Důležité:


Dopravce - typy vozidel - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Seznam všech typů vozidel v kombinaci s SPZ. Tento seznam vzniká :

  1. automaticky ... pokud máte v okamžiku uložení zásilky resp. pozice vyplněný typ vozidla a SPZ
  2. ručně ... kdykoliv během provozu

Lze se na něj odvolat :

  • z pozic (u kusových zásilek)
  • přímo ze zásilky (u celokamionových zásilek nebo v samostatném přehledu leteckých a námořních zásilek)
  • při editaci organizace v Adresáři firem (pouze u dopravně spedidičních organizací)
Upozornění Tento seznam se uplatní především v okamžiku, kdy hledáte dopravce, který disponuje určitým typem vozidla a je např. z určité oblasti.


Popis údajů

Typ vozidla ... specifikace druhu/typu vozidla. Vazba na číselník Doprava/Vozidla/Typy vozidel. Seznam typů lze vybudovat podle vašich potřeb a zvyklostí. Obecně doporučujeme dodržovat "vžité" zkratky, protože typ vozidla se může využít i při tisku Smlouvy o přepravě. Přímo při definici typu vozidla lze také doplnit technické údaje (nosnost, rozměry ložné plochy), které umožňují sledovat vytíženost vozidla při sestavování pozice.


SPZ a SPZ návěsu/přívěsu ... státní poznávací značka tohoto vozidla.


Dopravce ... organizace, která daným vozidlem disponuje.

Akt.dopr.prostředek ... údaj, který se využije pouze při generování JCD (mudul Cla) z Přepravních služeb


Dopravce - povolení

Seznam všech povolení, kterými disponuje daný dopravce. Seznam je nutné doplňovat ručně.


Dopravce ... organizace, pro kterou dané povolení evidujete. Vazba na číselník organizací. Může to být i vlastní organizace.


Evidenční číslo ... číslo resp.popis povolení.


Typ povolení ... specifikace typu povolení pro vyhledávání

  • Jednorázové
  • Trvalé


Další členění ... bližší specifikace nebo dělení podle potřeb. Vazba na číselník Statistické zařazení filtrovaný na záznamy typu Další členění.


Vydáno pro ... specifikace na resp. pro co bylo povolení vydané (SPZ, jméno apod.). Vazba na seznam Dopravce-typy vozidel nebo vlastní vozidla.


Stát ... ISO kód státu, pro který dané povolení platí.


Datum vydání


Platí do


Datum předání/Datum vrácení/Datum vrácení řidičem ... datumy, které slouží pro interní evidenci vlastních povolení.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export