Důležité:


EDI komunikace - Změny

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


rpEDI020.dll, Verze 2.0.2012.315 ze dne 22.06.2012

Úpravy na základě informace od fy Globus:

Vážení dodavatelé, v souvislosti s nově uzavřenou Dohodou o logistice ze dne 10.5.2012, která s platností od 1.7.2012 definuje uvádění logistické slevy v domluvené výši přímo do faktur za dodané zboží, bychom Vám chtěli připomenout nutnost uvádění této slevy do B2B faktur.Tuto slevu lze do faktur plnit jako Dodatečnou slevu na fakturu jako celek, a to vyjádřenou procentuálně i absolutně.

Aby došlo k plnění požadovaných hodnot exportované zprávy, je třeba:

  • mít nainstalovaný plugin verze 2.0.2012.0315 nebo vyšší
  • na záložce 8-Dodatky v editoru Definice zprávy je třeba vyplnit množství procent v poli "Sazba % log.slevy"
  • stejná hodnota musí být nastavena pro všechny použité sazby DPH na záložce "Sumace a slevy" v oddílu "Sumace a sumační slevy" exportované faktury
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export