Důležité:


EMCS - Celní případy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Tato dokumentace popisuje práci deklaranta s moduly EMCS vydaný a EMCS přijatý, sloužících k zahajování a ukončování přepravy vybraných výrobků podléhajících spotřební dani.

EMCS (Excise Movement and Control System) je elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, který od 1.4.2010 zabezpečí lepší kontrolu a řízení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně v rámci Evropské unie.

Podstatou systému EMCS je nahrazení papírových průvodních dokladů (AAD) elektronickými průvodními doklady (e-AD) a elektronickým systémem evidence.

V programu Helios Orange je systém EMCS rozdělen do dvou částí:

EMCS přijatý - pro elektronické potvrzení přijetí zásilky

Daňové subjekty v členských zemích EU mohou od 1.4.2010 vytvářet pro každou zásilku vybraných výrobků (doprovázenou průvodním dokladem “AAD” nebo výtiskem elektronického průvodního dokladu “e-AD”) přijatou v režimu podmíněného osvobození z jiné členské země elektronické hlášení o přijetí zboží.


EMCS vydaný - pro elektronické zahájení přepravy

České daňové subjekty mohou Celní správě České republiky zasílat návrh e-AD pro dopravu vybraných výrobků do všech členských zemí EU. Po schválení návrhu e-AD bude každou zásilku doprovázet stejnopis e-AD nebo obchodní doklad obsahující referenční kód (ARC nebo MRN).

V dalším textu se budeme odkazovat i na jiné moduly nebo číselníky programu Helios Orange, např. číselník organizací. Kompletní informace o zmíněných modulech a číselnících najdete v návodu k základnímu programu Helios Orange.

Obsah

Co je nutné učinit před použitím programu

Před použitím modulů EMCS musíte podat na celní úřad žádost o elektronickou komunikaci s CÚ pro systém EMCS - http://www.celnisprava.cz/cz/dane/spd-system-emcs/Info_EMCS/Zadost_EMCS_bez_EORI.pdf

V této žádost musí být uvedeno mimo jiné:

- jaký certifikovaný program na zpracování EMCS budete používat – Helios Orange

- Vaše certifikáty, kterými budete podepisovat odchozí zprávy

- Váš certifikát, kterým bude celní správa šifrovat odpovědi na Vaše zprávy (nemusí být uveden)

Elektronický podpis (certifikát) získáte u 1.certifikační autority (dále jen ICA - společnost založená firmou PVT a.s.) nebo u České pošty. Pobočky ICA nebo její pracoviště najdete v každé kanceláři PVT a na pobočkách ČSOB. Podrobné informace a generování žádosti o certifikát najdete na http://www.ica.cz. Druhou možností je získat elektronický podpis u České pošty, seznam pošt a další informace najdete na http://www.postsignum.cz/ .

Pro účely podpisu budete potřebovat kvalifikovaný certifikát. Pokud budete chtít i šifrovat příchozí zprávy, musíte mít i komerční certifikát. Platnost certifikátu je maximálně jeden rok.

Dále je nutné se rozhodnout, zda požádáte o firemní nebo o zaměstnanecký certifikát. Pokud budete podepisovat na více počítačích, pak je třeba se rozhodnout, zda budou všichni deklaranti sdílet jeden certifikát nebo zda bude mít každý deklarant svůj certifikát. V případě sdílení jednoho certifikátu více deklaranty instalujte certifikát jako exportovatelný, aby byl umožněn jeho přenos na ostatní počítače.

Tip Více informací naleznete v Poradně v článku Zprovoznění elektronických služeb.

Počáteční nastavení

Před prvním odesláním EMCS celnímu úřadu je třeba provést několik jednoduchých kroků.

Načtení NCTS číselníků

Prvním z nich je načtení NCTS číselníků do vaší databáze. Vstupte do Celní případy / Celní sazebník a spusťte akci Stažení z internetu GČR". Po stažení číselníků ze stránky GŘC pokračujte volbou "Import. V Importním okně klepněte na „Spustit import“.

