Druhy pohybů - Leasing

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Druhy pohybů

Přehled Druhy pohybů

Důležitým požadavkem při pronájmu předmětu leasingu je možnost evidence splátek. Ke každému předmětu se generuje rozpis splátek. Ovšem v tomto rozpisu splátek nejsou jen vlastní splátky, existují i jiné pohyby jako je např. zavedení předmětu leasingu, splátka mimo pořadí, zvýšení nebo snížení ceny, prodej za odkupní hodnotu. Každý z pohybů na předmětu leasingu je jednoznačně určen druhy pohybů, které si nadefinujete v tomto přehledu Druhy pohybů. Základní druhy pohybů jsou přednastavené v okamžiku instalace programu, můžete je upravit, zrušit nebo doplnit o vaše další Druhy pohybů. Druhy pohybů určují časový průběh leasingové smlouvy od zavedení předmětu, přes jednotlivé splátky až po ukončení smlouvy nebo odkoupení předmětu za odkupní cenu. Druhy pohybů v leasingu jsou určitou analogií Druhů pohybu v modulu Majetek.


Tip Doporučujeme uvážit funkcionalitu a podrobnost jednotlivých Druhů pohybů. Doporučujeme pro každý z Účelů (leasing, opakované platby - automatická fakturace, splátky a časové rozlišení) nadefinovat vlastní Druhy pohybů. Vlastní Druhy pohybů je možno nadefinovat až na úroveň Skupiny, tzn. pro každou Skupinu nadefinovat vlastní Druhy pohybů.


Přehled Druhy pohybů:

800pxEditor Druh pohybu

Pro založení nového Druhu pohybu je třeba stisknout tlačítko Nový nebo klávesu <F2>. Otevře se formulář - dialogové okno - Druh pohybu. Je zapotřebí zadat alespoň Název druhu pohybu 1 a vybrat Typ pohybu. Na formuláři jsou dvě záložky, Druh pohybu a Poznámka.


Editor Druh pohybu, záložka 1 - Druh pohybu


V editoru Druh pohybu, záložka 1 - Druh pohybu se zadávají tyto údaje:


 • Název druhu pohybu 1 - název druhu pohybu. Povinný údaj


 • Název druhu pohybu 2 - další název druhu pohybu. Nepovinný údaj


 • Typ pohybu - pole s výběrem. Typ pohybu má zásadní význam, určuje, jak se bude pohyb chovat. Pohyby pro některé typy pohybu generuje program autonmaticky, jiné se zadávají ručně.
  • Rozpis splátek - pro generování jednotlivých splátek (program generuje automaticky podle počtu měsíců)
  • Zavedení - pro první pohyb, kterým se zadává celková cena předmětu
  • Ukončení - pouze ve speciálních případech pro poslední pohyb, kterým se předčasně ukončí smlouva
  • Odkupní hodnota - pro odkoupení předmětu leasingu za odkupní cenu po uhrazení všech splátek (program generuje automaticky po posledním pohybu s typem pohybu Rozpis splátek)
  • Zvýšení/snížení - v případě změny ceny předmětu leasingu
  • Splátka mimo pořadí - pro případ např. první zvýšené splátky
  • Opakované platby - pouze pro případ opakovaných plateb ve skupině pohybů s nastavením účelu Opakované platby


 • Povolit účtovat - pokud chcete pohyb účtovat, je nutno pro daný Druh pohybu toto pole označit. Jako výchozí se nabízí označeno.


 • Číslo kontace - pole s výběrem z návazného přehledu Účetní kódy - kontace. Pole je aktivní pouze tehdy, když je předchozí pole Povolit účtovat označeno. V přehledu se zobrazují pouze kontace pro leasing. Přiřazená kontace se pak přednabízí na pohybech pro daný Druh pohybu.


 • Povolit fakturaci - pokud chcete z pohybu generovat faktury, je nutno pro daný Druh pohybu toto pole označit.

Editor Druh pohybu, záložka 2 - Poznámka

V editoru Druh pohybu, záložka 2 - Poznámka se zadávají tyto pomocné nepovinné údaje:


 • Poznámka - textový údaj k druhu pohybu, nepovinný údaj.


 • Popis - delší textový údaj k druhu pohybu, nepovinný údaj.

Pás karet - karta Akce přhledu Druhy pohybů

Pro přehled Druhy pohybů je specifická tato nabídka místního menu.


 • Kopie druhu pohybu - akce pro vytvoření kopie druhu pohybu.

Další strana

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export