Duální zobrazování - Přechod na EUR (SK)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

První fáze přechodu na euro je dvojí zobrazení (oceňování), tzn. uvádění údajů o ceně ve slovenských korunách i v eurech současně. Dvojí oceňování začíná od srpna 2008 a bude končit 31. prosince 2009, dobrovolně však může pokračovat až do 30.června 2010. Kromě údajů v SKK a EUR musí informace o ceně obsahovat také konverzní kurz.

Obsah

Podmínky duálního zobrazení

  • legislativa Slovenská
  • Fáze EURO 1

Duální zobrazování

Pro tyto účely byly v systému Helios Orange u měnových atributů vytvořeny další atributy v rozbalovací nabídce:

Náhled duálního zobrazovaní ve funkci Nastav.
  • (EUR) - zobrazuje přepočtenou hodnotu z hlavní měny SKK na EURo
  • (Duo) – Zobrazuje párovou hodnotu k původní hodnotě
  • (Měna) – Zobrazuje měnu výchozího atributu
  • (Duo – Měna) – Zobrazuje měnu atributu Duo

Duální zobrazování v tisku (nástroj Report Builder)

Distribuční formuláře standardně dodávané spolu s Helios Orange jsou upraveny tak, aby využívaly právě tyto duální atributy.

Atributy duálního zobrazení v Report Builderu
  • _C - (DUO – Měna) – Zobrazuje měnu atributu DUO
  • _D - (DUO) – Zobrazuje párovou hodnotu k původní hodnotě
  • _E - (EUR) - zobrazuje přepočtenou hodnotu z hlavní měny SKK na EURo
  • _M - (Měna) – Zobrazuje měnu výchozího atributu

Konverzní kurz

Konverzní kurz je zadán přímo v exe aplikace a při startu Helios Orange je vždy kopírován do tabulky globální konfigurace. Tím je zajištěno, že uživatel či jiný programátor úmyslně tuto hodnotu danou zákonem nezmění.

Tip V tiskovém formuláři naleznete kurz v pipeline HlavniMena


Upozornění Specifické formuláře, vytvořené dle požadavků jednotlivých firem, je třeba upravit - využít výše uvedené atributy.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export