Důležité:


Došlé objednávky - Hromadná změna zajištění - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Akce umožňuje zajišťovat v došlých objednávkách Stavem skladu ty vybrané řádky, pro které je aktuálně k dispozici volné množství ve skladu, a to v případě, že alespoň část množství je nekryta detailem zajištění Stavem skladu nebo detailem zajištění Příjemkou. Akce tedy jednak zajišťuje či "dozajišťuje" Stavem skladu zcela či částečně nekryté řádky došlých objednávek. A dále v případě, že jsou zcela či částečně kryté Vydanou objednávkou, nebo Výrobním plánem, řádky "přezajišťuje", tj. v odpovídajícím množství snižuje původní zajištění a navyšuje zajištění Stavem skladu.

Upozornění Uživatel musí mít na akci Hromadná změna zajištění přiřazeno přístupové právo v přehledu Došlé objednávky (v řešení) (959)

Obsah


Možnosti použití

Akci lze spustit jednak z místních nabídek

 • v došlých objednávkách
  • nad přehledem Došlé objednávky (v řešení)
  • nad přehledem položek na záložce 3 – Položky došlé objednávky
  • nad přehledem Položky označených dokladů… došlých objednávek
V těchto případech jsou vybrány k potenciálnímu zajištění pouze ty řádky došlých objednávek, které lze volným množstvím ve skladu "dozajistit" Stavem skladu a které se vyskytly v označených záznamech. Jednoduše řečeno zde jsou předmětem zajišťování pouze označené došlé objednávky, resp. jejich řádky. V daném případě akce řeší úlohu, zda je možné dané řádky došlých objednávek pokrýt volným množstvím ve skladu.

a dále lze akci spustit ještě ze skupiny Došlé objednávky v místních nabídkách

 • v příjemkách
  • nad přehledem Příjemky
  • nad přehledem položek na záložce 3 – Položky příjemky
  • nad přehledem Přehled položek… příjemek
 • a nad přehledem Stav skladu
V těchto případech jsou vybrány k potenciálnímu zajištění řádky všech došlých objednávek, které lze volným množstvím ve skladu "dozajistit" Stavem skladu a na nichž se vyskytují stejné položky, jaké byly v označených záznamech. Zde tedy vstupují do hry vybrané položky figurující na řádcích libovolných došlých objednávek. V daném případě akce řeší úlohu, které řádky došlých objednávek lze pokrýt volným množstvím ve skladu na daných položkách.

Postup použití

Po spuštění akce se objeví přehled Výběr položky pro hromadné zajištění (viz obrázek), kde se nabízejí ty položky, které mají ve skladu volné množství pro došlé objednávky a k nimž existuje alespoň 1 řádek na došlé objednávce, který lze z volného množství zajišťovat. Pokud žádná taková položka neexistuje, objeví se místo přehledu hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Ke zpracování není žádná vyhovující položka

a akce skončí.

Výběr položky pro hromadné zajištění

Nad označenými položkami lze spustit z místní nabídky hromadnou akci

 • Zajistit podle data případu

Ta postupně až do vyčerpání volné zásoby či nekrytých řádků pokrývá automaticky v pořadí podle data případu řádky došlých objednávek, které k označeným položkám vstoupily do hry dle pravidel popsaných v Možnostech použití.

Nebo lze pro jednotlivé položky v přehledu Výběr položky pro hromadné zajištění aktivovat akcí Výběr formulář Hromadná změna zajištění (viz obrázek), kde je možné postupně ručně zajišťovat jednotlivé položky došlých objednávek, které se nabídnou v přehledu na formuláři. Pokud byla akce Hromadná změna zajištění spuštěna v došlých objednávkách a dotčená položka je právě z aktuální došlé objednávky, na které stál kurzor, a daná položka se vyskytuje v přehledu k zajištění, stojí kurzor na záznamu příslušejícímu řádku dané objednávky.

Hromadná změna zajištění - jednotlivé položky

Uživatel si může vybrat jednotlivý řádek z došlé objednávky, který chce volným množstvím ve skladu pokrývat. Pro aktuální záznam v přehledu k zajištění se v horní části nabízí Množství na položce v evid. MJ, které lze zajistit. To lze případně upravit a použitím tlačítka Změň zajištění vedle pole s množstvím zajistit ("dozajistit", či "přezajistit") dané množství Stavem skladu. Zaškrtnutím příznaku Smazat původní doklad zajištění lze vyžádat zrušení vydané objednávky, či výrobního plánu v případě, že existuje k dané položce detail zajištění Vydanou objednávkou, nebo Výrobním plánem a změnou zajištění se ocitne celé její množství ve volnu, tj. daný doklad nezajišťuje již ani žádné jiné řádky na došlých objednávkách (příznak je možné zaškrtnout pouze za splnění této podmínky).

Takto uživatel sám ručně postupně podle svých preferencí pokrývá jednotlivé řádky z přehledu Hromadná změna zajištění. V poli Volné pro DO v evid. MJ má informaci, jaké množství má ještě k dispozici pro pokrývání nevyřešených řádků.

Vedle toho lze na formuláři Hromadná změna zajištění označit ty záznamy, které mají být přednostně zajištěny, a použít hromadnou akci z místní nabídky

 • Zajistit podle data případu

Ta postupně až do vyčerpání volné zásoby či nekrytých řádků pokrývá automaticky v pořadí podle data případu řádky došlých objednávek, které si uživatel v přehledu označil.

Upozornění Pokud se použije automatizovaná akce Zajistit podle data případu, vydané objednávky, ani výrobní plány, které se "přezajištěním ocitly ve volnu", se neruší.

Způsob aktualizace zajištění

Aktualizace zajištění řádku došlé objednávky probíhá takto:

 • Nekryté zajistitelné množství volným množstvím ve skladu se přímo přičte do detailu zajištění Stavem skladu. Pokud detail zajištění Stavem skladu ještě neexistuje, tak se nejprve vytvoří.
 • Množství kryté
  • detailem zajištění Vydanou objednávkou
  • detailem zajištění Plánem výroby
zajistitelné volným množstvím ve skladu se odečte v příslušném detailu zajištění (v případě poklesu množství v detailu na 0, se detail zruší) a přičte se do detailu zajištění Stavem skladu. Pokud detail zajištění Stavem skladu neexistuje, tak se nejprve vytvoří.
Za obsah tohoto článku odpovídá Martin Lukeš, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export