Důležité:


Doprava - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2013.1100 ze dne 27.11.2013

Novinka Doplněna možnost sumace u atributů v tabulceTabISDArch (Celkem, Záloha 1.Q, 2.Q atd.).


Oprava Kniha jízd, pořizování nového záznamu. Po kliknutí na tlačítko Vzorové jízdy se zobrazil návazný přehled, ve kterém se nerespektovalo nastavení výchozí sestavy.

OpravenoVerze 2.0.2013.1000 ze dne 30.10.2013

Tip Uživatelské editory

Možnost uživatelských editorů nově u:

  • Kniha jízd - záznam o jízdě
  • Doprava - Jízdní příkaz
  • Doprava - Stazka
  • Přepravní služby - Sběrná služba - pozice
  • Přepravní služby - Sběrná služba - zásilka (overland, air, sea)
  • Přepravní služby - Spedice - objednávka
  • Přepravní služby - Pravidelné přepravy


Oprava Chyba byla ve výpočtu cestovních náhrad u tranzitních zahraničních úseků kratších než 1 hodina. Tyto úseky se připočítávaly k času pro výpočet nároku na tuzemské stravné bez ohledu na to, že se jednalo pouze o přejezd do další země (další zahraniční úsek). Nově se připočítávají k ostatním zahraničním úsekům daného dne a teprve následně se tento součet testuje, zda je kratší než 1 hodina.


Oprava Opraveno sumování atributů nad tabulkou TabISDArch. Atributy nad vozidlem určené pro silniční daň již nejsou aktivní, evidence se přesunula do karet silniční daně (TabISDArch)Verze 2.0.2013.0901 ze dne 04.10.2013

Novinka V číselníku vozidel je nová funkce "Přeřazení vozidla". Umožňuje přeřadit vozidlo na jiné středisko na vymezené období. Toto nastavení má vliv na předvyplnění do stazky a fakturaci.


Novinka Při generování pokladního dokladu z modulu Doprava - Cestovní příkazy se nově přenáší do pokladny kromě zakázky, nákladového okruhu, ... také útvar.


Novinka Kniha jízd

Přehled Čerpání PHM se zobrazuje s ohledem na množinu označených záznamů v knize jízd.


Novinka Silniční daň - změna evidence

Evidence a výpočet silniční daně se oddělil od číselníku vozidel a nadále se bude provádět v přehledu Karty silniční daně. Zároveň se provedlo rozdělení evidence podle období.Verze 2.0.2013.0513 ze dne 28.05.2013

Novinka Nad přehledem PHM (pouze ve stazce) je nová funkce "Převod záznamu na jiný doklad". Pro výběr se zobrazí pouze stazky aktuálního vozidla a s termínem, který nekoliduje s datumem čerpání.


Novinka V přehledu Cestovní náhrady byly přidány atributy Autor, Datum vzniku, Změnil a Datum změny


Oprava Zásilka (platí i to pro SBS i pro námořní zásilky a pravděpodobně i letecké, tam jsem to nezkoušel). Pole Kontakt umožňuje napsat 40 znaků, nicméně pokud použijeme již uložené kontakty, kde je možné uložit popis kontaktu delší než 40 znaků, tak po závěrečném „OK“ objeví se chybová hláška:

string or binary data would be truncated - opraveno


Oprava Pokud se v přehledu Cestovní příkazy a náhrady (syst. č. 10536), změnil stav cestovního příkazu/náhrady na Vypořádaný, zůstalo přístupné pole Evid. číslo vozidla.
OpravenoVerze 2.0.2013.0455 ze dne 25.04.2013

Oprava Kniha jízd

Pokud nebyl instalován modul Přepravní služby, byla detekována chyba při pokusu o spuštění funkce Nastavení parametrů v přehledu Kniha jízd. OpravenoVerze 2.0.2013.0300 ze dne 27.03.2013

Novinka V přehledu Deníků vozidel (syst. č. 10510 a 10511) byla doplněna vazba na počáteční stav vozidla


Oprava V editoru přehledu Jízdy, pokud se nedoplnilo hned na první záložce SPZ vozidla, přešlo se na další záložku (3-PHM, 4-Náklady, 5-Fakturace, 6-Mzdové podklady) a zvolilo se Nový, zobrazila se chybová zpráva.

Opraveno


Oprava Při tvorbě kopie cestovního příkazu se objevila hláška [SQL:8152,16] String or binary data would be truncated.

Opraveno.

Bylo způsobeno tím, že za číslo kopírovaného dokladu se přidával řetězec "kopie". Kopie dokladu byla předělána tak, že se automaticky přiřadí kopírovanému dokladu další číslo v příslušné řadě a řetězec "kopie" se již nepřidává.Verze 2.0.2013.0208 ze dne 27.02.2013

Oprava V případě, kdy neexistuje žádný podklad pro fakturaci a zavolala se volba místní nabídky Generování vydané faktury, objevila se hláška

Incorrect syntax near ')'.

OpravenoVerze 2.0.2013.0130 ze dne 25.01.2013

Oprava Při změně daňových úlev na základě datumu reg. vozidla a po stisku klávesy Přepočet se SD spočte správně, ale nedošlo ke změně daňových hranic v par.6 (ty se změnily pouze v případě, že uživatel stojí nebo opustí editační pole Par.6)

Opraveno. Pokud se spustila funkce Výpočet daně nad seznamem vozidel, bylo i dříve vše OK.Verze 2.0.2013.0128 ze dne 21.01.2013

Novinka Do fakturačního předpisu byla doplněna měna. Při fakturaci úseku se tato měna doplní do fakturačního podkladu.


Novinka Do menu v přehledu pneumatik byla přidána akce pro zobrazení historie všech pneumatik na všech vozidlech.Verze 2.0.2013.0105 ze dne 07.01.2013

Novinka Změna v pořizování silniční daně - v nastavení parametrů je podchycena změna ve struktuře FÚ, změna tiskového formuláře vzor 15, změna načtení dat na EPO (EPO k 3.1.2013 pro SD nefunguje korektně)


Novinka V editoru silniční daně (u externích vozidel) je tlačítko, které načte ze stazek počty dnů provozu vozidla do příslušných sloupců SD.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export