Doprava - Změny 2021

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Verze 2.0.2021.0616 ze dne 22.07.2021

Oprava Při výpočtu daně z motorových vozidel systém nezohledňoval věk auta v dalším roce a tím pádem nepočítal správné sazby daně.

OpravenoVerze 2.0.2021.0600 ze dne 23.06.2021

Novinka Vzhledem k nedokumentovaným změnám ve výpočtu silniční daně na EPO bylo nutné opět provést synchronizaci výpočtu v HELIOS Orange. Zároveň byl upraven výpočet záloh SD.


Novinka Upravena kontrola při zadávání organizace. Vedle IČO se pro zahraniční subjekty hlídá i DIČ


Novinka Do dopravy byla doplněna roční predikce alarmů a nákladů pro vozidela. Akce je dostupná v přehledech Doprava/Vozidla/Přehledy a v Doprava/Další/Akutní stavy vozidel. Pro správnou nákladovou predikci je vhodné doplnit u každé údržby přepokládanou cenu v tuzemské měně.


Oprava U vozidel, která nepodléhají v daném období změně sazby SD podle paragrafu 6, docházelo po přepočtu SD k vynulování záloh - opraveno. Pokud máte v HELIOS Orange fixované zálohy za jednotlivá čtvrtletí, je nutné před přepočtem pro dané období tuto fixaci dočasně zrušit (v parametrech konkrétního období). Po přepočtu SD daného období ji opět lze zapnout.Verze 2.0.2021.0400 ze dne 20.04.2021

Novinka Pracovní cesty - import xls

Nově lze do přehledu Pracovní cesty naimportovat údaje z xls souboru.

Struktura xls:

'Cislo','TypZaznamu','DatumOd','DatumDo','HodinyPrvniDen','HodinyPosledniDen','KorekceDny','Poznamka'

 • Cislo - osobní číslo zaměstnance
 • TypZaznamu - rozhodujete, zda se jedná o pracovní cestu (0) nebo korekci (1)
 • Datum od - od kdy pracovní cesta trvala, DDMMRRRR
 • Datum do - do kdy pracovní cesta trvala, DDMMRRRR
 • HodinyPrvniDen - počet hodin, po které první den trvala pracovní cesta
 • HodinyPosledniDen - počet hodin, po které poslední den trvala pracovní cesta
 • KorekceDny - zadáváte dny, kterými korigujete nárok na stravenky/stravenkový paušál
 • Poznamka - poznámka ke konkrétní pracovní cestě

Na záložce Akce jsou dvě možnosti importu:

 • Import xls - vyberete konkrétní xls soubor
 • Import ze schránky - zkopírujete vybranou oblast pro import a poté zvolíte akci Import ze schránky


Novinka Do menu modulu Doprava byl přidán nový přehled "Akutní stavy vozidel". Tento přehled má akci "Aktualizovat akutní stavy vozidel", která zajistí naplnění tabulky k okamžiku spuštění a je určena především pro spuštění přes Automat. Přehled obsahuje vždy pouze poslední seznam zachycený pomocí této akce (stará data se přemažou).

Ostatní funkčnost okolo akutních stavů (z přehledu vozidel, editorů apod.) se nemění!!! Čili může se stát, že nový přehled spuštěný k půlnoci daného dne přes Automat nebude souhlasit s přehledem v dočasné tabulce, který si spustí uživatel ručně a který se generuje k aktuálnímu okamžiku.


Novinka
 • Synchronizace výpočtu silniční daně s EPO (viz dokumentace)
 • Po zaúčtování SD lze přímo zobrazit vzniklé záznamy v účetním deníku


Novinka Bylo rozšířeno pole kódy PHM


Novinka SPZ přejmenováno na RZ


Novinka Do cestovních náhrad, záložka 3 Výdaje byl doplněn atribut "Párovací znak", který se přenáší do generovaných položek pokladních dokladů.Verze 2.0.2021.0300 ze dne 19.03.2021

Novinka Po zaúčtování se objeví vygenerovaný účetní doklad, který lze upravit.

V přehledu SD byla přidána akce na zobrazení všech účetních dokladů souvisejících s daným obdobím SD.
Do vygenerovaných účetních záznamů se doplní středisko z vazby na vozidlo (pokud středisko není přímo součástí záznamu o SD) + vazba na řidiče z vozidla. Vazba na zakázku z vozidla již byla řešena v minulosti. Nákladový okruh zatím nedoplňujeme.


Novinka Úprava algoritmu výpočtu silniční daně podle EPO tak, aby šlo v tomto okamžiku podat DP bez zbytečných průtahů, ale s rizikem, že dojde v dalším období k dodatečným úpravám na straně EPO.Verze 2.0.2021.0106 ze dne 28.01.2021

Novinka Úprava algoritmu výpočtu silniční daně podle EPO tak, aby šlo v tomto okamžiku podat DP bez zbytečných průtahů, ale s rizikem, že dojde v dalším období k dodatečným úpravám na straně EPO.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export