Celní číselníky - stažení ze stránek GŘC


Nastavení parametrů

Dalším krokem je doplnění údajů do Nastavení parametrů. Vstupte do Celní případy / Nastavení parametrů a přes tlačítko Oprava otevřete příslušné parametry a Záložku 8 - EMCS.

EMCS - Nastavení parametrů

ID subjektu je identifikační číslo, které je vlastně číslem povolení elektronické komunikace s CÚ a které musí být součástí každé zprávy. Toto číslo je třeba také sdělit vašemu VAN operátorovi.

Dále můžete vpravo od ID subjektu vyplnit i číslo povolení ke zjednodušenému postupu a číslo sdělení parametrů komunikace. Pro funkčnost programu Helios Orange to ale není nezbytné.

Nakonec sem zapište i číslo povolení daňového skladu, které bude použito pro konstrukci LRN.


Založení a nastavení zpráv EMCS vydaný

Posledním krokem v počátečním nastavení bude založení a nastavení zpráv pro komunikaci s celním úřadem.

Pokud již používáte moduly NCTS přijatý nebo vydaný a máte nastavenu komunikaci s celním úřadem, Helios automaticky převezmě toto nastavení a založí všechny potřebné EMCS zprávy.

Pokud NCTS nepoužíváte, musíte si EMCS zprávy nastavit ručně. Vstupte do Pomocné číselníky / Přehled definice zpráv a stiskněte tlačítko Nový. Do kolonky Typ zprávy uveďte 1163. Pak vyplňte název zprávy, např. „Podání návrhu AAD“ a dále Adresu místa určení zprávy, což je odchozí složka VAN operátora. Nakonec přejděte na záložku 4 a vyplňte zde šifrovací a podepisovací certifikát.

Doplnění údajů do organizací

Každý odesílatel a příjemce vyskytující se na dokladu e-AD musí mít v číselníku Organizace uvedeno Číslo povolení daňového skladu (SEED ID).

Vstupte do Číselníky / Organizace a na příslušných firmách klikněte pravým tlačítkem myši. Dále vyberte „Evidenční číslo daňového skladu“ (povolení vydaná v České republice mají na 10. pozici S). Při té příležitosti zkontrolujte i správnost vyplnění dalších údajů, tedy adresy a DIČ firmy. Pokud firmu dosud v číselníku organizací nemáte, přidejte ji tlačítkem Nový.


Založení a nastavení zpráv EMCS vydaný

Posledním krokem v počátečním nastavení bude založení a nastavení zpráv pro komunikaci s CELNÍM ÚŘADEM.

Pokud již používáte moduly NCTS přijatý nebo vydaný a máte nastavenu komunikaci s CELNÍM ÚŘADEM, Helios automaticky převezmě toto nastavení a založí všechny potřebné EMCS zprávy.

Pokud NCTS nepoužíváte, musíte si EMCS zprávy nastavit ručně.

Vstupte do Pomocné číselníky / Přehled definice zpráv a stiskněte tlačítko Nový. Do kolonky Typ zprávy uveďte 1163. Pak vyplňte název zprávy, např. „Podání návrhu AAD“ a dále Adresu místa určení zprávy, což je odchozí složka VAN operátora. Nakonec přejděte na záložku 4 a vyplňte zde šifrovací a podepisovací certifikát.


EMCS vydaný - definice zpráv
Upozornění U podepisovacího certifikátu nezapomeňte zatrhnou políčko „Výstupní zprávy podepisovat certifikátem el.podpisu“

Certifikáty el.podpisu je nutné přiřadit zvlášť pro každého uživatele, i kdyby se jednalo o stejné podpisy. Proto je nutné opakovaně spouštět program Helios Orange pro každého uživatele a specifikovat ve zprávách jejich el.podpisy.

