Důležité:


Evidence pošty - Změny 2010

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2010.1230 ze dne 30.12.2010

Oprava Datové schránky

Pokud má uživatel nastavenu neomezenou platnost hesla, v procesním okně se zobrazila chybová hláška.
Opraveno.Verze 2.0.2010.1025 ze dne 09.12.2010

Novinka Datové schránky

Rozšíření kontroly povolených příloh pro datovou zprávu o

  • edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů – EDI)
  • dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
  • shp/dbf/shx (ESRI Shapefile)
  • dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
  • gml (Geography Markup Language Document)Verze 2.0.2010.0512 ze dne 29.06.2010

Novinka Datové schránky

V přehledu datových zpráv vznikla akce ověřující platnost datové zprávy. K ověření platnosti je nutné přihlášení.


Oprava V modulu Datové schránky byla chyba, která se mohla projevit ve zprávách odeslaných přes Helios Orange. Do odeslaných zpráv se v některých případech dostaly přílohy, které se tam dostat neměly. Ve většině případů jsou to dokumenty z číselníku dokumentů. Přílohy nejsou ale vidět v Helios Orange, jsou vidět pouze pokud se zpráva otevře přes 602Xml Filler nebo pokud se otevře na portálu ISDS na webu.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0511 ze dne 24.06.2010

Novinka Datové schránky - přechod na SHA-2

Odeslané zprávy se stahují pouze na operačních systémech s podporou SHA-2, tzn. Windows XP SP-3, Windows Server 2003 SP-2+hotfix a novější verze Windows. Na starších systémech nebude pravděpodobně práce s ISDS možná.


Novinka Datové schránky - uživatelský certifikát

V definici práv pro schránku přibyla možnost k uživateli přiřadit certifikát. Tuto možnost lze použít, pokud má uživatel na portále ISDS přiřazen osobní certifikát. Nastavení v Helios Orange a na portále ISDS musí být navzájem shodné, tzn. pokud uživatel má (resp. nemá) přiřazen certifikát na portále, musí mít (resp. nemít) v Helios Orange přiřazen certifikát na uživatele. Přiřazení se provádí zaškrtnutím políčka Uživatelský certifikát.


Novinka Datové schránky

Na definici Datové schránky přibyla záložka 2 - Definice ukládání dokumentů. Zde je možné definovat, kam ukládat přílohy datové zprávy ve stromu dokumentů, nebo úložiště na disku. Při ukládání na disk vznikají v definovaném adresáři podsložky, jejichž názvem je ID zprávy, ke které patří.


Novinka Datové schránky - expirace hesla

Uživatel bude 14 dní předem varován před blížícím se vypršením platnosti hesla.


Novinka Datové schránky - právo na odeslané zprávy

Pokud nemá uživatel v systému ISDS přiděleno právo vytvářet nové zprávy, nemůže zároveň číst odeslané. Během komunikace se schránkou je u takového uživatele vynecháno stahování odeslaných zpráv.


Novinka Datové schránky

V přehledu kontaktů přibyla akce Vyhledávání datových schránek. Zde je podle parametrů možné vyhledávat datové schránky a ukládat je do kontaktů či přiřazovat k organizacím. Pro vyhledávání je nutné přihlášení k ISDS.


Novinka Práva nastavená na schránce se nerespektovala u došlé a odeslané pošty.

Doplněno.Verze 2.0.2010.0402 ze dne 30.03.2010

Novinka Datové schránky

Nad editorem datové zprávy se nyní hlídá typ souborů připojených k datové zprávě.


Novinka Datové schránky

Na definici schránky přibyl výběr data doručení. Stahují se přijaté i odeslané zprávy mladší tohoto data. Pokud není zadáno, stahují se všechny zprávy ze schránky.Verze 2.0.2010.0315 ze dne 16.03.2010

Novinka Datové schránky

Při akci Přijmi nyní dojde i ke stažení odeslaných zpráv, které nejsou v Helios Orange.Verze 2.0.2010.0216 ze dne 16.02.2010

Novinka Datové schránky

Při práci s datovou schránkou vypršel timeout a operace byla přerušena. Timeout byl zvýšen na 120 sekund.Verze 2.0.2010.0119 ze dne 03.02.2010

Novinka Datové schránky

Rozšířena velikost sloupců NaseCJ, VaseCJ, NaseSpisovaZnacka, VaseSpisovaZnacka v TabDatoveSchranky na velikost 50 znaků. Zmenšena velikost sloupce RokVydaniZakona na 4 znaky a KRukam na 30 znaků.Verze 2.0.2010.0115 ze dne 20.01.2010

Novinka Datové schránky

Vykonává-li fyzická nebo právnická osoba působnost v oblasti veřejné správy, ministerstvo jí na žádost umožní, aby její datová schránka plnila rovněž funkci datové schránky typu OVM (orgán veřejné moci). Vznikl nový atribut, který u takovéto schránky určuje, zda se má zpráva odeslat jako komerční či veřejná.


Novinka Datové schránky

Upraven nadpis editoru, přidáno více místa pro popisky, editor má nastavenu minimální velikost.


Novinka Datové schránky

Byly provedeny změny v procesním okně. Pokud vše proběhne správně, po skončení akce jsou všechny položky zeleně zatrženy, pokud nastane problém, ve výpisu výsledků se nachází červený kříž značící chybu.


Novinka Datové schránky

V přehledu se zobrazují datové zprávy patřící vybrané schránce, vznikl nový přehled zobrazující všechny datové zprávy.Verze 2.0.2010.0103 ze dne 04.01.2010

Tip Nový submodul Datové schránky

Helios Orange umožňuje přímé propojení s webovskou aplikací Informační systém datových schránek (ISDS) a přihlášení do dané datové schránky aktuálním uživatelem nebo systémem (kvalifikovaným certifikátem). V systému Helios Orange jsou Datové schránky řešeny jako submodul Evidence pošty.

V Helios Orange je možné nadefinovat datovou schránku a do ní následně stahovat jednotlivé datové zprávy a následně i datové zprávy vytvářet a odesílat. Dále lze přístup do datové schránky omezit právy. V číselníku kontaktů je možné evidovat i kontakt typu Datová schránka, který lze přiřadit k organizaci, kontaktní osobě i zaměstnanci, nebo nechat jako volný kontakt. Systém dále umožňuje validaci datové schránky (zda je DS příjemce aktivní) a aktualizaci informací o doručení zpráv a stažení nových zpráv z ISDS do submodulu Evidence pošty.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export