Důležité:


EET - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka Nová akce Zruš certifikát u neregistrované tržby v přehledu EET Tržby
  • Akce je aktivní pouze v případě, že se tržbu nepodařilo úspěšně zaregistrovat s certifikátem dohledaným v okamžiku založení tržby
  • Následně lze použít akci Opakované zaslání, která se pokusí tržbu zaregistrovat s aktuálně dohledaným certifikátem EET
  • Pro akci Zruš certifikát u neregistrované tržby je možné nastavit právaVerze 2.0.2019.0410 ze dne 17.05.2019

Oprava U faktur zadaných do systému mínusem se chybně interpretovalo znaménko u položky Realizovaná úhrada v HM při generování pokladního dokladu, následně pak od verze x.0.2019.0401 docházelo k chybné registraci celkové tržby EET. Opraveno.

Postup opravy chybně zaregistrované tržby EET po nahrání nové verze Helios Orange (větší než x.0.2019.0405):

  • Spustit nad chybně zaregistrovaným pokladním dokladem akci: Kopie dokladu – EET Storno minusem,
  • K příslušné faktuře vygenerovat znovu pokladní doklad.


Oprava Od verze x.0.2018.0900 byla v tržbách EET generovaných k finanční vratce pouze hodnota celkové tržby EET a chyběly dílčí částky základu a daně. Opraveno.


Oprava Od verze x.0.2019.0401 při vyžádané (nepovinné) registraci EET u plateb kartou akcemi:
  • Karta EET - Nový
  • Úhrada EET kartou

odcházela tržba EET chybně s hodnotou Celkové částky tržby rovnou 0. V případě, že máte k fakturám takto chybně registrované úhrady kartou, po updatu programu:

  • Chybně zaregistrované úhrady stornujte akcí Storno úhrady (EET)
  • Znovu vystavte úhradu některou z výše uvedených akcí
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export