Důležité:


Doprava - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2016.0303 ze dne 05.04.2016

Novinka Cestovní náhrady

Byla rozšířena vazební tabulka na vztah Cestovní příkazy versus vygenerované záznamy do předzpracování mezd

Novinka Uvolněno generování podkladů do předzpracování i pro cestovní příkaz, který je ve stavu Vypořádáno. Do cestovních příkazů přidány datumové sloupce, do kterých se zapíše datum a čas generování pokladního dokladu a/nebo podkladů do předzpracování

Do tabulky Tabidop2x přidán sloupec pro vazbu na předzpracování mezd


Novinka Cestovní příkazy

V závislosti na konfiguračním parametru "Předvyplnit konec jízdy" se datum konce doplní buď podle datumu počátku jízdy nebo se nechá naplněn aktuálním datumem: Předvyplnit konec jízdy - NE - stávající stav Předvyplnit konec jízdy - ANO - datum se přepíše hodnotou z datumu počátku


Novinka Při kopii Cestovního příkazu se systém zeptá na datum nového počátku cesty a upraví následně i datumy v úsecích.Verze 2.0.2016.0301 ze dne 22.03.2016

Novinka Při aplikaci fakturačního předpisu v dopravě se nově dohledává nabídková cena dle měny zadané na fakturačním předpisu.Verze 2.0.2016.0100 ze dne 29.01.2016

Novinka Do podřízených přehledů cestovních příkazů (úseky, náklady, phm) byly přidány účetní dimenze – zakázka,okruh,organizace,středisko. Údaje mají vliv na seskupování položek při generování pokladních dokladů.


Novinka Při mazání zásilek se odmaže i příslušný záznam v externích atributech.Verze 2.0.2016.0001 ze dne 08.01.2016

Novinka V číselníku vozidel se zobrazuje i datum a autor změny


Oprava Na stazce na záložce 5 při výběru organizace se nedotáhlo její DIČ DPH.

Opraveno

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export