EET Tržby - Pomocné číselníky

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

V části hlavního menu Pomocné číselníky, EET Tržby jsou sdruženy přehledy týkající se evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb. Vlastní registrace tržby probíhá v přehledech prvotních dokladů v modulech Fakturace, Pokladna nebo Pokladní prodej, jmenovitě v přehledech úhrad vydaných faktur, pokladních dokladů a účtenek.

Přehled EET Tržby je souhrnným přehledem všech vygenerovaných tržeb, slouží ke kontrole a případnému opakovanému zaslání tržeb v případě nezdařené registrace, resp. k odeslání neodeslaných tržeb v případě zjednodušeného režimu nebo výpadku spojení.

Obsah

EET Tržby

Přehled otevřete ve stromové struktuře přehledů klepnutím na volbu hlavní nabídky Pomocné číselníky, EET Tržby. Obsahuje seznam všech tržeb, které byly vygenerovány z modulů Fakturace, Pokladna a Pokladní prodej.

Záznamy v přehledu, které vznikly volbou Test nastavení EET, je možné smazat volbou Zrušit.

V místní nabídce přehledu jsou k dispozici akce:

  • EET Komunikace - přehled odchozích a příchozích zpráv k označeným záznamům
  • EET Chyby - přehled chyb k označeným záznamům
  • Opakované zaslání - zaslání označených záznamů
  • Opakované zaslání hromadně - všechny nevalidní - volbou zkusíte odeslat všechny nevalidní záznamy v tabulce EET Tržby
  • Opakované zaslání hromadně - všechny nevalidní pro danou stanici - volbou zkusíte odeslat všechny nevalidní záznamy v tabulce EET Tržby vygenerované na dané stanici


Upozornění HELIOS Orange neprovádí opakované zaslání v případě neúspěšné registrace nebo technických problémů, jako je výpadek spojení, automaticky! Je třeba provést ho ručně, případně nastavit Automat a job ve Windows, který bude automat spouštět.


EET Komunikace

Přehled odchozích a příchozích zpráv, k nimž došlo při pokusech o úspěšnou/neúspěšnou registraci tržeb.

EET Chyby

Přehled všech vrácených chyb z jednotlivých pokusů o registraci tržeb

EET Provozovny

Pomocné číselníky, EET Tržby, EET Provozovny. Zadáváte údaje o provozovnách tak, jak jste je zaregistrovali na daňovém portálu. Jedná se o povinné údaje podle zákona. V případě přestěhování provozovny je nutné zažádat o novou registraci.

Režim provozovny

Nastavujete, zda se jedná o běžný nebo zjednodušený režim.

Doba odezvy

Maximální doba v sekundách, po kterou se čeká s tiskem na přidělení fiskálního identifikačního kódu (FIK). Podle zákona se jedná o dobu delší než 2 sekundy podle druhu a způsobu vykonávané činnosti tak, aby se jejím stanovením nemařil průběh evidence tržeb vzhledem k druhu a kvalitě připojení k veřejné datové síti. V HELIOS Orange je tato doba přednastavena na 2,5 sekundy a lze jí podle potřeby upravit.

Timeout

Maximální doba v sekundách, po kterou se čeká na odpověď ze serveru Finanční správy. Musí být delší než doba odezvy, je přednastavena na 5 sekund, lze upravit.

Na záložce 2 - Certifikáty nastavujete Firemní certifikát pro EET, případně Uživatelský certifikát pro EET, podle toho, jak jste se rozhodli certifikáty používat. Uživatelský certifikát má přednost před firemním certifikátem, dohledává se nejprve na řadě dokladů, pak na provozovně a nakonec v konstantách.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export