Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Evidence pošty a datové schránky - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2015.1100 ze dne 25.11.2015

Oprava V přehledu Zprávy datových schránek byla chybná vazba na Schránky. Opraveno.Verze 2.0.2015.0200 ze dne 26.02.2015

Oprava V přehledech Zprávy datových schránek nebo Zprávy datových schránek celkem se za určitých okolností při zadávání znaků do rychlého filtru mohla objevit chyba [SQL:102,15] Incorrect syntax near ')'.

Opraveno.Verze 2.0.2015.0100 ze dne 29.01.2015

Novinka Do editoru schránky přidána tři zaškrtávátka.

1. Faktura přijatá převezme číslo došlé pošty - tato položka je aktivní pouze když je vybrán druh pohybového dokladu.
Pokud je nezaškrtnuto nebo není vybrán druh pohybového dokladu - při připojení faktury a generování dokladu FP prostřednictvím tlačítka Nový se pro novou fakturu použije první volné pořadové číslo z vybrané řady dokladů(faktur) - bez ohledu na došlou poštu.
Pokud je zaškrtnuto, převezme se číslo z došlé pošty - pokud by byla duplicita, neumožní FP vystavit.

2. Značka do položky Dodavatelská faktura - toto pole vždy aktivní. Pokud zaškrtnuto tak se údaj vyplněný v poli značka přenese do faktury do pole Čís. faktury KV (bez mezer). A následně se z tohoto pole přenesou do pole Dodavatelská faktura všechny numerické znaky (stejný postup jako při zadávání v editoru).

3. Popis do poznámky faktury - toto pole vždy aktivní. Pokud je zaškrtnuto, tak se údaj vyplněný v poli popis přenese (přidá se na konec textu - s odřádkováním) do položky Poznámka 1.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export