Důležité:


Faktoring ČSOB - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Rozšíření systému Helios Orange o možnost elektronického zasílání seznamu faktur pro účely faktoringu. Umožňuje vytvoření textového souboru ve struktuře a s podmínkami určenými ČSOB.


Instalace a nastavení parametrů

Po instalaci pluginu (viz kap. Instalace pluginu) se do místní nabídky přehledu Faktury vydané přidá možnost *Faktoring / Export pro ČSOB. Po instalaci je možné v parametrech pluginu uvést cestu pro export souborů. Implicitně je cesta nastavena na C:\.

V přehledu Nástroje přizpůsobení, Externí akce nastavte parametry akce: Do pole parametry zadejte cestu, kam se bude ukládat exportní soubor. Např. C:\ExporCSOB\ (viz obr. níže)


Nastavení pořadového čísla

Pokud potřebujete nastavit konkrétní pořadové číslo exportu, postupujte takto:

Při instalaci pluginu, se do adresáře s instalací Helios Orange uloží soubor "NastaveniVychozihoPoradovehoCisla.txt". V tomto souboru je možné nastavit poslední pořadové číslo posledního exportu v rámci roku a aktuální rok. Po tomto kroku soubor přejmenujte na "NastaveniVychozihoPoradovehoCisla.hql" a spusťte.


Před prvním spuštěním akce je dále nutno nastavit v kartě vlastní organizace potřebné parametry, které určí ČSOB. Jedná se o číslo koncernu a číslo klienta. Číslo klienta banka přiděluje pro každou měnu zvlášť. Tato funkce umožňuje export faktur v CZK, EUR a USD.

V číselníku Organizace v místní nabídce je možno editovat externí sloupce volbou Oprava externích informací..

Faktoring CSOB - Registrovane pluginy1.jpg


Do daných polí zadejte příslušné parametry.

Faktoring CSOB - Registrovane pluginy2.jpg

Popis funkcionality

Export faktur spustíte z přehledu Fakturace / Vydané faktury. Označíte faktury, které se mají exportovat a spustíte v místní nabídce akci Faktoring / Export pro ČSOB. Pro každý typ měny (CZK, EUR, USD) se vygeneruje samostatný soubor do cesty, která je zadaná v parametrech.

Generování je ukončeno hláškou:

Faktoring CSOB - Registrovane pluginy3.jpg


Pokud chcete soubory archivovat, je nutno je po exportu překopírovat do archivního adresáře. Novým exportem se přepíší.

V místní nabídce v přehledu Zprávy, Přehled zpráv k akt. záznamu

Faktoring CSOB - Registrovane pluginy4.jpg


budou u vybraného záznamu faktury připojené exportované zprávy s datem a cestou exportu.

Faktoring CSOB - Registrovane pluginy5.jpg


Seznam zpráv lze smazat, tato akce nemá vliv na vlastní soubory.

Popis struktur

Vlastní soubor se skládá z běžných vět a koncové věty. Struktury obou typů vět jsou popsány v níže uvedených tabulkách.

Věta faktury/dobropisu

Č.pole Popis pole Poznámka
1 Typ věty 10
2 Číslo koncernu Určí ČSOB Factoring, a.s.
3 Číslo klienta Určí ČSOB Factoring, a.s.
4 Číslo odběratele – IČ (dle Obchodního rejstříku), pro zahraniční odběratele určí ČSOB Factoring, a.s. Maximálně 10 znaků
5 Typ čísla odběratele 2
6 Číslo faktury/dobropisu Maximálně 10 znaků
7 Datum faktury/dobropisu dd.mm.rrrr nebo ddmmrrrr
8 Nechat prázdné
9 Částka faktury/dobropisu (záporná částka u dobropisu) 99999999999,99
10 Nechat prázdné
11 Nechat prázdné
12 ISO kód měny CZK Česká koruna

EUR EURO
USD Americký dolar
GBP Britská libra
CHF Švýcarský frank
SKK Slovenská koruna
PLN Polský zlotý
DKK Dánská koruna
NOK Norská koruna
CAD Kanadský Dolar
JPY Japonský Jen

13 Nechat prázdné
14 Nechat prázdné
15 Datum splatnosti faktury/dobropisu dd.mm.rrrr nebo ddmmrrrr
16 Nechat prázdné
17 Nechat prázdné
18 Nechat prázdné
19 Nechat prázdné
20 Nechat prázdné
21 Nechat prázdné
22 Nechat prázdné
23 Nechat prázdné
24 Nechat prázdné
25 Jméno odběratele Maximálně 40 znaků*
26 Adresa odběratele (oficiální adresa, ne poštovní adresa) Maximálně 40 znaků*
27 PSČ odběratele (oficiální adresa, ne poštovní adresa) Ve tvaru xxx xx

U zahr.odb. max. 10 znaků

28 Město odběratele (oficiální adresa, ne poštovní adresa) Maximálně 40 znaků*
29 ISO kód země odběratele CZ (Česká rep.)

DE (Německo)
SK (Slovensko)
ES (Španělsko)
PL (Polsko), …

30 Nechat prázdné
31 Pořadové číslo Nabídkového listu


Koncová věta

Č.pole Popis pole Poznámka
1 Typ věty 30
2 Číslo koncernu Určí ČSOB Factoring, a.s.
3 Číslo klienta Určí ČSOB Factoring, a.s.
4 Nechat prázdné
5 Nechat prázdné
6 Počet dokladů (faktur a dobropisů) Počet vět typu 10
7 Nechat prázdné
8 Nechat prázdné
9 Celkový součet částek faktur a dobropisů 99999999999,99
10 Nechat prázdné
11 Nechat prázdné
12 Nechat prázdné
13 Nechat prázdné
14 Nechat prázdné
15 Nechat prázdné
16 Nechat prázdné
17 Nechat prázdné
18 Nechat prázdné
19 Nechat prázdné
20 Nechat prázdné
21 Nechat prázdné
22 Nechat prázdné
23 Nechat prázdné
24 Nechat prázdné
25 Nechat prázdné
26 Nechat prázdné
27 Nechat prázdné
28 Nechat prázdné
29 Nechat prázdné
30 Nechat prázdné
31 Pořadové číslo Nabídkového listu

kódování češtiny : Windows 1250

Příklad podoby datového souboru (faktura, dobropis, koncová věta):

10;1;9999;23110160;2;83122874;01.10.2004;;1000,00;;;CZK;;;01.02.2004;;;;;;;;;;AV - Drogerie;Na Vršku 22;123 55;Horákov;CZ;;8
10;1;9999;00522188;2;541896512;05.10.2004;;-820,50;;;CZK;;;03.02.2004;;;;;;;;;;Rychlomont s.r.o.;Dolní 153/8;321 78;Sklovice;CZ;;8
30;1;9999;;;2;;;179,50;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;8

Poznámka:

Číslo koncernu je jedinečné pro vlastní organizaci. Číslo klienta je jedinečné pro vlastní organizaci a měnu. Přenášet se budou faktury s kladnými částkami a dobropisy se zápornými částkami.

Název souboru : <jméno klienta (nebo část jména klienta)>_<číslo klienta>.txt (nebo .csv)

Příklad : Novamont_9999.txt

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export