Důležité:


Doprava - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2012.1202 ze dne 03.12.2012

Novinka V přehledu Cestovní příkazy a náhrady (TabICestak) doplněna možnost přiřadit záznamu dokument.Verze 2.0.2012.1001 ze dne 24.10.2012

Novinka Karta vozidla byla rozšířena na záložce Ekonomické údaje o možnost zadání platnosti Povinného ručení a částky spoluúčasti havarijního pojištění.


Novinka Obecné přehledy pro aktuální vozidlo byly doplněny do přehledu 10505


Oprava V editoru vozidla se po změně hodnoty pole Rozlišení majitele nezměnilo pole Středisko na Majitel.

OpravenoVerze 2.0.2012.0801 ze dne 23.08.2012

Novinka V přehledu jízd/stazek lze generovat nový přehled výkonů vozidel za zadaný rok. Přehled generuje do společné sestavy množstevní záznamy (km, litry), finanční náklady z dopravy a finanční náklady z účetnictví. Tento přehled lze "překlenout" uživatelskou UP s názvem dbo.hpi_hlv_zak, s parametrem @rok int


Oprava Při zpracování platebních karet SHELL formátu ETD došlo při importu k chybě - "XX není platný datum".

OpravenoVerze 2.0.2012.0610 ze dne 07.08.2012

Oprava Při zpracování platebních karet SHELL formátu ETD došlo při importu k chybě
Varování nebo chybová hláška XX není platný datum

Opraveno.Verze 2.0.2012.0609 ze dne 22.07.2012

Novinka V deníku vozidla doplněny šipky pro přechod na Předchozí/Následující záznam.


Novinka Zaveden nový atribut "Rezervace pro", který se předvyplní z číselníku zaměstnanců podle shody LoginID a aktuálního uživatele.


Oprava Pokud je přehled Ostatních nákladů (syst. č. 10520) prázdný, přesto systém dovolil provést přes lokální menu Spárovnání s FAD. Následně se objevila hláška [SQL: 102,15] Incorrect syntax near ‘)’.

Opraveno


Oprava Při zpracování karet OMV se v importním textovém souboru na pozici pro sazbu DPH v případě, že se nejedná o čerpání PHM, nachází řetězec (např.RC, OS...). což vede k ukončení importu s chybou.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0608 ze dne 11.07.2012

Oprava Při zpracování elektronických výpisů z CCS a MYTO.CZ docházelo k chybě a data se nenaimportovala.

Opraveno.


Oprava Při přenosu cestovních náhrad do mezd se přenášely i výdaje placené kartou.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0606 ze dne 21.06.2012

Novinka Možnost zaúčtování silniční daně přímo do účetního deníku

Lze připojit dokumenty ke stazkám

Zpracování platebních karet - Slovnaft Floppy

Možnost označení stazky jako soukroméVerze 2.0.2012.0402 ze dne 03.04.2012

Novinka Nad přehledem silniční daně je k dispozici funkce, která převede označená vozidla daňově do plného provozu - u těchto vozidel se zaškrtnou všechny měsíce v provozu.


Novinka Je-li poskytováno zaměstnancům při cestovních náhradách vyšší plnění než stanovuje zákon, je možné nastavením konfiguračních parametrů na záložce Cestovní příkazy a náhrady, nastavením zákonných sazeb v číselnících stravného, případně nastavením zákonných limitů přímo na cestovním příkazu, vyčíslit zákonný nárok. Lze jej zobrazit v přehledu cestovních příkazů pomocí Nastav (Zákonné diety).Verze 2.0.2012.0312 ze dne 22.03.2012

Novinka Výši kapesného u zahraniční cesty počítat ze sníženého stravného (ne z nároku) - v konfiguraci dopravy je přepínač, který je implicitně nastaven tak, aby se CN počítaly z nároku (čili tak, jak to bylo doposud). Po odškrtnutí přepínače se kapesné bude počítat ze sníženého stravného (pokud např. zaměstnanec dostal na sl. cestě oběd apod.). Důsledkem je, že pokud měl zaměstnanec plnou "penzi", nemá nárok na žádné kapesné! Je tím popřena podstata kapesného, ale je to s největší pravděpodobností v souladu s platným zněním zákona.


Oprava Bylo možné automatické přepočítání CN ve stavu Schváleno a Vypořádáno.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0212 ze dne 17.02.2012

Novinka U vozidel, která mají nastavenou slevu podle par.6/odst.6, se po přechodu na nové zdaňovací období a přepočtu SD kontroluje oprávněnost této slevy. Pokud je vozidlo starší a ztrácí nárok na slevu, odst.6 se anuluje a sleva se zruší.


Novinka V přehledu vozidel doplněna mít v Nastav vazbu do organizační struktury.Verze 2.0.2012.0120 ze dne 24.01.2012

Novinka Legislativní úprava výpočtu diet při souběhu zahraničního a tuzemského stravného pro rok 2012.


Novinka Povoleno zadávání Sazby DPH pro PDP i pro doklady z Dopravy.


Oprava Pokud se v přehledu vozidel použije volba Aktuální stav, zobrazilo se pole s chybným datem.

Atribut obsahuje počet dnů, resp. km, o který má být obsluha upozorněna dříve, než vyprší mezní termín, resp. stav tachometru významný pro tuto údržbu. Pole bylo chybně interpretováno jako datum.
OpravenoVerze 2.0.2012.0104 ze dne 06.01.2012

Novinka Po převodu silniční daně do archivu se u vozidel, která byla v minulém roce v provozu pouze část roku, automaticky doplní pro nový rok plný provoz.

Při přepočtu silniční daně se u vozidel, která stářím přestala splňovat podmínky par.6 automaticky tento paragraf smaže.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export