Důležité:


Doprava - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


verze 1.0.2008.1013 ze dne 15.10.2008

Oprava Při vytváření cestovního příkazu přímo ze stazky (mezinárodní) se špatně vyplnily datumy do hlavičky cestovního příkazu - náhrady se spočítaly špatně. U tuzemských stazek nešel generovat cestovní příkaz vůbec - chyba "Datum konce jízdy musí být vyplněn".

Opraveno.

verze 1.0.2008.1010 ze dne 10.10.2008

Novinka Při zadávání mzdových údajů na stazce se přednabízí datum podle stazky, období se nabízí podle aktuálního mzdového období.


verze 1.0.2008.0305 ze dne 10.3.2008

Novinka Kniha jízd

Lze nastavit uživatelská práva na všechny nestandardní funkce v menu nad hlavním přehledem Knihy jízd.


Novinka Cestovní náhrady - číselné řady

Číselné řady dokladů v dopravě byly rozšířeny o číselné řady cestovních příkazů, což umožňuje číslovat cestovní příkazy i automaticky.


Novinka Cestovní náhrady - převod do pokladny

Při převodu cestovních náhrad do pokladny se do textu položek pokladního dokladu generuje kombinace čísla CP a textu nákladu.

Pokud se do pokladny převádí položky vzniklé na základě ostatních nákladů v CP, do atributu účet položky pokladního dokladu se doplní prioritně účet uvedený v číselníku ostatních nákladů. Pokud není uveden, tak se doplní implicitní účet z nastavení parametrů v dopravě.

Vyúčtování cestovních náhrad obsahuje atribut „Proplacení náhrad v tuzemské měně“, kterým lze určit, zda výdajový doklad v pokladně (v případě, že zaměstnavatel musí zaměstnanci doplatit vzniklé náklady spojené s cestovním příkazem) má být generován v tuzemské měně, resp. v měně vzniklých nákladů. Tento atribut má význam pouze u vyúčtování, kde jsou náklady také v jiné, než tuzemské měně a pouze v případě, že vznikají výdajové doklady.

V konfiguraci dopravy na záložce „Cestovní příkazy a náhrady“ je atribut „Datum případu“, kterým lze ovlivnit vyplnění daného datumu v hlavičce generovaného pokladního dokladu – buď se předvyplní podle datumu zadání nebo podle datumu konce cesty z cestovního příkazu.


==

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export