Důležité:


Fakturace - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2017.1303 ze dne 03.01.2018

Oprava Od verze 2.0.2017.1300 se při generování vydané faktury z výdejky nebo z expedičního příkazu na výsledné faktuře nenastavil na položkách dokladu správně Druh EET dle nastavení na kmenové/stavové kartě, položky měly vždy nastaveno Vyjmuto z EET, jako je to v případě, že doklad má na hlavičce Nastavení EET na Ne. Opraveno.


Oprava Od verze 2.0.2017.1200 nešlo uložit ruční úhradu faktury, pokud nebyla na řadě EET zadaná provozovna EET a nebyl k dispozici certifikát. Opraveno.Verze 2.0.2017.1200 ze dne 17.12.2017

Novinka Byly upraveny výchozí hodnoty konfigurace pro tyto oblasti globálních konstant - fakturace:
 • Generování pokladních dokladů - změna na hodnotu "Ručně z lokálního menu v přehledu faktur"
 • Daňový základ realizační faktury počítat z HM - změna na hodnotu "Ne"
 • Režim kurzu DPH pro faktury - změna na hodnotu "Přímo na fakturách"


Novinka Saldo nad prvotními doklady

Na hlavičce účetní kontace pro účtování dorovnání faktur je zpřístupněno zaškrtávátko "Datum případu (případně i datum úhrady) podle data poslední úhrady". Je-li zatrženo, systém při účtování dohledá datum úhrady a na účetní doklad dotahuje jako datum případu toto datum úhrady. Jestliže není zaškrtávátko zatrženo, jako datum případu se nastaví aktuální datum.


Novinka Změna provozovny na úhradě
 • V tržbě EET se projevila změna čísla provozovny, ale pokud byl na této provozovně nastaven certifikát, neaplikoval se. Hledaly se certifikáty tak, jako by ke změně provozovny na úhradě nedošlo. Opraveno.
 • Doplněny tyto kontroly na provozovnu zadávanou na úhradě:
  • zda je provozovna Aktivní
  • zda existuje certifikát k této provozovně


Oprava Byla opravena akce v přehledu pokladních dokladů nad vydanými fakturami "Připojit odpovídající pokladní doklad", která končila chybou "[SQL:156,15] Incorrect syntax near the keyword 'FROM'.".Verze 2.0.2017.1015 ze dne 23.11.2017

Novinka Byla vyvinuta podpora evidence náhradního plnění viz příručka "Náhradní plnění - Fakturace".Verze 2.0.2017.1011 ze dne 09.11.2017

Oprava Od verze 2.0.2017.1000 se projevuje chyba v případě, že je na řadě dokladů oběhu zboží na Def OK zaškrtnuto Nový doklad. Po uložení editoru hlavičky dokladu tlačítkem Def OK se objeví dialog pro výběr řady dokladů, zatímco ve starších verzích se otevřel rovnou editor nového dokladu s tím, že řada dokladů byla zvolena shodně jako u předchozího dokladu. Opraveno.Verze 2.0.2017.1010 ze dne 08.11.2017

Oprava Opravena chyba, kdy v zápočtech ve fakturaci
 • Přehledy na záložkách 3 - Pohledávky a 4 - Závazky - po výběru faktury byly prázdné.
 • Nenabízely se k výběru některé doklady, např. s mínusovou částkou.Verze 2.0.2017.1002 ze dne 16.10.2017

Oprava U faktur přijatých nebyla k dispozici funkcionalita doplňkových položek - opraveno.


Oprava Opravena chyba, když nebyla licence na Saldo nad prvotními doklady, nezobrazil se přehled úhrad, chybová hláška:

Invalid pointer operationVerze 2.0.2017.1000 ze dne 11.10.2017

Novinka Došlo k významným změnám v editorech a terminologii modulů Fakturace a Oběh zboží. Podrobnosti naleznete v Poradně
https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Důležité_změny_ve_verzi_vydané_po_8.10.2017_-_Poradna_(CZ)


Novinka Na hlavičkách faktur je nově možnost navázat alternativně místo organizace i zaměstnance.

