Důležité:


ECS Vývoz - Zákazy a omezení

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Při elektronickém podávání vývozních deklarací v systému ECS vývoz je mnohdy u konkrétních položek celního sazebníku nutné vyplnit, v závislosti na zemi původu a určení, správné kódy, kterými vývozce reaguje na různá omezení a zákazy vztahující se k těmto položkám.

V Programu Helios Orange se tyto kódy vyplňují v jednotlivých položkách do odstavce „Předložené podklady / osvědčení“

Do této chvíle bylo nutné správné kódy vyplňovat po poradě s celním úřadem, případně je složitě dohledávat v TARICu na internetu celní správy.

V programu Helios Orange existuje funkce „Zákazy a omezení“ a "Zákazy a omezení 2012", která je schopna v závislosti na vyplněné celní nomenklatuře, zemi původu a určení, vypsat seznam kódů příslušných zákazů, opatření a omezení. v případě využití novější funkcionality Zákazy a omezení 2012 máte navíc možnost zobrazené doklady výběrem ze zobrazeného seznamu přímo zadat do předložených dokladů a osvědčení.

Přídavné kódy

Upozornění Pokud je nutné k celní nomenklatuře vyplnit přídavné kódy, vyplňují se tyto kódy do příslušných kolonek napravo od doplňkového kódy celní nomenklatury. Jestliže je nutné výjimečně zadat doplňkové kódy celkem tři, je možné třetí doplňkový kód vyplnit do levé kolonky "Kód daně", který najdete napravo od kolonky "Přídavné kódy"


Zákazy a omezení

Zákazy a omezení

ECS Vývoz - webová služba "Zákazy a omezení"

Zákazy a omezení 2012

ECS Vývoz - webová služba "Zákazy a omezení 2012"

Po kliknutí na tlačítko „Zákazy a omezení“ a "Zákazy a omezení 2012" se Helios spojí se serverem celní správy a vypíše v okně internetového prohlížeče příslušný kód, který je nutný pro povolení k vývozu.

ECS Vývoz - xml odpověď portálu celní správy

V tomto ukázkovém případě jsme se dozvěděli, že je nutné doplnit kód „E012“, kterým dáváme najevo, zda zboží podléhá nebo nepodléhá vývozní licenci podle Nařízení (EHS) č. 3911/92.

Takto zjištěný kód je poté nutné zapsat do odstavce „Předložené podklady / osvědčení“ následujícím způsobem:

ECS Vývoz - záložka Položky - Předložené podklady a osvědčení

„Druh“ - do tohoto sloupce se vyplní příslušný čtyřmístný kód

„Označení“ - pokud zboží skutečně podléhá danému omezení nebo zákazu a vy jste držiteli povolení od celního úřadu k vývozu tohoto zboží, potom je nutné do tohoto pole vyplnit číslo daného povolení. Pokud zboží nepodléhá danému omezení, uvádí se zde pouze tři pomlčky „---“

„Dop. údaje“ - místo pro případné doplňující údaje

„Země“ - dvoumístný kód země „CZ“ (výběr z číselníku)

„Stav“ - zde se určuje, zda zboží podléhá nebo nepodléhá danému omezení (Ano/Ne)

V případě spuštění novější funkce Zákazy a omezení 2012 se zobrazí seznam požadovaných dokladů v rozbalovacím menu, ze kterého je možné, výběrem příslušného dokladu, zadat doklad do předložených dokladů a osvědčení s ručním doplněním Označení a země vydání příslušného osvědčení/licence.

ECS Vývoz - záložka Položky - Předložené podklady a osvědčení
ECS Vývoz - záložka Položky - Předložené podklady a osvědčení
ECS Vývoz - záložka Položky - Předložené podklady a osvědčení
ECS Vývoz - záložka Položky - Předložené podklady a osvědčení

Po správném zadání údajů do odstavce „Předložené podklady / osvědčení“ je doporučeno znovu spustit funkci „Zákazy a omezení“. Program Helios Orange se znovu připojí k serveru celní správy a zjistí, zda není k dané položce třeba zadání dalších kódů zákazů a omezení. Pokud je třeba zadání dalších kódů, je nutné je doplnit do dalšího řádku odstavce „Předložené podklady / osvědčení“ výše popsaným způsobem.

Pokud již není nutné zadání dalšího kódu, Helios Orange zobrazí v doialogovém okně níže uvedené oznámení:

ECS Vývoz - výsledek logické kontroly Zákazy a omezení
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export