Důležité:


Doprava - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2014.1102 ze dne 09.12.2014

Oprava Opravena chyba v přepočtu náhrad v cizí měněVerze 2.0.2014.1100 ze dne 28.11.2014

Novinka Při účtování silniční daně nebylo možno zadat datum případu pro účtování dokladu. Doplnilo se automaticky aktuální datum. Upraveno - obsluha může zadat libovolný datum


Novinka Do fakturačních předpisů a příkazů bylo přidáno vlastní DIČ DPH


Novinka Do zpracování platebních karet byla přidána možnost "překlenutí" standardního řešení pomocí vlastních algoritmů (viz help)Verze 2.0.2014.1001 ze dne 04.11.2014

Oprava Ve verzi 2.0.2014.1000 nebylo možné z vygenerovat vydanou fakturu.

OpravenoVerze 2.0.2014.1000 ze dne 31.10.2014

Novinka Změna ve zpracování platebních karet CCS

1. formát TXE - změna kódování slouboru na CP_852 (Latin2)
2. formát CSV - importní cena se rekalkuluje na cenu bez DPH


Novinka Změna při generování pokladních dokladů z cestovních náhrad - negenerují se samostatné záznamy o zaokrouhlení při vyrovnání v cizí měně


Novinka Převod kódu čerpání na kmenovou kartu, BID:10564 - upravenoVerze 2.0.2014.0900 ze dne 22.09.2014

Novinka V přehledu vozidel doplněny návazné přehledy - jízdy, čerpání PHM, ostatní náklady, pozice, zásilky, cestovní příkazy, kniha jízd, pojistné události


Novinka Změna evidence pneumatikVerze 2.0.2014.0800 ze dne 02.09.2014

Novinka Funkcionalita Uživatelských editorů byla uvolněna do editorů:
  • Ostatní náklady
  • Čerpání PHM


Oprava Při zadání stazky vozidla s typem nádrže agregát se při zadání KS nádrže nepropočítala spotřeba MJ/MTH.

OpravenoVerze 2.0.2014.0604 ze dne 18.07.2014

Novinka Do přehledů jízdy, cestovní náhrady, zásilky z přepravních služeb přidán sloupec Navázaný dokumentVerze 2.0.2014.0600 ze dne 27.06.2014

Oprava Při účtování daně při nastaveném seskupování podle středisek se objevila hláška

Ambiguous column name 'rok'
OpravenoVerze 2.0.2014.0500 ze dne 28.05.2014

Novinka Oprava formulářů Přiznání k silniční dani -6301, -6302, -6303


Novinka U externího vozidla lze na kartě silniční daně volit způsob výpočtu silniční daně.


Novinka Byla rozšířena funkcionalita akce "Spárování s FAD" nad přehledem "Zpracování platebních karet". Obsluha může nejen označené záznamy spárovat s vybranou došlou fakturou, ale zároveň může z označených záznamů vygenerovat i položky této faktury. Seskupovací kritérium pro položky lze nastavit na záložce Doprava/Nastavení parametrů/6-Zpracování výpisuVerze 2.0.2014.0400 ze dne 23.04.2014

Novinka Silniční daň za soukromé vozidlo uplatněná denní sazbou a odvedená zaměstnavatelem se započítává do standardních dílčích záloh (ne pouze do doplatku silniční daně)Verze 2.0.2014.0300 ze dne 27.03.2014

Novinka Bylo odblokováno omezení 1:1 při generování pokladních dokladů z více zahraničních cesťáků. Nyní lze generovat pokladní doklady za libovolný počet označených cesťáků vypořádaných v libovolných měnách.


Novinka Uživatelské editory - upozornění

Uživatelské přeskupování a především odstraňování údajů z editoru vozidel je velmi kritická záležitost (je to číselník). Řada atributů má zásadní vliv a dopady na související vlastnosti dopravy. Doporučujeme tyto změny dělat v součinnosti s implementátorem a na základě alespoň hrubé analýzy.


Oprava Při generování pokladního dokladu z cestovního příkazu se zápornou hodnotou se automaticky změnil druh pokladního dokladu, ale nezměnila se záporná hodnota na kladnou.

Opraveno.


Novinka Při generování cestovního příkazu se přenáší ze záznamu v knize jízd i útvar.Verze 2.0.2014.0203 ze dne 14.02.2014

Oprava Pokud měl zákazník v knize jízd ve své sestavě libovolnou informaci z vazby Typy vozidel (TabIVozTyp), objevila se chyba

Ambiguous column name...

OpravenoVerze 2.0.2014.0201 ze dne 10.02.2014

Novinka Silniční daň - upraven tisk formulářem v případě, že firma má skupinové DIČ DPH


Novinka Provedeny úpravy v generování XML souboru pro elektronické podání Přiznání k silniční dani přes EPO.


Novinka Upraven formulář pro tisk Přiznání k silniční dani, nepřenášelo se jméno v poli 35.


Oprava Silniční daň - formulář -6404 Přiznání k SD 2 strana - netisklo se Jméno a příjmení prohlášení z Období přiznání

OpravenoVerze 2.0.2014.0104 ze dne 20.01.2014

Novinka Doprava - cestovní náhrady

1. Možnost zúčtování náhrad se zaměstnancem v libovolné měně - byl zaveden nový atribut Měna a kurz zúčtování v hlavičce CP. Změna se zatím týká zúčtování pokladními doklady. U všech nevypořádaných CP s požadavkem na zúčtování v tuzemské měně je nutné doplnit měnu zúčtování na tuzemskou měnu !!!
2. V hlavičce CP je zobrazen kalendář s časovým průběhem všech zadaných CP pro daného zaměstnance ve zvoleném období
3. Při opuštění CP se kontroluje kolize dokladu s jiným CP a případně se zobrazí varovná informace o časovém překrytí dokladů (obsluha může dále pracovat bez omezení)


Novinka Doprava - editace stazky

V Nastavení parametrů/Základní údaje lze prostřednictvím atributu "Nekontrolovat návaznost stazky a úseků" přepnout "tvrdou" kontrolu na "měkké" upozornění.


Novinka Doprava - silniční daň

1. zaveden sloupec 30 pro opravné a dodatečné DP
2. před tiskem a exportem textového souboru může obsloha zvolit typ DP bez ohledu na nastavení v aktuálním období SD

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export