Možnost výběru zaměstnance je třeba povolit na řadě faktur, záložka 3-Přednabízení
V editoru faktury u organizace je nové zaškrtávátko - Zadaný zaměstnanec. Když se zaškrtne, zmizí z editoru pole Odběratel/Dodavatel (vč. DIČ), Místo určení a Příjemce, a Organizace 2, místo nich se zobrazí nová pole pro zaměstnance. Bez zaškrtnutí Zaměstnanec nejsou pole pro zadání zaměstnance viditelná.

U dokladů, kam se přenáší bankovní spojení odběratele/dodavatele se do bankovního spojení na faktuře vkládá vazba na bankovní spojení vybraného zaměstnance, je umožněn výběr z bankovních spojení vybraného zaměstnance.


Novinka Z hlavičky dokladu byla pro atribut měna vyřazena měna "není".


Oprava Saldo nad prvotními doklady

Byla opravena chyba, která se projevovala takto: Hlavní měna je EUR. Faktura v cizí měně (CZK). Přehled úhrad, nová ruční úhrada. Program dohledá kurz v kurzovním lístku (např. 27 CZK/EUR). Avšak přepočet do HM (EUR) se provede chybně násobením částky v CM (CZK) místo dělením.


Oprava Byla opravena chyba, kdy se při otevírání návazných přehledů faktur přes obdobi objeví chybová hláška, např.: Access violation at address 4324074A in module 'HeLib3.bpl'. Write of address 00000090.

Jednalo se o:

 • úhrada bankovního výpisu, frame Číslo faktury nebo Dodavatelská faktura, příp. tlačítka Pohledávky nebo závazky
 • úhrada bankovního výpisu, akce Přenos faktur
 • detail řádku platebního příkazu (tuzemský i zahraniční), akce Nový z faktur.Verze 2.0.2017.0506 ze dne 20.09.2017

Novinka Při účtování zápočtu v modulu Fakturace bylo upraveno dotahování kurzu a jednotky měny - nyní systém tyto údaje dotahuje při účtování ze zápočtu a nikoliv z faktury.


Novinka Saldo nad prvotními doklady.

Změněn princip porovnání datumu v přehledu Faktury k datu, nyní se porovnává datum bez času, takže se do přehledu napočítají i doklady s mezním datumem.


Oprava Opravena chyba v Helios Orange verze 2.0.2017.0505 v submodulu Saldo nad prvotními doklady.

Když je na zápočtu v modulu fakturace je zatrženo "použít měnu" a je zadána měna, zadají se jednotlivé pohledávky na záložce 2 zápočty, objevila se při editaci řádku, atributu "Započtená částka v MZ pohledávky", chybová hláška: "Field mena not found".


Oprava QR faktura - při načítání QR kódu se v případě, že klíč ID (Jednoznačné označení dokladu) obsahoval v posledních 6 znacích jiný znak než číslo, objevila chybová hláška: "Číslo dokladu nemá správný formát" a údaje z kódu se nezpracovaly. Poté se tato chyba vyskytovala až do ukončení seance Heliosu Orange při každém pokusu o zpracování QR kódu. Opraveno.Verze 2.0.2017.0500 ze dne 05.06.2017

Novinka V případě, že úhrada zadaná přes akci EET nový, nebo akci Karta EET - nový nevedla z oprávněných důvodů na evidenci tržby (všechny položky byly vyjmuty z EET,všechny částky evidované v rámci registrace EET tržby byly 0), program nahlásil po stisknutí OK - EET, nebo po akci Zaslání EET
 • Tržba nebyla zahrnuta do EET

a změnil na hlavičce faktury Nastavení EET na NE.

