Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Evidence pošty - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

ObsahVerze 2.0.2014.1100 ze dne 28.11.2014

Novinka Byla kompletně přepracována obsluha aktualizace datových zpráv. Aktualizace se provádí na závěr akce Přijmout (Odeslat/Přijmout) a zjišťuje změny, které nastaly v datových zprávach v ISDS, aby následně tyto změny promítla do Helios Orange. Atributy, které se mohou měnit při aktualizaci jsou Stav, StavISDS a Datum doručení.

Zároveň se při aktualizaci nově zaznamenávají do Helios Orange všechny události, kterými zpráva prošla během své existence - prohlédnout se dají akcí 'Události datové zprávy' v přehledu Zprávy datových schránek.
Na doporučení výrobců ISDS se nyní pro aktualizaci v Helios Orange začala používat služba, která stahuje informace pouze k datovým zprávám, které prošly v posledních 15 dnech nějakou důležitou změnou stavu. Je to z důvodu zrychlení komunikace mezi klientem a ISDS, nepřenáší se tak velké objemy dat. Pokud by rozmezí dvou po sobě následujících přihlášení do datové schránky přes Helios bylo delší než 15 dní, nemusely by se zprávy, které prošly změnou před více než 15ti dny, zaktualizovat. Proto byla v přehledu Schránky vytvořena akce 'Aktualizovat', která provede aktualizaci všech zpráv v Helios Orange, které prošly nějakou změnou stavu od posledního přihlášení do datové schránky tímto Helios Orange. Na tuto akci jsou stejná práva jako na akci Odeslat/Přijmout a způsobuje doručení dodaných zpráv dle zákona.


Novinka Do datových schránek byla přidána nová funkcionalita doručenky (dodejky)
.

V přehledu Zprávy datových schránek je nová akce Události datové zprávy, která otevře návazný přehled, zobrazující všechny události (změny stavů), kterými doposud datová zpráva prošla. Zobrazované informace jsou Stav zprávy v ISDS, Popis události a Čas události. Tyto události se do Helios Orange dostanou během aktualizace zpráv, což je součást akcí Přijmout a Odeslat/Přijmout nad datovou schránkou. Při této akci se zaktualizují zprávy, které změnily svůj stav nejvýše 15 dní zpět. Pro starší zprávy je potřeba spustit novou akci Aktualizovat nad datovou schránku.


Novinka Ukládání souboru ZFO na disk a do databáze.

V přehledu Zprávy datových schránek jsou akce Přesun ZFO na disk a Přesun ZFO do databáze. Dříve bylo možné každou z akcí spustit opakovaně, což vedlo k chybě, protože po prvním přesunu již nebylo co přesouvat.
Opraveno tak, že po spuštění jedné z akcí lze následně spustit pouze druhou z nich, protože se jedná o navzájem inverzní akce.
Dále byly přidány další dvě akce Kopie ZFO na disk a Kopie ZFO do databáze, pracují stejně jako přesuny, pouze po sobě nesmažou původní ZFO, které se zkopírovalo.Verze 2.0.2014.1000 ze dne 31.10.2014

Novinka Do modulu Evidence pošty byly doplněny uživatelské editory. Týká se editoru došlé a odeslané pošty a editoru pohybů pošty. Implicitní nastavení pro dané editory je možno zadat i na konkrétní schránku.Verze 2.0.2014.0400 ze dne 23.04.2014

Novinka Došlá pošta, akce Připojit fakturu - přehled Přijaté faktury.

Při pokusu o založení nové přijaté faktury v tomto přehledu se mohla objevit hláška "Bankovní spojení nepatří k organizaci na dokladu" a faktura se nezaložila.

Opraveno. Pokud je v došlé poště vyplněn odesílatel, předvyplní se do nové přijaté faktury jeho přednastavené bankovní spojení. Pokud není odesílatel, bankovního spojení se vezme postaru z druhu pohybového dokladu zadaného na schránce došlé pošty.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export