Důležité:


Doprava - Změny 2009

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2009.0923 ze dne 22.10.2009

Novinka Do karty vozidla byla přidána informace o typu a čísle nápravy.Verze 1.0.2009.0504 ze dne 19.06.2009

Novinka Od 15.6.2009 pozastavuje Shell export dat ve formátu ETD. Nově vzniklý formát EID se striktně nedoporučuje využívat pro reporting o čerpání (důvod nám není znám). Proto Helios Orange bude dále podporovat pouze import souborů csv z webového portálu EuroShell OnLine (zákazník se musí do 5.6.2009 registrovat)Verze 1.0.2009.0409 ze dne 20.05.2009

Novinka Při zadávání čerpání pro hybridní pohon systém hlásil chybu čerpání do nepovolené nádrže a záznam nešlo uložit.

Opraveno.Verze 1.0.2009.0308 ze dne 17.03.2009

Oprava Po zadání čerpání PHM se neaktualizovalo celkové čerpání na stazce.

Opraveno. U těchto stazek je nutné provést opětovnou editaci dokladu o čerpání PHM a celkový údaj se do stazky doplní.


Oprava Při převodu jízdního příkazu na stazku se objevila chybová hláška "Field StavTopeni not found"

Opraveno.


Oprava V některých případech se při fakturaci úseků objevila SQL chyba.

Opraveno. Pokud uživatel využívá přenos místa nakládky do úseku, přenášela se i měna. Pokud v číselníku nakládek a vykládek nebyla vyplněna, přesto se přenesl do měny na úseku NULL. Následně se do kurzu na úseku doplnil také NULL a nastala avizovaná chyba.Verze 1.0.2009.0223 ze dne 02.03.2009

Oprava Do nově vzniklého záznamu zásilky se uložil špatný identifikátor sběrného místa. Pozor!!! Vznikaly tím zásilky, které nejsou ani ve sběrných místech, ani na pozicích - jsou pouze v přehledu Statistaika - zásilky.

Opraveno.Verze 1.0.2009.0218 ze dne 20.02.2009

Novinka Při nadefinování externích atributů u tabulky TabINaklad a TabIPHMCerpani se tyto atributy nedaly editovat při zadání nové věty, ale až po uložení a znovunačtení záznamu.

Upraveno.Verze 1.0.2009.0217 ze dne 17.02.2009

Novinka Na kartě vozidla lze definovat až 4 typy nezávislých nádrží a typů PHM. Pouze hlavní a hybridní nádrž souvisí s celkovým proběhem kilometrů. Pokud existuje nezávislá nádrž pro agregát (MTH) a/nebo topení (hodiny), jejich spotřeby se kalkulují zvlášť a nemají vliv na hlavní nádrž. Toto nastavení má následně vliv na pořizování počátečních a koncových stavů nádrží na stazce a zadávání čerpání PHM.


Novinka Kalkulace ceny podle relace

Číselník míst nakládek a vykládek v dopravě byl rozšířen o cílové místo, počet jednotek, skupinu vozidel, zakázku, smluvní cenu, měnu a fakturační předpis (údaje jsou nepovinné, některé z nich mají vliv na implicitní filraci při výběrech).


Novinka Alternativní normy

Každý záznam o alternativní normě pro hlavní pohonnou jednotku je rozšířen o možnost definice období, ve kterém se norma uplatní. V okamžiku výběru vozidla na stazku se podle aktuálního období doplní příslušná alternativní norma (pokud existuje). Interval pro hlavní sezónu lze nastavit v nastavení parametrů.


Novinka Drag&Drop v rámci grafického přehledu Využití vozidel (resp. Dispečink - přehled polohy vozidel) funguje pro jízdy a stazky (přesun na jiný datum v rámci vozidla), rezervace (přesun na jiné vozidlo a/nebo datum) a spediční objednávky (přesun na jiné vozidlo a/nebo datum).


Novinka Pokud v Nastavení parametrů je uveden atribut Identifikace dopravní firmy, je přehled dopravců podle něho systémově filtrován ("měkká" filtrace). Pokud tento atribut není uveden, přehled dopravců není systémově filtrován a zobrazí se přehled všech organizací podle implicitního uživatelského nastavení.


Novinka Zpracování karet Benzina

Slevy v elektronickém výpisu nejsou uplatněny v jednotlivých záznamech (jako u ostatních karet), ale uvádí se jako celkové částky. V přehledu Zpracování karet CCS byla doplněna funkce pro rozpuštění vybrané položky (nesmí být přiřazena na konkrétní auto) do položek se zvolenými kódy (např. slevu za čerpání PHM lze rozpustit pouze do záznamů o čerpání PHM apod.)Verze 1.0.2009.0105 ze dne 14.01.2009

Oprava Při generování XML pro EPO na PVS docházelo k zaokrouhlení hmotnosti vozidla na celé tuny - chyba opravena.


Oprava Chyba se týká navýšení sazby daně v případě uplatnění par.6, odst.8. Zákon sice hovoří o navýšení daně o 25%, ale závěrečná ustanovení říkají, že pro rok 2008 platí pouze ustanovení par.6, ods.6-7, čili ostatní odstavce par.6 se uplatní až v SD za rok 2009.

Opraveno.Verze 1.0.2009.0104 ze dne 06.01.2009

Novinka Zpracování platebních karet - rozšířená možnost definice práv na funkce v menu
Novinka Zpracování platebních karet - při zpracování souborů TXE a EXU se načítá stav tachometru
Novinka Zpracování platebních karet - nové skripty pro karty AGIP a Benzina
Novinka Přehled využití vozidel – nastavení kritérií pro zobrazení – možnost omezení na zobrazení pouze aktivních prostředků (není vyplněn datum vyřazení vozidla)
Novinka Ostatní náklady – možnost definice čísel sloupců, pod kterými se má daný náklad zobrazovat v Přehledu výkonů vozidel
Novinka Využití vozidel - grafický pohled lze převést na standardní přehled Helios Orange a dále s ním pracovat
Novinka Změny ve výpočtu SD a exportu do EPO
Novinka Cestovní příkazy a náhrady – vzhledem ke změně sazeb byl do číselníku sazeb pro tuzemské a zahraniční náhrady zaveden datum platnosti
Oprava Silniční daň - Odstraněna chyba při uplatnění par.6, odst.8 pro rok 2008
Oprava Silniční daň - Odstraněna chyba v tiskovém formuláři - Příloha
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export