Chování bylo změněno:
Nastavení EET na hlavičce faktury se za žádných okolností automaticky nemění. V okamžiku, kdy dojde k hlášení

 • Tržba nebyla zahrnuta do EET

a není k dané úhradě vygenerován záznam EET tržby pro žádného poplatníka, zruší se příznak EET na dané úhradě.


Novinka Pro druh řádku kontace přijaté faktury Záloha-Samovyměření je možné vybrat daňový klíč se směrem plnění "Samovyměření".


Novinka Editor vzájemného zápočtu nad fakturací. Pole Datum případu je přejmenováno na Datum pořízení.

Jedná se o skutečné datum pořízení dokladu. Do účetnictví se jako datum případu přenáší Datum potvrzení zápočtu.


Oprava Na faktuře mohla nastat situace, kdy vlivem postupu zaokrouhlení při výpočtu částek po slevě došlo k drobným nepřesnostem výpočtu částek kurzem DPH - zpravidla v řádu setin měny. Chyba mohla nastat jen za současného splnění podmínek:
 • na položce faktury bylo nastaveno zároveň více druhů slev
 • v globální konfiguraci byl nastaven výpočet slev postupně podle pořadí slevy
 • na faktuře je nastaven režim kurzu DPH přímo na fakturách 4. jde o fakturu se zadaným kurzem DPH. Opraveno, částky kurzem DPH se nyní počítají bezchybně.


Oprava Akce "Zaslání EET" nad přehledem Úhrady při vícenásobném spuštění poklikáním myší mohla zejména v případě, kdy byla akce zařazena do uživatelského menu, vygenerovat a i zeregistrovat více záznamů do EET Tržby (částka tržba ale byla správně zaregistrována na FS pouze jedenkrát). Opraveno.Verze 2.0.2017.0303 ze dne 06.04.2017

Oprava Po realizaci faktury se při jakémkoliv dalším generování faktury, popř. při generování platebního příkazu zobrazovala chybová hláška s dočasnou tabulkou TabSeznamId. Projevovalo se pouze v rámci jednoho přihlášeného uživatele. Opraveno.


Oprava Při přiřazení úhrady v CM se úhrada přepočtená do HM nezaokrouhlila na 2 desetinná místa (sloupec Realizovaná úhrada v HM).

Opraveno.Verze 2.0.2017.0300 ze dne 31.03.2017

Novinka Nový rozšiřující modul pro oblast Obchod a sklady Načtení QR Faktury umožňuje generovat faktury na základě načteného QR kódu z vytištěné faktury. Podrobnosti naleznete na https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Na%C4%8Dten%C3%AD_QR_Faktury_-_Roz%C5%A1i%C5%99uj%C3%ADc%C3%AD_moduly


Novinka Export faktur formát "EDITEL®-XML 9/2004 (export)" byl doplněn o položku Zboží/Obal


Novinka Do procesního okna Průběh realizace byla doplněna funkcionalita "Komunikace EET a tisk pokladního dokladu" aktivovaná podle nastavení Návazného Pokladního dokladu na řadě Faktury.


Novinka Úhrady - Karta EET - Nový

Pro účely jednoznačného rozlišení úhrady založené akcí Karta EET - Nový od úhrad založených akcí EET - Nový byla zavedena nová hodnota pro Původ (úhrady): 11 - Úhrada kartou U tohoto původu úhrady nelze zrušit nastavení příznaku Párovat s bankou.


Oprava Akce Zaslání EET nad úhradami generovala nový záznam EET Tržby i v případě, že už tržba byla vygenerována (tlačítkem OK - EET, nebo předchozím spuštěním této akce). Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy k faktuře nešla přiřadit zálohová faktura, u které položky samovyměření mají hodnotu NULL.


Oprava Saldo nad prvotními doklady - v případě částečné úhrady se chybně zobrazovaly sloupce Saldo v HM a Realizovaná úhrada v HM vč. KR.

Opraveno.


Oprava U částečných úhrad faktury a úhrad EET kartou se chybně nastavoval příznak V přípravě a docházelo k vynulování částky po bance.