Po založení zprávy Podání návrhu AAD založte úplně stejným postupem i zprávu „Žádost o storno AAD“

Pokud již používáte některý z modulů ICS dovoz, NCTS nebo ECS vývoz, nemusíte nastavovat zprávu pro příjem odpovědí, neboť se použije stejná zpráva „Odpovědi NCTS“. Pokud nikoli, najděte zprávu „Odpovědi NCTS“ v seznamu již existujících zpráv, klikněte na Oprava a do kolonky „Adresa místa zdroje zpráv“ zapište vstupní adresář VAN operátora, např. C:\EuroDat\Z_CU.


Založení a nastavení zpráv EMCS přijatý

Posledním krokem v počátečním nastavení bude založení a nastavení zpráv pro komunikaci s CELNÍM ÚŘADEM.

Pokud již používáte moduly NCTS přijatý nebo vydaný a máte nastavenu komunikaci s CELNÍM ÚŘADEM, Helios automaticky převezmě toto nastavení a založí všechny potřebné EMCS zprávy.

Pokud NCTS nepoužíváte, musíte si EMCS zprávy nastavit ručně.

Vstupte do Pomocné číselníky / Přehled definice zpráv a stiskněte tlačítko Nový. Do kolonky Typ zprávy uveďte 1164. Pak vyplňte název zprávy, např. „Návrh na ukončení - ztotožnění zásilky“ a dále Adresu místa určení zprávy, což je odchozí složka VAN operátora. Nakonec přejděte na záložku 4 a vyplňte zde šifrovací a podepisovací certifikát.

EMCS přijatý - definice zpráv
Upozornění U podepisovacího certifikátu nezapomeňte zatrhnou políčko „Výstupní zprávy podepisovat certifikátem el.podpisu“

Certifikáty el.podpisu je nutné přiřadit zvlášť pro každého uživatele, i kdyby se jednalo o stejné podpisy. Proto je nutné opakovaně spouštět program Helios Orange pro každého uživatele a specifikovat ve zprávách jejich el.podpisy.

Po založení zprávy „Návrh na ukončení - ztotožnění zásilky“ založte úplně stejným postupem i zprávu „Podání hlášení o příjmu/vykládce AAD“.

Pokud již používáte některý z modulů ICS dovoz, NCTS nebo ECS vývoz, nemusíte nastavovat zprávu pro příjem odpovědí, neboť se použije stejná zpráva „Odpovědi NCTS“. Pokud nikoli, najděte zprávu „Odpovědi NCTS“ v seznamu již existujících zpráv, klikněte na Oprava a do kolonky „Adresa místa zdroje zpráv“ zapište vstupní adresář VAN operátora, např. C:\EuroDat\Z_CU.


EMCS VYDANÝ

České daňové subjekty mohou Celní správě České republiky zasílat návrh e-AD pro dopravu vybraných výrobků do všech členských zemí EU. Po schválení návrhu e-AD bude každou zásilku doprovázet stejnopis e-AD nebo obchodní doklad obsahující referenční kód (ARC nebo MRN).

Modul EMCS vydaný tedy umožní vyplnit e-AD, při tom můžete použít oblíbené funkce Nová z aktuální, OK+Kontrola, exporty do xls apod. Dalším krokem je podání návrhu e-AD celnímu úřadu. Po přijetí odpovědi “Propuštěno” vytisknete potřebné listy e-AD, předáte je řidiči a ten může vyrazit na cestu. Po bezproblémovém přijetí zboží v místě určení přijde automaticky zpráva o ukončení.

V případě komplikací máte možnost poslat celnímu úřadu Žádost o storno e-AD nebo Požadavek na změnu místa přijetí. Pokud zásilka nedorazí k příjemci včas nebo nedorazí v pořádku, můžete na výzvu celníhu úřadu poslat elektronické Vysvětlení na vypršení lhůty nebo Vysvětlení nesrovnalostí v přepravě.

