Důležité:


Evidence pošty a datové schránky - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2019.0606 ze dne 15.08.2019

Oprava Autentikační dialog, který se zobrazí při přihlašování do datové schránky, nereflektoval případnou změnu v zadání Uživatelského jména a stále používal pro přihlášení údaj zadaný v definici datové schránky. Opraveno.

Předvyplněné Uživatelské jméno z definice práv je možno v autentikačním dialogu změnit a bude použito pro přihlášení.Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka Datové schránky
  • Na stanicích s OS Windows 7 je třeba od stávající verze HELIOS Orange upravit registry. Pokud tedy potřebujete komunikovat s datovými schránkami z takových stanic, kontaktujte hotline, který Vám poskytne skript pro změnu registrů.
  • Standardní dialog Windows používaný pro přihlašování do datových schránek v případě, že není heslo zadáno v přístupových právech ke schránce, byl nahrazen interním dialogem HELIOS Orange. V přístupových právech ke schránce musí být vyplněno "Přihlašovací jméno k datové schránce". Pokud uživatel zadá v dialogu pro přihlášení heslo chybně, je třeba dialog znovu aktivovat zopakováním příslušné akce vyžadující přihlášení.


Oprava Po zavedení limitu pro velikost příloh odesílané zprávy z datové schránky nešlo od verze x.0.2019.0401 nastavit zprávu v režimu "Hromadná zpráva" do stavu "Připravena k odeslání". Objevilo se jedno z chybových hlášení: "Incorrect syntax near = ", nebo "Není zadán Příjemce". Opraveno.Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Novinka Datové schránky - limit na velikost odesílaných příloh
  • Do kontaktu typu Datová schránka byl doplněn parametr "Limit pro DS", který nabývá hodnot
    • 20 MB - maximální velikost všech odesílaných příloh nesmí překročit 20 MB (výchozí hodnota)
    • 50 MB- maximální velikost všech odesílaných příloh nesmí překročit 50 MB (tuto velikost umožňují přijímat pouze k tomu určené schránky, kterými disponují jen některé subjekty)
    • Nespecifikováno
  • Je-li limit specifikován (20/50 MB), program při přechodu do stavu "Připravena k odeslání" (akcí "Změna stavu - Připravena k odeslání", nebo zatržením příznaku "Zpráva k odeslání v editoru zprávy") zkontroluje celkovou velikost odesílaných příloh, a pokud překročuje nastavený limit, objeví se chybové hlášení a požadovaný stav se nenastaví.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export