Důležité:


Došlé objednávky - Detail zajištění - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


V detailu zajištění došlé objednávky lze vidět pro daný záznam způsob zajištění, například vystavenou objednávku nebo výrobním plánem. Přes opravu záznamu lze změnit množství kryté v evidenční MJ.

Vydané objednávky

Zobrazí vydané objednávky zajišťující aktuální řádek

Příjemky

Zobrazí příjemky vázané na aktuální řádek (příjemka navázaná na vydanou objednávku)

Stav skladu

Zobrazí přehled stavu skladu filtrovaný na položku z aktuálního řádku

Potvrzené příjmy

Zobrazí informaci o množství z příjemky a realizované množství z příjemky navázané na vydanou objednávku

Zapiš potvrzené datum dodání

Pomocí této volby změníte/doplníte na položku došlé objednávky potvrzené datum dodání (přednabízí se aktuální Potvrzené datum dodání z položky došlé objednávky)

Upozornění Tímto krokem se změní Požadované datum dodání v Zajištění došlé objednávky

Generuj s výběrem profilu - výběr položek

Pomocí výběru profilu generujete návazný doklad

Tip Vygenerovaný doklad lze ihned zobrazit zmáčknutím tlačítka doklad v procesním okně.

Generuj převodku s výběrem profilu - výběr položek

Pomocí výběru profilu (nastavený pro převodky) generujete návazný doklad

Tip Vygenerovaný doklad lze ihned zobrazit zmáčknutím tlačítka doklad v procesním okně.

Zablokuj zboží zajištěné stavem skladu

Potvrzením této volby dojde k blokování zásoby na stavu skladu pro tuto položku objednávky

Odblokuj

Tato volba odblokuje blokovanou zásobu a umožní ji vydat jiným dokladem.

Za obsah tohoto článku odpovídá Jindřich Gloser, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export