Vyplnění e-AD

Záložka 1 - Hlavička

Práce s přehledem EMCS vydaný je stejná jako práce s přehledem jakýchkoli jiných celních deklarací. Sloupce přehledu můžete upravit pomocí funkce Nastav, kdykoli můžete použít Opis nebo Export do MS Office.

Novou deklaraci vytvoříte tlačítkem Nový, můžete použít i populární Nová z aktuální nebo použít funkci Nová ze vzoru.

Osah e-AD musí být přísně strukturovaný. Každý údaj musí mít přesně stanovené místo, typ a rozsah. Jediným volným políčkem je popis zboží. Ostatní údaje jsou zapisovány podle daných pravidel nebo vybírány z příslušných číselníků.

Přísná musí být i kontrola vyplněné deklarace. Každá i drobná chyba způsobí odmítnutí deklarace. Využívejte proto tlačítko OK+kontrola.

EMCS vydaný - hlavičkové údaje

MRN - Evidenční číslo e-AD deklarant nevyplňuje. Obdrží je v odpovědi o přijetí deklarace.

LRN - Akce Nový, Nová z aktuální, Nová ze vzoru přiřazuje LRN automaticky. Pravidla pro konstrukci LRN jsou dána celní správou, LRN se proto nikde nenastavuje.

Vpravo se uvádí, zda je deklarace podávána ve zjednodušeném postupu samoschválení.

Typ podávací zprávy - Výběr z návazného číselníku.

Druh místa určení - Výběr z návazného číselníku.


Záložka 2 - Organizace

Údaje se vyplňují převzetím z číselníku organizací. Dávejte proto pozor na správnost údajů v tomto číselníku. Organizace musí mít uvedeno SEED ID (číslo povolení daňového skladu).

EMCS vydaný - organizace


Záložka 3 - Položky

Položky - Záložka 1 - Běžné údaje

EMCS vydaný - položka - běžné údaje

Číslo VV vyberte z návazného číselníku, tím se vyplní i Kód daňového produktu.

Kolonky Roční výstav, %extraktu vyplňujte jen v případě piva.

Položky - Záložka 2 - Běžné údaje

EMCS vydaný - položka - ostatní údaje

Tato záložka se vyplňuje jen v případě přepravy vína. Kódy vybírejte z nabídek.

Údaje Cena JB, Počet JB a Počet kusů v JB vyplňujte jen u cigaret.


Záložka 4 - Ostatní údaje

EMCS vydaný - závěrečné údaje

Zde se povinně vyplňuje Celní úřad odeslání a určení. Pokud se jedná zároveň o dovoz ze třetích zemí, vyplní se i CELNÍM ÚŘADEM dovozu, v případě vývozu do třetích zemí se vyplní CELNÍM ÚŘADEM vývozu.

Dále je nutné vyplnit údaje o zajištění daně. Z nabídky vyberte osobu zajišťující přepravu, a pokud to není odesílat ani příjemce, vyberte ji z číselníku organizací. Nakonec vyberte z číselníku záruk záruku, kterou máte od CELNÍM ÚŘADEM povolenu k ručení.


Záložka 5 - Přeprava

EMCS vydaný - přeprava

Tato záložka obsahuje údaje o přepravě, většinu z nich vyplníte výběrem z číselníků. Dopravce vyberte ze seznamu firem, údaje o řidiči zde jsou jen pro vaši interní evidenci (nepředávají se celnímu úřadu). Není-li organizátorem přepravy odesílatel nebo příjemce, vyberte organizátora z číselníku firem.


Záložka 6 - Přijetí zásilky

EMCS vydaný - přijetí zásilky

Údaje ze záložky 6-Přijetí zásilky program načte ze zprávy o ukončení. Při podání e-AD je proto nevyplňujte.


Záložka 7 - Staré údaje AAD

EMCS vydaný - staré údaje AAD

Zde uvedete, zda máte prominuto fyzicky podepisovat výtisk dokladu e-AD. Pokud ano, musíte uvést číslo razítka.


