Důležité:


Doprava - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2018.1200 ze dne 30.12.2018

Novinka Při generování nové karty SD pro nové období se bere na tyto datumy ohled a automaticky se nastaví měsíce v provozu.


Novinka Odstraněna kontrola vozidla při editaci záznamu ve zpracování karet CCS.


Oprava Nebyl dostupný číselník kódů PHM bez modulu Doprava. Opraveno


Oprava Konfigurační parametry pro implicitní čas nakládky a vykládky byle neaktivní a zadané údaje se neukládaly - opravenoVerze 2.0.2018.0910 ze dne 04.12.2018

Oprava Při generování faktur z dopravy se nedoplňovaly daňové klíče do položek faktury.

OpravenoVerze 2.0.2018.0900 ze dne 25.09.2018

Novinka Doplněna funkce pro kopírování dokladu PHM.


Novinka V Doprava/Nastavení parametrů na záložce Údaje pro kontrolu návazností byl přidán atribut "Blokovat stazky po uzávěrce"


Oprava Při účtování zahraničních cestovních příkazů mohl vzniknout účetní doklad s více než dvěma desetinnými místy.

Opraveno. Částka v CZK se zaokrouhlí, může ale dojít k následnému nesouladu přepočtu z cizí měny.


Oprava Při generování cestovních náhrad pro soukromé vozidlo z knihy jízd se nerespektují koeficienty náhrad za využití soukromého vozidla. Opraveno.Verze 2.0.2018.0600 ze dne 27.06.2018

Oprava V případě, že je vytvořen ceník s číslem 0, nešlo z modulu doprava vytvořit nový ceník.

OpravenoVerze 2.0.2018.0400 ze dne 09.04.2018

Novinka Doprava - Stazky - nový přehled Bilance souprav.


Novinka Úprava - pokud se cestovní náhrada (CN) generuje ze stazek a pokud jsou označené stazky pro jediné vozidlo, přenese se vazba na vozidlo i do CN. V případě, že označené stazky obsahují různá vozidla, vazba se nepřenáší.


Novinka Pokud se ze stazek generují cestovní náhrady, lze tímto datumem ovlivnit konec úseku pro výpočet diet. Jedná se např. o případy, kdy stazka trvá přes víkend, ale diety se ukončují posledním pracovním dnem.Verze 2.0.2018.0004 ze dne 06.02.2018

Novinka Zpracování nového formátu Shell (2018)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export