Důležité:


Deník vozidla - Doprava

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Jde o chronologický přehled událostí, které se týkají vybraného vozidla. V deníku se evidují počáteční stavy, kontrolní body, které vznikají při uzávěrce vozidla a popisují stav vozidla ke dni této uzávěrky, a dále také všechny údržby týkající se daného vozidla.


V přehledu vidíte počáteční stav daného vozidla, všechny kontrolní body vzniklé závěrkou a také všechny plánované a provedené údržby, kontroly či jiné události. Termíny jednotlivých údržeb a kontrol můžete zadávat při evidenci nového vozidla. Od tohoto data nebo počtu kilometrů bude systém kontrolovat provedení těchto údržeb. S blížícím se termínem údržby vás bude systém upozorňovat na její provedení. Upozornění blížící se údržby nebo její zmeškání najdete na kartě jednotlivých vozidel. Přehled všech aktuálních alarmů najdete pomocí akce Akutní stavy vozidel z místní nabídky přehledu vozidel.

Upozornění Kontrolní body vzniknou závěrkou vozidla k určitému dni. Závěrka zkontroluje všechny údaje o vozidlu k danému dni a po závěrce už nebude možno tyto údaje měnit. Poslední kontrolní bod však máte možnost zrušit a tím zpřístupnit dřívější údaje.


Stisknutím pravého tlačítka myši v deníku vyvoláte místní nabídku pro práci s deníkem. V místní nabídce naleznete standardní nástroje pro práci s přehledy i některé specifické nástroje, které jsou určené pouze pro práci s deníkem.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export