Odeslání e-AD

Po vyplnění a zkontrolování e-AD následuje jeho odeslání. Máte-li v definici zpráv správně přiřazeny el. podpis a šifrovací certifikát, odeslání zprávy je stejné jako u obyčejných deklarací. Stačí stisknout CTRL+ALT+G nebo jít přes akci Zprávy / Generování správ a dvojklikem na zprávu „Podání návrhu AAD“. Program již automaticky deklaraci převede do XML, podepíše, zašifruje a uloží do adresáře VAN operátora.

Po odeslání se změní stav deklarace z "Pořízeno" na "Podáno na CÚ".

EMCS vydaný - export zpráv na CÚ


Příjem informací o přijetí nebo o chybách

Po odeslání deklarace Vám během několika minut přijde odpověď. Načtení odpovědí provedete v Celní případy / Doručenky a odpovědi.

Obvykle přijde zpráva o přijetí e-AD. Tím je potvrzena formální správnost Vaší deklarace, ale zatím jí není přiřazeno MRN (celní evidenční číslo). Stav e-AD se změní z "Podáno na CÚ" na "Přijato CÚ".

Pokud počítač celní správy našel v podaném e-AD chyby, pošle Vám informaci o chybách. Stav deklarace se změní na "Chyba". Pokud chcete poslat e-AD znovu, stačí chybu opravit a opět vygenerovat zprávu Podání návrhu AAD.

V případě chyby je nutné zjistit o jakou chybu se jedná. Proto Helios obsahuje funkci „Analýza chyb“, ke které se dostanete tak, že kliknete pravým tlačítkem na chybné deklaraci, pak Zprávy / Přehled zpráv k aktuálnímu záznamu. V přehledu uvidíte záznamy o veškeré elektronické komunikaci pro příslušné e-AD. Dvojklikem na řádek s odpovědí NCTS a nakonec na tlačítko „Analýza chyb“.

EMCS vydaný - analýza chyb z CÚ


Příjem informací o propuštění nebo o kontrole

Od zaslání informace o příjmu začíná běžet lhůta, během které systém celní správy provede bezpečnostní analýzu a kdy se mohou celní orgány rozhodnout, zda provedou kontrolu zboží.

Systém tedy vyhodnotí rizika a v případě, že pracovník celního úřadu nerozhodne o fyzické kontrole zboží, je odesílateli zaslána zpráva o propuštění zásilky, která obsahuje přidělené MRN a vypočtenou výši spotřební daně, která je alokována z použité záruky. Stav deklarace se změní z "Přijato CÚ" na "Propuštěno".

Pokud bude rozhodnuto o kontrole, obdrží odesílatel informaci o kontrole. Stav deklarace se změní z "Přijato CÚ" na "Kontrola". V tomto případě musíte přes Zprávy / Přehled zpráv k aktuálnímu záznamu zprávu o kontrole otevřít (Oprava / Otevřít) a přečíst si text zprávy. Po provedení kontroly Vám bude zaslána informace, zda je zásilka propuštěna či nikoli. Stav deklarace se změní z "Kontrola" na "Propuštěno/Nepropuštěno".


Příjem informací o ukončení

Jakmile zásilku přijme příjemce, obdrží odesílatel zprávu, která přepne stav dokladu na „Přijato příjemcem“ a do samotné e-AD deklarace jsou načteny výsledky přijetí (záložka 6-Přijetí zásilky) a do položek podrobné informace v případě problémů zjištěných příjemcem (úbytek nebo přebytek zboží, jiný druh zboží…).

Až když celní úřad v místě příjemce schválí ukončení přepravy, obdrží odesílatel zprávu o ukončení. Stav dokladu se přepne na „Ukončeno“ a dojde k uvolnění alokované částky záruky.


Podání vysvětlení

Pokud dojde k překročení lhůty přepravy, obdrží odesílatel zboží zprávu „Lhůta překročena“ a musí celnímu úřadu odeslání podat vysvětlení. To učiní vygenerováním zprávy „Podání vysvětlení k vypršení lhůty“.

