Důležité:


Doprava - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2015.1200 ze dne 14.12.2015

Novinka Do editoru vozidla byla doplněna vazba na zakázku.Verze 2.0.2015.1100 ze dne 25.11.2015

Novinka Do importu platebních karet UTA a následného převodu do fakturace bylo doplněno zpracování cizí měny.


Oprava Při generování pokladního dokladu nad cestovním příkazem se do částky pokladního dokladu zahrnul i náklad typu Kartou(firemní) a Ostatní.

OpravenoVerze 2.0.2015.0508 ze dne 15.07.2015

Novinka Vedle čísla cest. příkazu se tiskne popis z položky cest. příkazuVerze 2.0.2015.0502 ze dne 02.06.2015

Oprava V přehledu Kniha jízd, Vzorové jízdy, Oprava nebo Nový, se při prokliku v poli Evid. číslo objevila chyba Ambigous column name 'TazneVozidlo'

OpravenoVerze 2.0.2015.0500 ze dne 25.05.2015

Novinka Kódy údržby

Při přidání nové údržby je nově možné zvolit denní sledovací interval.


Novinka Upraven přepočet cestovních náhrad v případě ručně zadaného kurzu. Kurz je možné zadat u CP, kde měna zúčtování je totožná s měnou nároku na náhradu. U ostatních kombinací to nelze !


Novinka U dokladu "Storno výdeje" se pro akci "Převod položek - Vydané faktury" se nabízejí kromě Dobropisů i Vydané faktury.


Novinka Optimalizace výběru zálohových faktur


Novinka Algoritmus přivázání zálohové faktury bez DPH je upraven tak, že proforma faktura buď zcela dorovná částky na realizační faktuře (v případě že suma na proforma faktuře je stejná nebo vyšší než na realizační faktuře) nebo poniží částky na realizační faktuře (v případě že suma na proforma faktuře je nižší než na realizační faktuře).


Oprava V případě, že je na vydané faktuře Režim kurzu DPH pro faktury - Přímo na fakturách, netiskl se základ daně v případě, že se jednalo o PDP na výstupu (0%). Opraveno.Verze 2.0.2015.0300 ze dne 27.03.2015

Novinka V konfiguraci dopravy lze zvolit datum případu podle datumu konce úseku nebo stazky nebo aktuálního datumu


Novinka Do položky fakturačního předpisu byl přidán přepínač pro negenerování položky fakturačního příkazu v případě, že vykalkulovaná částka je nulová.


Oprava Doprava - vozidla - Přehledy pro aktuální vozidlo - textové položky dokladů oběhu zboží

Pokud je txt položka na vozidlo navázána, nic se nezobrazilo
Opraveno.Verze 2.0.2015.0201 ze dne 10.03.2015

Oprava Opraveno nabízení pokladny při generování pokladního dokladu z cestovních náhrad.Verze 2.0.2015.0200 ze dne 26.02.2015

Novinka Upraven export Silniční daně do xml - odstraňuje se nepovolený znak &


Novinka Při generování pokladních dokladů lze zvolit libovolnou kombinaci zúčtovaných měn.


Novinka Došlo ke změně při generování pokladních dokladů z cestovních příkazů a náhrad. Cyklické vybírání pokladen při generování pokladních dokladů bylo nahrazeno tzv. rekapitulací jednotlivých náhrad podle měn. Ke každé měně se přiřadí příslušná pokladna, kterou ale lze ručně změnit a tím provést zúčtování náhrad se zaměstnancem v libovolné měně, i když nárok je v měně jiné.


Novinka Změny ve zpracování importních souborů z portálu Shell pomocí importního skriptu Shell ETD, podrobně viz dokumentaceVerze 2.0.2015.0100 ze dne 29.01.2015

Oprava Při otevřeném editoru karty silniční daně a listování mezi jednotlivými kartami pomocí šipek se v editoru neobčerstvil sloupec s měsíci, kde je Osvobozeno §3.

Opraveno

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export