Důležité:


EMCS přijatý - ukončení papírového AAD

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Země vyňaté vyjímkou z povinnosti vystavovat EMCS doklady v elektronické podobě, stále vystavují klasické AAD papírové doklady. Staré AAD je možné také ukončit elektronicky a to i v případech, kdy nebyly vystaveny v elektronickém systému EMCS.

Do systému EMCS zadává doklad AAD až sám příjemce. Celé papírové AAD se zadá včetně položek do modulu EMCS přijatý.

Upozornění Důležité je nezapomenout v EMCS přijatý na záložce "6-Přijetí zásilky" vyplnit kolonku "Dovozní JSD - papírová AAD" viz Obrázek 1
Obrázek 1

Po vyplnění EMCS přijatý se data elektronicky odešlou prostřednictvím zprávy "Podání údajů papírové AAD" viz Obrázek 2

Obrázek 2

Do systému jsou implementovány logické kontroly, ketré v průběhu procesu odesílání dat prostřednictvím příslušné zprávy upozornění na případné nedostatky ve vyplnění ukončovaného dokladu. Systém tyto nedostatky zobrazí prostřednictvím výpisu - viz Obrázek 3.

Obrázek 3

Po úspěšném odeslání se automaticky zaškrtne na záložce "6-Přijetí zásilky" kolonka "Papírové AAD" viz Obrázek 4

Obrázek 4
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export