře pro tisk faktur v ruštině.Verze 2.0.2009.0909 ze dne 09.09.2009

Novinka Doplněna maska pro sloupec částka DPH v rekapitulaci DPH nad doklady oběhu zboží.Verze 1.0.2009.0507 ze dne 03.08.2009

Oprava K faktuře nebylo možné připojit více pokladních dokladů.

Opraveno.Verze 1.0.2009.0504 ze dne 19.06.2009

Novinka Do editoru došlé pošty bylo doplněno pole Doporučeně.Verze 1.0.2009.0409 ze dne 20.05.2009

Novinka Ve formuláři druhu dokladu pohybu zboží lze pro řady faktur a dobropisů na záložce 4-Návazné doklady zadat kontaci a text pro případný pokladní doklad.


Novinka Ve formuláři druhu dokladu pohybu zboží lze pro řady faktur a dobropisů na záložce 4-Návazné doklady lze zvolit jako Párovací znak pokladny buď Číslo faktury, nebo Číslo dodavatelské faktury.Verze 1.0.2009.0316 ze dne 21.04.2009

Novinka Do formátů zpráv "EDITEL®-XML 2002 (export)" a "EDITEL®-XML 9/2004 (export)" byl doplněn požadovaný uzel "RemainsUnsettled".Verze 1.0.2009.0311 ze dne 23.03.2009

Novinka V Evidenci pošty doplněno převzetí práv pro akci Kopie. Pro danou akci se přebírá právo pro Nový.Verze 1.0.2009.0308 ze dne 17.03.2009

Novinka Při účtování dokladů Faktura přijatá/Dobropis přijatý se špatně nastavovalo znaménko u hodnoty zaokrouhlení v cizí měně.

Opraveno.Verze 1.0.2009.0219 ze dne 24.02.2009

Oprava Při pokusu o export dobropisu pomocí zprávy formátu Editel Inhouse docházelo v případě zaškrtnutí hodnoty Dokladově převedená výdejka (Způsob vyplnění čísla dodacího listu) v definici zprávy k zacyklení programu, případně k vypsání chybové zprávy a ukončení programu. Chyba byla odstraněna.Verze 1.0.2009.0101 ze dne 31.12.2008

Oprava U pokladního dokladu připojeného k faktuře se mohlo při posuzování úhrad a salda nesprávně posoudit znaménko pokladního dokladu (příjmový/výdajový)

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export