Důležité:


Faktoring Raiffeisen - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Úvod

Rozšíření systému Helios Orange o možnost elektronického zasílání seznamu faktur pro účely factoringu pro Reiffeisen bank ve formátech GEMINI a MULTICASH. Umožňuje vytvoření textového souboru ve struktuře a s podmínkami určenými Raiffeisen bankou.

Instalace a nastavení parametrů

Po instalaci pluginu (viz kap. Instalace pluginu) se do místní nabídky přehledu Faktury vydané přidá možnost *Faktoring / Export pro Raiffeisen bank. Pro zprovoznění je nutno do parametrů pluginu uvést cestu pro export souborů, tříznakovou zkratku názvu vlastní společnosti, která se použije k tvorbě názvu exportovaného souboru a název formátu (GEMINI nebo MULTICASH).

V přehledu Nástroje přizpůsobení, Externí akce nastavte parametry akce: Do pole Parametry zadejte cestu, kam se bude ukládat exportní soubor (např. C:\GG\) a tři znaky (např. TRN) , které budou představovat zkratku názvu vaší organizace a dále formát ve kterém bude soubor exportován (GEMINI nebo MULTICASH). Pro oddělení jednotlivých parametrů se používá středník.

Faktoring RAiffeisen - Registrovane pluginy1.jpg

Popis funkcionality

V přehledu Vydané faktury (Modul Fakturace) označte faktury, které mají být exportovány, v místní nabídce zvolte možnost Faktoring / Export pro Raiffeisen bank.

Faktoring RAiffeisen - Registrovane pluginy2.jpg


Vybrané faktury budou exportovány do textových souborů dle typu měny. Pro každou měnu je exportován jeden soubor. Výsledkem exportu jsou textové soubory v níže popsané struktuře, umístěné v cestě zadané v parametrech akce. Název souboru se tvoří dle podmínek uvedených v popisu struktur.

Informaci o exportovaném souboru získáte na konkrétním záznamu faktury vydané

Faktoring RAiffeisen - Registrovane pluginy3.jpg


V přehledu vygenerovaných souborů k dané faktuře jsou uloženy informace o datu a místě exportu. Tyto zprávy lze smazat, mazání nemá žádný vliv na vygenerované soubory.

Faktoring_RAiffeisen_-_Registrovane_pluginy4.jpg


Popis struktur

Struktura souboru ve formátu GEMINI

Název souboru se tvoří dle následujících pravidel: NNNMMMRRJJJ.OBR

NNN = 3 znaky identifikace klienta
MMM = 3 znaky identifikace názvu měny
RR = desetiletí roku (poslední 2 znaky roku)
JJJ = pořadové číslo dne v roce (julián)
OBR = pořadové číslo obrátky souboru v rámci dne (znakově)

Příklad 1

Firma ABC zasílá soubor ze dne 16.5.2002 pro měnu CZK, první soubor toho dne. Vytvoří se soubor: ABCCZK02136.001

Příklad 2

Firma XXX zasílá soubor ze dne 4.10.2007 pro měnu CZK i pro EUR, první soubor toho dne. Vytvoří se soubory: XXXCZK07277.001 a XXXEUR07277.002

Struktura souboru

Soubor se tvoří ve formátu prostý text s pevně danou šířkou sloupců.

IČO 8 znaků (je-li kratší doplnit mezery zprava nebo zleva)
Číslo faktury 10 znaků (je-li kratší doplnit mezery zprava nebo zleva)
Datum vystavení 6 znaků (ddmmrr)
Datum splatnosti 6 znaků (ddmmrr)
Částka 12 znaků (zprava, včetně des. tečky, 2 des. místa, vodící nuly)
Název odběratele 24 znaků (zleva + mezery) - pokud je delší bere se v úvahu pouze prvních 24 znaků (má informativní charakter)


Příklad textového souboru: (jednotlivé sloupce jsou názorně barevně odlišené pouze pro lepší orientaci)

64949541045700421070507060607000002777.29LCS International, a.s.
60749954045700419070507060607000000970.83Gatema s.r.o.
60749954045700420070507060607000005493.23Gatema s.r.o.

Struktura souboru ve formátu MULTICASH

Název souboru se tvoří podle následujících pravidel:NNNRRJJJ.OBR

NNN = 3 znaky identifikace klienta
RR = desetiletí roku (poslední 2 znaky roku)
JJJ = pořadové číslo dne v roce (julián)
OBR = pořadové číslo obrátky soboru v rámci dne (znakově)

Příklad

Firma XYZ zasílá první soubor dne 27.2.2008. Vytvoří se soubor XYZ08058.001

Struktura souboru

Soubor je tvořen větami, jejichž počet je n+1 (n = počet postoupených pohledávek). Každá věta odpovídá jednomu řádku v souboru.

První věta obsahuje vždy 6 znaků ve struktuře:

Identifikace klienta = 3 znaky (např. TRN)
Identifikace měny = 3 znaky (např. CZK)

Další věty tvoří informace o jednotlivých pohledávkách v následující struktuře:

IČO 8 znaků (je-li kratší doplnit mezery zprava nebo zleva)
Číslo faktury 10 znaků (je-li kratší doplnit mezery zprava nebo zleva)
Datum vystavení 6 znaků (ddmmrr)
Datum splatnosti 6 znaků (ddmmrr)
Částka 12 znaků (zprava, včetně des. tečky, 2 des. místa, vodící nuly)
Název odběratele 24 znaků (zleva + mezery) - pokud je delší bere se v úvahu pouze prvních 24 znaků (má informativní charakter)Příklad textového souboru: (jednotlivé sloupce jsou názorně barevně odlišené pouze pro lepší orientaci)

TRNCZK
64949541
045700421070507060607000002777.29LCS International, a.s.
60749954045700419070507060607000000970.83Gatema s.r.o.
60749954045700420070507060607000005493.23Gatema s.r.o.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export