Opraveno.Verze 2.0.2017.0204 ze dne 01.03.2017

Oprava Při změně data vystavení u faktury se samovyměření přepnulo na běžnou sazbu daně i v případě, že měla zůstat sazba daně samovyměření. Opraveno.


Oprava Dobropis generovaný jako návazný doklad při realizaci výdejek nerespektoval Nastavení EET na řadě. Pro dobropisy je pravidlo, že se ctí nastavení na zdrojovém dokladu, což ovšem platí jenom pro faktury. Pokud je jiný zdroj, je třeba ctít nastavení na řadě dobropisu. Opraveno.


Oprava Pokud bylo na řadě faktur nastaveno, že se má automaticky otevírat po Def. OK nový doklad, nepřeneslo se z řady Nastavení EET - Ano. Opraveno.Verze 2.0.2017.0203 ze dne 23.02.2017

Novinka Ve verzi 2.0.2017.0202 se při generování úhrad faktury pokladním dokladem chybně v záznamech úhrady nastavoval příznak EET. Bylo tedy možno vedle registrace tržby z pokladního dokladu tržbu zaregistrovat duplicitně i z úhrady. Opraveno v programu i v chybně založených záznamech úhrad.Verze 2.0.2017.0202 ze dne 22.02.2017

Novinka Akce Zaslání EET

V případě spuštění akce nad 1 či více označenými záznamy úhrad faktury je místo dialogu, z něhož lze vyvolat tisk, použito procesní okno, které lze v automatu potlačit.


Novinka QR Faktura

Tiskové zdroje:

 • QRKodFaktury
 • QRKodPlatbyAFaktury

byly upraveny takto:

 1. Klíče pro dílčí částky DPH a částky bez daně v příslušných sazbách DPH (T0, T1, T2, TB0, TB1, TB2, NTB) určují znaménkem mínus obrácený směr toku peněz (u dobropisů apod.)
 2. V případě, že celková částka k úhradě AM nesplňuje omezení pro QR kód platby (je záporná, nebo překračuje hodnotu 9 999 999,99), poskytuje zdroj QRKodPlatbyAFaktury hodnotu QR kódu faktury, tj. stejnou hodnotu jako zdroj QRKodFaktury. Zdroj tedy funguje univerzálně pro různé druhy dokladů. V doplněném poli Popis je v závislosti na tom, jaký kód zdroj vygeneroval, uveden buď text QR Platba+F, nebo text QR Faktura
 3. Obsah klíčů MSG v QR kódu platby a v QR kódu faktury lze definovat v Globálních konstantách v soudečku Faktury, nebo lze toto globální nastavení změnit na jednotlivých řadách faktur/dobropisů
 4. Vyřešeno nastavení klíče TP. Dosud byla hodnota vždy 0 (běžný typ plnění). Nyní je v případě všech položek i textových položek se zadanou sazbou DPH pro PDP uvedena hodnota 1 (režim PDP). Není-li u žádné zadána DPH pro PDP, je uvedena hodnota 0. V ostatních případech je 2 (smíšený typ plnění).

Tiskový zdroj QRKodPlatby nebude obsahovat klíč AM, pokud částka překročí hodnotu 9999999999,99.


Novinka Akce pro generování úhrad EET nad fakturami

Do přehledu faktur byly do skupiny akcí Úhrady doplněny 2 nové akce:

 • Úhrada EET
 • Úhrada EET kartou

Akce vygenerují úhradu stejně jako akce Dorovnání úhrad v měně faktury. Navíc jsou úhrady označeny příznakem EET a dalšími příznaky Párovat s bankou a V přípravě analogicky, jako to dělají akce

 • EET - Nový
 • Karta EET - Nový

Obě akce nakonec zašlou úhradu k registraci EET.

Na obě akce jsou v přehledech Vydané faktury a Přijaté faktury definována přístupová práva.


