Důležité:


Evidence pošty a datové schránky - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2018.0900 ze dne 25.09.2018

Oprava Byly opraveny chyby způsobující nestandartní chování přehledu Datová schránka (třídění a rolování v přehledu).Verze 2.0.2018.0004 ze dne 06.02.2018

Novinka Do editoru datové zprávy přidána validační kontrola, aby nebylo možné uložit datovou zprávu se zaškrtnutým "Zpráva k odeslání" bez vyplněného kontaktu na Příjemce.


Oprava V případě, že je v evidenci pošty nadefinována více než jedna datová schránka mohla nastat následující chyba. Pro první schránku je v definici práv schránky předvyplněno přihlašovací jmeno i heslo a bylo provedeno přihlášení do schránky. Pro druhou schránku není předvyplněno ani jméno ani heslo a při pokusu o přihlášení se neobjevil přihlašovací dialog, ale provedlo se chybně přihlášení do první schránky.

Opraveno.


Oprava Při určité konfiguraci mohlo dojít při pokusu o připojení do datové schránky k chybě: WinInet Error: Požadavek na přesměrování protokolu HTTP musí potvrdit uživatel.

Opraveno.Verze 2.0.2018.0001 ze dne 17.01.2018

Novinka Výčet typu schránkových uživatelů rozšířen o:
  • LIQUIDATOR - Likvidátor společnosti (u PO nebo OVM)
  • RECEIVER - Nucený správce
  • GUARDIAN - Opatrovník právnické osoby

Nutné pro správnou komunikaci mezi HELIOS Orange a ISDS.
Uživatel datových schránek toto rozšíření nezaregistruje.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export