Důležité:


EET - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2017.1200 ze dne 17.12.2017

Oprava Úhrady ve fakturách
 • Akce Storno úhrady (EET) v přehledu Úhrady ve fakturách přidělovala pořadové číslo účtenky shodné s původní tržbou. Do pořadového čísla účtenky se nepromítlo Pořadí ze storno úhrady. Opraveno.
 • Při rušení záznamů v úhradách docházelo k přečíslování údaje Pořadí (číslování bylo udržováno jako souvislá řada od 1). Tato funkcionalita byla potlačena. Opraveno: Hodnota Pořadí se nyní nemění.
 • Akce Storno úhrady (EET) v přehledu Úhrady ve fakturách nezapisovala do údaje Datum úhrady čas, ale pouze datum. Opraveno
 • Pokud existovala k úhradě tržba EET, která neměla vygenerované BKP a PKP, a znovu se spustila akce Zaslání EET, objevilo se hlášení:

"Úhrada nesplňuje podmínky pro zaslání EET"
V daném případě se chybně zrušil příznak EET na úhradě. Opraveno: Příznak EET zůstane nastaven.Verze 2.0.2017.1016 ze dne 29.11.2017

Oprava V případě, že se generovala tržba EET na faktuře v cizí měně, která již byla částečně uhrazena zálohovou fakturou, do celkové tržby EET šla celková částka faktury neponížená o částku uhrazenou na zálohové faktuře. Opraveno.Verze 2.0.2017.1000 ze dne 11.10.2017

Novinka EET - počítané sloupce v přehledech Účtenky, Pokladna, Úhrady by urychleny doplněním indexů do tabulek EET Komunikace a EET Chyby.


Novinka EET - urychlení a možnost redukce dat
 1. V tabulce EET Komunikace (TabEETKomunikace) bylo pole obsahující XML zprávu přesunuto do nové tabulky TabEETKomXML. Akce Zobraz XML je nadále k dispozici nad přehledem EET komunikace.
 2. Nad přehled EET Komunikace byla doplněna nová akce Redukce záznamů s XML zprávami, která ruší záznamy v tabulce TabEETKomXML ke všem záznamům v tabulce EET komunikace starším více než 3 měsíce.Verze 2.0.2017.0506 ze dne 20.09.2017

Novinka V datové XML zprávě EET jsou nově odstraňovány nerelevantní nulové položky částek, které nabyly nulovou hodnotu. Jde o tyto položky datové zprávy: zakl_dan1, zakl_dan2, zakl_dan3, zakl_nepodl_dph, dan1, dan2, dan3, pouzit_zboz1, pouzit_zboz2, pouzit_zboz3, cest_sluz, urceno_cerp_zuct, cerp_zuct.


Oprava V Komunikátoru EET mohlo dojít k chybě Acess violation... OpravenoVerze 2.0.2017.0500 ze dne 05.06.2017

Novinka V nastavení EET provozovny byl navýšen minimální časový odstup hodnoty Timeout od hodnoty Doba odezvy na 2,5 s.Verze 2.0.2017.0300 ze dne 31.03.2017

Novinka Do komunikátoru EET bylo přidáno chybové hlášení:

10010 - Bezpečnostní kód poplatníka (bkp) je prázdný


Novinka Do tabulky TabEETKomunikace bylo doplněn sloupec Verze DLL, do něhož se ukládá verze knihovny Komunikátor EET použitá při dané komunikaci.


Novinka Použité zboží

Pokud byla u řádku s hodnotou Druh EET = Použité zboží nastavena nulová sazba DPH nebo nebyla uvedena žádná sazba, započetla se částka z řádku pouze do sloupce Celková částka tržby. Došlo k úpravě:

 • V případě nulové sazby je částka započtena i do sloupce s částkou určenou pro Použité zboží s nejvyšší použitou sazbou DPH pro Použité zboží v dané tržbě.
 • V případě nezadané sazby DPH je chování nezměněno.


Oprava V záznamech EET Chyby je pole Text chyby. Text se v případě, že obsahoval Enter, nezobrazoval v přehledu celý. Bylo třeba chybu exportovat do Excelu. Opraveno.Verze 2.0.2017.0204 ze dne 01.03.2017

Novinka EET Tržby, Do akcí Opakované zaslání hromadně... bylo doplněno procesní okno a po ukončení okna je proveden refresh přehledu.


Oprava Odesílání zpráv EET

Od verze 2.0.2017.0201 v případě, že nepřišla včas odpověď ze serveru Finanční správy, akce pro opakované zasílání zasílaly zprávu s jinou hodnotou údaje Datum a čas přijetí tržby (chybně se používalo Datum pořízení záznamu tržby) a tím i s novou hodnotou BKP. Pokud původní odchozí zpráva byla na serveru zaregistrována, došlo po úspěšné komunikaci k další registraci téže tržby. Pokud zaregistrovaná nebyla, neshodovaly se předtím vytištěné identifikační údaje tržby EET s těmi, které byly použity pro registraci na Finanční správě. Opraveno.


Oprava Tiskový zdroj EET provozovny poskytoval údaje o provozovně nastavené na příslušné řadě dokladů. Byl upraven tak, aby dával informace o provozovně uvedené v záznamech EET Tržby. Tiskové formuláře není nutno v souvislosti s úpravou nijak měnit.Verze 2.0.2017.0201 ze dne 11.02.2017

Novinka EET Datum a čas přijetí tržby

Došlo ke změně zdroje pro údaj Datum a čas přijetí tržby (TabEETTrzba.dat_trzby) v záznamu v EET Tržby, z něhož se generuje XML zpráva.

 • Účtenky (Pokladní prodej) - zdrojem je Datum pořízení v záznamech Úhrad účtenek
 • Úhrady (Fakturace) - zdrojem je Datum úhrady (zadává se nyní včetně času)

Poznámka: Pokud je v okamžiku generování záznamu do EET Tržby hodnota aktuálního data a času dřívější než hodnota ve zdroji, použije se hodnota aktuálního data a času.


Novinka Komunikátor EET

Odstraněna závislost na nastavení komunikačního protokolu TLS 1.1 a vyšší. Komunikátor lze nyní použít na starších verzích Windows XP.


Novinka Komunikátor EET

Při generování XML zprávy pro Finanční správu je odstraněna případná diakritika a jsou konvertovány nepřípustné znaky (@&...), které se vyskytnou v polích

 • Označení pokladního zařízení (id_pokl)
 • Pořadové číslo účtenky (porad_cis)

na znak #


Novinka Pokud má pokladní doklad nebo faktura Stav EET Ano, případně Ano - dávkové zpracování, a zároveň součet částek za položky s jiným druhem EET než Vyjmuto z evidence EET je nulový, případně nejsou jiné položky než pro druh EET Vyjmuto z evidence EET, záznam do tržby EET se nevygeneruje. Dosud docházelo k vygenerování záznamu s 0 částkou.


Oprava Pokud se do tabulky EET Provozovny do právě doplňovaných nových záznamů zadávaly odkazy na nainstalované certifikáty EET, mohlo dojít ztrátě přiřazení certifikátu u daného záznamu i u záznamu jiné provozovny. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export