Novinka Umožněna změna provozovny na úhradě faktury
 • V editoru Druhy doklady oběhu zboží na záložce 9 - Elektronická evidence tržeb bylo doplněno zatržítko Povolit změnu provozovny
 • V editoru úhrady lze v případě, že je to povoleno na dané řadě dokladu, zadat jinou provozovnu, než je nastavena na řadě dokladu
 • Při generování tržby EET je přednostně použita provozovna z úhrady, je-li vyplněna.
 • Pravidla dohledávání certifikátů byla upravena takto:
 1. je-li provozovna v úhradě shodná s provozovnou na řadě nebo nevyplněná (NULL), nic se nemění
 2. je-li provozovna různá, vynechá se ve vyhledávání úroveň řady (uživatelský, firemní), tj. začne se hledáním uživatelského certifikátu až na této provozovně. Pokud bude na provozovně Dič přímého zastoupení, pak se pokračuje rovnou na firemní u této provozovny a končí se. Jinak se dle standardních pravidel pokračuje na lokální uživatelský, pak na firemní na provozovně a nakonec na globální firemní certifikát.


Verze 2.0.2017.0201 ze dne 11.02.2017

Novinka Hromadné změny pro údaje EET na fakturách

Do faktur byly doplněny 2 nové akce:

 • Změna EET (skupina akcí Úhrady v přehledech faktur) - akce nad označenými doklady umožní změnit příznak Nastavení EET (původní veřejný název do této verze byl Stav EET)
 • Změna EET (v přehledech položek a textových položek faktur) - akce nad označenými záznam umožní změnit příznak Druh EET

Akce lze v příslušných přehledech omezit přístupovými právy:

 • Změna EET
 • Změna EET - položky


Novinka Do místní nabídky v přehledu Úhrady byla do skupiny akcí Elektronická evidence tržeb doplněna akce Zaslání EET. Akce stejně jako tlačítko OK - EET v editoru úhrady založí záznam do EET Tržby a aktivuje komunikaci se serverem Finanční správy.


Novinka Do návrháře tiskových výstupů pro faktury byly doplněny nové tiskové zdroje
 • EET Tržby
 • EET Provozovny

umožňující do formuláře faktury doplnit data o tržbách EET vygenerovaných k úhradám faktury, tj. k úhradám vzniklým v přehledu faktur přes volbu místní nabídky Úhrady.


Novinka EET - Změna terminologie

Veřejný název sloupce StavEET v tabulkách

 • TabUctenkaRada - Řady účtenek
 • TabUctenkaH - Účtenky
 • TabDruhPokladen - Číselník pokladen
 • TabPokladna - Pokladní doklady
 • TabDruhDokZbo - Druhy dokladů pohybu zboží
 • TabDokladyZbozi - Hlavičky dokladu pohybu zboží

byl změněn ze Stav EET na Nastavení EET


Novinka Úhrady kartou - doplněna funkcionalita párování úhrady EET kartou s řádkem bankovního výpisu, obdobně jako párování platebního příkazu s řádkem bankovního výpisu.


Novinka Upravena akce Storno úhrady (EET)
 • Je-li na původní úhradě, která se stornuje, nastaven příznak Párovat s bankou, tak se nastavení zruší
 • Ve vygenerovaném stornu úhrady
  • se příznak Párovat s bankou nenastaví
  • hodnota příznaku V přípravě se převezme dle nastavení v původní úhradě

Tím je vyřešena problematika salda faktury.


Novinka Nad přehledem Faktur v přehledu Pokladních dokladů k faktuře byly opět uvolněny akce "Připojit odpovídající pokladní doklad" a "Odebrat z faktury / dobropisu". Akce není přístupná na pokladních dokladech, které mají záznam EET. U Hromadně generovaných pokladních dokladů lze odebrat faktury pouze z položek.


Novinka Při generování tuzemského platebního příkazu je na závěr procesu vygenerována k jednotlivým řádkům platebního příkazu hláška. Navíc je uvedena povaha chyby.


