ECS - Celní případy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Tato dokumentace popisuje práci deklaranta s modulem ECS Vývoz.

Prostředky pro zpracování ECS (elektronicky zahajovaný nebo ukončovaný vývoz) jsou v programu Helios Orange přístupny v modulu Celní případy v přehledu ECS Vývoz. Lze zpracovat zjednodušený i obyčejný postup..

Návod k modulu ECS má následující osnovu :

- Co je nutné učinit před zakoupením (používáním) programu Helios Orange
- Počáteční nastavení programu Helios Orange
- ECS Vývoz
- Scénáře datových výměn

V dalším textu se budeme odkazovat i na jiné moduly nebo číselníky programu Helios Orange, např. číselník organizací. Kompletní informace o zmíněných modulech a číselnících najdete v návodu k základnímu programu Helios Orange.


Co je nutné učinit před použitím programu

Před použitím programu na zpracování ECS musíte podat na celní úřad (CÚ) novou žádost o povolení schváleného odesílatele nebo schváleného příjemce. V této žádost musí být uvedeno mimo jiné:

  • jaký certifikovaný program na zpracování ECS budete používat – Helios Orange
  • jakého certifikovaného VAN operátora budete používat – doporučujeme CNS a.s. Mělník
  • Vaše certifikáty, kterými budete podepisovat odchozí ECS zprávy
  • Váš certifikát obsahující veřejný klíč, kterým bude celní správa šifrovat odpovědi na Vaše zprávy

Vzor žádosti o elektronickou komunikaci s CÚ najdete na stránkách GŘC www.cs.mfcr.cz v oddíle ECS.

Elektronický podpis (certifikát) získáte u 1.certifikační autority (dále jen I.CA). Pobočky I.CA nebo její pracoviště najdete v každé kanceláři PVT a na pobočkách ČSOB. Podrobné informace a generování žádosti o certifikát najdete na www.ica.cz. Druhou možností je získat elektronický podpis u České pošty, seznam pošt a další informace najdete na http://www.postsignum.cz.

Pro účely ECS budete potřebovat kvalifikovaný certifikát. Pokud budete chtít také šifrovat příchozí zprávy od CÚ, musíte mít i komerční certifikát. Platnost certifikátu je maximálně jeden rok.

Dále je nutné se rozhodnout, zda požádáte o firemní nebo o zaměstnanecký certifikát. Pokud budete používat ECS na více počítačích, pak je třeba se rozhodnout, zda budou všichni deklaranti sdílet jeden certifikát nebo zda bude mít každý deklarant svůj certifikát. V případě sdílení jednoho certifikátu více deklaranty instalujte certifikát jako exportovatelný, aby byl umožněn jeho přenos na ostatní počítače.

Pokud se rozhodnete pro používání více certifikátů, musíte do žádosti o schváleného odesílatele nebo schváleného příjemce uvést certifikát s veřejným klíčem, kterým bude celní správa šifrovat odpovědi na Vaše zprávy. Proto bude vhodné zřídit o jeden certifikát více a ten nainstalovat na všechny počítače, které budou pracovat v ECS. Pokud použijete jen jeden certifikát pro podepisování, může tentýž certifikát sloužit i pro šifrování odpovědí na Vaše zprávy.

Dále je nutné, aby počítače, na kterých se budou deklarace opatřovat elektronickým podpisem a šifrovat, byly vybaveny operačním systémem Windows 2000 nebo Windows XP. Pokud již program Helios Orange používáte, bude stávající počítač po hardwarové stránce vyhovovat i pro ECS. Schválený odesílatel bude tisknout vývozní doprovodný doklad (dále jen VDD) s čárovým kódem, musí mít proto přístup k laserové nebo kvalitní inkoustové tiskárně.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export