Evidence CRZ - Sklad zvířat

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Přehled Evidence CRZ slouží ke sestavování výstupních informací pro Evidenci v Centrálním Registru Zvířat dle platných předpisů a pravidel. Což znamená, že tento přehled nám dává nástroje pro sestavování, opravy, náhled, historii a export pro CRZ, na základě druhu pohybu skladu zvířat (narození, výdej, přeskladnění), zvolené kategorie, umístění a karty zvířete.
Výstupem je tedy soubor v přesném formátu, jenž je možno exportovat, popřípadě rovnou zaslat na Centrální evidenci. Pro správnou funkčnost je nutné využívat Stájí a správného přiřazení Karet zvířat na jednotlivých pohybech Skladu zvířat.

Podmínky pro správné vygenerování záznamu pro CRZ

  • Na položce dokladu musí být přiřazena Karta zvířete
  • Karta zvířete na pohybu kategorie musí být vyžadována
  • Musí být správně nastaveny kódy událostí včetně typu kódu události(narození, prodej...)
  • Na hlavičce dokladu musí být k organizaci přiřazena Stáj
  • Musí být správně definován vztah Stáje CRZ a vlastních organizačních struktur

Pravidla práce se záznamy

  • Položka nelze kompletně smazat, dostane pouze příznak smazáno
  • Při editaci položky, je uchována původní generovaná hodnota
  • Ručně vytvořené záznamy se odlišují od automaticky generovaných
  • Po exportování záznamu dojde k zablokování údajů proti změně
  • Exportovaný záznam je blokován a nelze smazat z důvodu uchování evidence

Generování vět pro CRZ

Editor CRZ
Evidence CRZ - Sklad zvirat1.png


Záznam založíte stisknutím tlačítka Nový F2. Otevře se editační okno, jenž požaduje doplnit údaj, za jaký časový úsek má být vygenerován záznam. Toto období lze zadat ručně s přesností na dny. Výběr potvrdíte stisknutím tlačítka OK.
Pokud vyberete období, které celé nebo z části nesplňuje výše uvedené podmínky pro správné generování CRZ, jste o této skutečnosti informování, popřípadě dojde k vygenerování pouze platných záznamů. Jakmile je akce dokončena, vznikne v tabulce nový záznam, ve kterém jsou vygenerovány veškeré dostupné pohyby s kartami zvířat.

Editace položek CRZ

Pokud jsou dodržena pravidla práce se záznamy, je možno jednotlivé položky CRZ, před samotným exportem upravovat, mazat a přidávat. Není tedy podmínkou, že musí jít pouze o generovaná data systémem, můžete pořizovat věty pro hlášení přímým zápisem.


Editor položek
Evidence CRZ - Polozka.png


Datum případu

Datum evidování pohybu se zvířete, v případě automatického generování je vyplněn z Datumu případu odpovídajícího dokladu skladu zvířat.


Ušní známka

Identifikační číslo zvířete, kterého se hlášení týká. Výběr se provádí z číselníku Karet zvířat.


Ušní známka matky

Identifikační číslo zvířete matky, vztažené k ušní známce. Údaj je doplněn automaticky z Karty zvířete.


Kód události

Vybírá se z číselníku Kódu událostí a ovlivňuje výstupní formu generované věty, na základně Typu kódu události.


Druh pohybu

Nabízí se podle vybraného Kódu události, rozlišuje základní druhy: - Příjem - Výdej - Narození - Export/Import Podle druhu pohybu jsou následně požadovány další povinné údaje


Složitost porodu

Pokud je Kód události a Druh pohybu Narození, pak je nutno specifikovat průběh porodu zvířete.


Číslo stáje 1 a 2

Identifikace stáje, které hlášení posílá a za kterou se hlášení podává. Přesné znění o kterou stáj se jedná, je dána ve vyhlášce vedení centrální evidence zvířat.


Generuj

Slouží k vygenerování věty pro hlášení, z aktuálně vyplněných údajů. Je možno porovnat rozdíl mezi původní generovanou větou, aktuálně generovanou větou.

Export záznamu pro CRZ

Exportováním nad vybraným záznamem se rozumí standardizovaný textový výstup do zvoleného souboru.
Nad označeným záznamem stisknete tlačítko Akce - Export. Tímto se otevře okno, ve kterém můžete upravit název nabídnutého souboru pokud nevyhovuje a Uložit.
Po dokončení akce dojde k aktualizaci údaje, že již záznam byl exportován, kým a do jakého souboru i s cestou.


Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export