Novinka QR Faktura

Do faktur byly doplněny 2 nové tiskové zdroje:

 • QRKodFaktury - obsahuje hodnotu QR kódu faktury
 • QRKodPlatbyAFaktury - obsahuje hodnotu kombinovaného QR kódu platby a faktury

QR kódy jsou zpracovány dle standardu Komory daňových poradců ČR popsaného v materiálu Standard pro sdílení účetních / fakturačních údajů (www.qr-faktura.cz).

Do tiskových formulářů vydaných faktur byla doplněna varianta formuláře

 • Faktura EU QR Faktura

s QR kódem faktury.


Oprava Při generování plat. příkazů z fakturace se mohlo stát, že se po stisku tlačítka Hlavička příkazu nic nezobrazilo. Pod tlačítkem Řádky příkazu položky byly. Opraveno, i pod tlačítkem Hlavička příkazu se zobrazují hlavičky příslušných tuzemských platebních příkazů.


Oprava V přehledu Faktury k datu opravena definice počítaného atributu Saldo v HM, nově respektuje znaménko u dobropisů.


Oprava Při pořízení úhrady u přijatých faktur se při otevření úhrady přes opravu v atributu Zbývá (CZK) chybně zobrazovala plná čáska i když je faktura uhrazena. Problém způsobilo dodatečné zahrnutí uvolněného zádržného. Opraveno.


Oprava Saldo nad prvotními doklady - Při generování upomínky z faktur vydaných se nabídlo přednastavené bankovní spojení vlastní organizace, nikoliv bankovní spojení, které je na organizaci odběratele nastavené jako výchozí pro upomínky. Opraveno, přednabídne se bankovní spojení, které je na organizaci odběratele nastavené jako výchozí pro upomínky.


Oprava Saldo nad prvotními doklady - Při generování upomínky z faktur vydaných byl v textu záhlaví upomínky chybně doplněn název upomínky. Opraveno, doplňuje se text pro záhlaví, který je definován na stupni upomínky.


Oprava Pokud se vyvolá okno úhrady faktury, je v případě standarní úhrady výchozí tlačítko OK. Pokud se však vyvolá úhrada přes úhrady EET nebo úhrady EET kartou, výchozí je opět tlačítko OK, mělo by však být výchozí tlačítko OK - EET. OpravenoVerze 2.0.2017.0001 ze dne 18.01.2017

Novinka EET - Pokladní doklady s vazbou na faktury
 • U pokladních dokladů s vazbou na faktury se nastavování atributů EET od této verze striktně řídí nastavením na fakturách nikoliv nastavením na řadě pokladny. Údaje Stav EET v hlavičce pokladního dokladu a Druh EET a DIČ pověřujícího poplatníka v položkách pokladního dokladu nelze změnit.
 • Do akce Hromadné generování (ve skupině akcí Pokladní doklady v místní nabídce v přehledu faktur) bylo doplněno stejné procesní okno se stejnou funkcionalitou, jaká je u akce Generování Ctlr+H.
 • Zatržítko EET, které se objevuje v dialogu po vygenerování pokladního dokladu v akci Generování Ctrl+H a po doplnění dialogu v akci Hromadné generování, je zatrženo v případě, že vygenerovaný doklad bude mít nastaven Stav EET = ANO. V tomto případě je možné zatržítko odtrhnout (nebude-li uživatel chtít tržby ihned registrovat a bude si chtít prohlídnout tiskový formulář apod.). Naopak pokud není tlačítko EET zatrženo, zatrhnout nejde – nemá to smysl, protože není v pokladním dokladu napojena žádná faktura podléhající EET.


Novinka EET - Umožněno měnit atributy Druh EET a DIČ pověřujícího poplatníka i na textových položkách realizované faktury, tj. stejně jako na skladových položkách.


Oprava Při generování Faktury z Došlé objednávky se recyklační příspěvek za určitých okolností stanovil na cílové faktuře nesprávně. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export