Důležité:


Evidence pošty - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2013.1100 ze dne 27.11.2013

Novinka V editoru došlé pošty zpřístupněno pole Cena dobírky.


Novinka Pole Značka z editorů Došlé a Odeslané pošty bylo rozšířeno z 20 na 40 znaků.Verze 2.0.2013.1000 ze dne 30.10.2013

Novinka Pro potřeby elektronického podacího archu. Do editoru Schránky, typ pošty = Odeslaná pošta doplněn atribut Číslo zákaznické karty.

Tentýž atribut doplněn do editoru Odeslané pošty. Při založení nového záznamu v Odeslané poště se předvyplní Číslo zákaznické karty podle příslušné schránky.
Do Odeslané pošty přidán nový atribut Počet zásilek.Verze 2.0.2013.0801 ze dne 02.09.2013

Novinka V přehledu Odeslaná pošta je nový tiskový formulář Poštovní podací arch ČP (2013)Verze 2.0.2013.0700 ze dne 08.07.2013

Novinka Datové schránky.

Pro akci "Otevři zprávu pomocí programu 602XML filer" nad přehledy Zprávy datových schránek (1149) a Zprávy DS celkem (1155) bylo vytvořeno nové speciální právo "Otevřít zprávu pomocí XML filer". Nastavuje se v konfiguraci systému pro přehled 1149. V přehledu 1155 se toto právo přebírá.Verze 2.0.2013.0300 ze dne 27.03.2013

Novinka Zvětšena délka atributu TabPosta.Znacka z 15 na 20 znaků.

Zvětšena délka atributu TabPosta.Popis z 30 na 50 znaků.Verze 2.0.2013.0105 ze dne 07.01.2013

Novinka Přijatá faktura přebírá datum přijetí z došlé pošty. (Zůstává dále editovatelné).


Oprava Při zadávání faktury přijaté z došlé pošty se přestal předvyplňovat datum doručení podle data zadaného na došlé poště. Opraveno - datum doručení se předvyplňuje podle došlé pošty.

Pokud je faktura napojena na došlou poštu, není použito nastavení z řady dokladů pro úpravy data doručení.
V případě, že je faktura přijatá (vydaná) napojena na došlou (odeslanou) poštu, je v názvu skupiny zahrnující data zobrazen typ pošty a datum z navázaného záznamu pošty (tedy např. Došlá pošta - 1.1.2013).

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export