Během generování zprávy zobrazí Helios Orange následující okno:

EMCS vydaný - Podání vysvětlení k vypršení lhůty

Zde odesílatel vybere důvod zdržení z nabídky „Typ odůvodnění“ a do doplňujících informací uvede podrobnější informace. Do samotné e-AD deklarace se v tomto případě nic nazapisuje.

Pokud odesílateli přijde zpráva „Přijato příjemcem“, musí zkontrolovat, zda příjemce nenašel v zásilce nějaké rozpory (záložka 6-Přijetí zásilky). Pokud ano, uvidí odesílatel v položkách (záložka 2-Ostatní údaje) popis rozporů a může se k nim vyjádřit. Svůj komentář zapíše do kolonky „Vysvětlení odesílatele“ ke každé rozporované položce a nakonec vygeneruje zprávu „Podání vysvětlení nesrovnalostí“.

EMCS vydaný - Podání vysvětlení nesrovnalostí


Změna příjemce nebo místa přijetí

Odesílatel může před ukončením přepravy požádat o změnu příjemce nebo místa přijetí. Stačí opravit příslušné údaje v dokladu e-AD a vygenerovat zprávu „Změna místa přijetí nebo příjemce“.

EMCS vydaný - Změna místa přijetí nebo příjemce

EMCS PŘIJATÝ

Daňové subjekty v členských zemích EU mohou od 1.4.2010 vytvářet pro každou zásilku vybraných výrobků (doprovázenou průvodním dokladem “AAD” nebo výtiskem elektronického průvodního dokladu “e-AD”) přijatou v režimu podmíněného osvobození z jiné členské země elektronické hlášení o přijetí zboží.

Modul EMCS přijatý tedy umožní elektronicky ukončit e-AD, při tom můžete použít oblíbené funkce Nová z aktuální, OK+Kontrola, exporty do MS Excell apod. Po podání návrhu na ukončení e-AD obdrží deklarant od celního úřadu zprávu o povolení vykládky / kontroly zboží. Výsledek kontroly zboží sdělí deklarant celnímu úřadu opět elektronicky zprávou Podání hlášení o příjmu/kontrole. Pokud celní úřad nenařídí vlastní kontrolu, pošle deklarantovi zprávu o ukončení.

V případě komplikací máte možnost poslat celnímu úřadu Vysvětlení na vypršení lhůty nebo Vysvětlení nesrovnalostí v přepravě.


Vyplnění "Návrhu na ukončení e-AD"

Práce s přehledem EMCS přijatý je stejná jako práce s přehledem jakýchkoli jiných celních deklarací. Sloupce přehledu můžete upravit pomocí funkce Nastav, kdykoli můžete použít Opis nebo Export do MS Office.

Nový návrh na ukončení vytvoříte tlačítkem Nový, můžete použít i populární Nová z aktuální nebo použít Nová ze vzoru. Stačí vyplnit pouze MRN na záložce 1 - Hlavička a příjemce na záložce 2 - Organizace.

EMCS přijatý - hlavička
EMCS přijatý - organizace


Odeslání "Návrhu na ukončení e-AD" a vykládka zboží

Po přijetí zprávy o povolení k vykládce se stav deklarace přepne z Podáno na CÚ na Vykládka povolena. V tento okamžik může příjemce zboží vyložit a zkontrolovat.

Pokud je vše v pořádku, odešle celnímu úřadu zprávu o výsledku kontroly. Před tím ale musí do deklarace /Návrhu na ukončení/ zapsat číslo celního úřadu určení (záložka 4) a datum kontroly (záložka 6). Samozřejmě je možné oba tyto údaje zapsat do deklarace již při jejím založení. Nakonec deklarant vygeneruje zprávu Podání hlášení o příjmu/kontrole. Pokud celním úřadem nenařídí vlastní kontrolu, pošle deklarantovi zprávu o ukončení, čímž se stav deklarace přepne z Vykládka ukončena do stavu Ukončeno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export