Důležité:


EET, následné čerpání - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Následné čerpání v HELIOS Orange

Dosavadní řešení problematiky následného čerpání v Helios Orange vycházelo z toho, že při pořízení kreditu nebude uplatněno DPH. U položky s nastaveným příznakem Druh EET = "Částka pro následné čerpání nebo zúčtování" se tedy částka započítala v tržbě EET do celkové tržby a do atributu "Celková částka plateb určená k následným čerpáním nebo zúčtování" (urceno_cerp_zuct). Hodnota DPH, když ji uživatel u položky případně zadal, se do příslušných atributů pro daň a základ nezapočítala. Z pohledu tohoto řešení šlo o nesprávné nepřípustné nastavení, které ale nebylo nijak hlídané. Při uplatnění následného čerpání v pokladním prodeji (jinde jej uplatnit možné není) použitím způsobu úhrady s příznakem "Následně čerpaná nebo zúčtovaná částka" se zadaná částka u tohoto způsobu úhrady v tržbě EET započítala do atributu"Celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby" (cerp_zuct).

Řešení dále nepředpokládalo, že by se čerpaná částka nevyčerpala úplně při úhradě dané účtenky, tj. v případě přeplatku se vracená částka v hotovosti neevidovala do atributu "Celková částka plateb určená k následným čerpáním nebo zúčtování" (urceno_cerp_zuct) se záporným znaménkem.

Nové řešení

Při generování úhrad EET na všech místech, kde lze nákup následného čerpání realizovat, tj.

  • v pokladním prodeji
  • v úhradách faktur
  • v pokladně (v dokladu generovaném z faktury, v ručně zadaném dokladu)

se při pořízení následného čerpání nyní respektuje zadání DPH u položky s nastaveným příznakem Druh EET = "Částka pro následné čerpání nebo zúčtování", tj. celková částka se v tržbě EET nadále započítá do atributu "Celková částka plateb určená k následným čerpáním nebo zúčtování" (urceno_cerp_zuct) a navíc se základ a daň započítá do příslušných atributů pro základ (ZAKL_DANx) a daň (DANx), nebo do atributu Celková částka plnění osvobozených od DPH (DPH = 0) (zakl_nedl_dph) při sazbě 0 a do zakl_nedl_dphNULL při sazbě NULL.

V pokladním prodeji, kde lze následné čerpání použít k úhradě, byl Způsob úhrady rozšířen o atribut

  • Sazba DPH k následnému čerpání (SazbaDPHCerpZuct )

který lze zadat při zatrženém příznaku "Následně čerpaná nebo zúčtovaná částka" a určuje, jaká daň byla pro dané následné čerpání uplatněná při jeho pořízení.

Způsob úhrady

Při výpočtu rekapitulace DPH k účtence je částka zadaná přes způsob úhrady určený pro následně čerpanou částku v případě definované sazby DPH (SazbaDPHCerpZuct není NULL) převzaté ze způsobu úhrady rozdělena na část základ a daň a odečtena od vypočteného základu daně a částky daně v příslušné záznamu k dané sazbě DPH v rekapitulaci. Vypočtené hodnoty jsou pro účely účtování případů odečtení "zálohy" DPH uloženy v tabulce "Rozpis DPH pro způsoby úhrady, které jsou EET následným čerpáním" (TabUctenkaUhradaEETCerpZuct).

Úhrady účtenek

Rekapitulace DPH

Tisk na účtence

Při výpočtu úhrady EET je částka zadaná přes způsob úhrady určený pro následně čerpanou částku v případě nenulové sazby DPH (SazbaDPHCerpZuct) rovněž rozdělena na část základ a daň a odečtena od vypočteného základu daně a částky daně v příslušné sazbě v tržbě EET. Pokud se čerpaná částka nevyčerpala úplně při úhradě dané účtenky, tj. v případě přeplatku se vracená částka v hotovosti eviduje do atributu "Celková částka plateb určená k následným čerpáním nebo zúčtování" (urceno_cerp_zuct) se záporným znaménkem.

EET tržba

Účtování

Je doplněno účtování v pokladním prodeji:

1. Nové druhy řádků kontace druh pohybu Pokladní prodej:

  • Následné čerpání/zúčtování - částka celkem
  • Následné čerpání/zúčtování - základ DPH
  • Následné čerpání/zúčtování - částka DPH

(Obdoba druhů řádků kontace Záloha - ... na kontacích faktur.)
Částky jsou vždy účtovány záporně.
Účtování cizí měny na těchto řádcích není podporováno (nastavení "Cizí měna" v editoru není k dispozici).

2. Pokud je na způsobu úhrady účtenky vyplněn druh sazby DPH pro následné čerpání zůstatku a jsou zadány úhrady v režimu následného čerpání, jedná se o podklad pro nové druhy řádků kontace.

3. Z úhrad v režimu čerpání zůstatku se určí základ DPH a částka DPH. Částka celkem = základ DPH + částka DPH.

4. Stávající částka celkem (hlavička) se poníží o sumu Následné čerpání/zúčtování - částka celkem.

5. Účtování Následné čerpání/zúčtování - základ DPH a Následné čerpání/zúčtování - částka DPH je provedeno s rozpadem podle sazeb DPH

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export