Definování Kusovníkových vazeb - Celní sklady

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Samotná tvorba kusovníku může začít až v momentě, kdy máme připravený seznam Dílců a Materiálů. (Tedy příslušné kmenové karty mají zatrženy příslušné atributy) Kusovník se vždy musí tvořit z konkrétního Dílce. To tedy znamená najít si v seznamu konkrétní kartu Dílce, a začít tvořit kusovník. Tvorbu lze provádět ze všech míst, kde se nabízí nad konkrétní kartou na pravé tlačítko myši Kusovník.. . (tedy: Zboží a služby, Stav skladu, Stav skladu v dokladech Celní příjemky a výdejky atd.) nebo ve Vyráběných dílcích pomocí akce Kusovníky - změny.

Akce pro definici kusovníku z vyráběných dílců

Definovani Kusovnikovych vazeb - Celni sklady1.jpg


Stejným způsobem lze zobrazit a definovat kusovník na pravé tlačítko myši z následujících přehledů - zde se však akce jmenuje Kusovník...

Po vybrání příslušné volby se zobrazí formulář určený k tvorbě kusovníku.


Kusovník

Definovani Kusovnikovych vazeb - Celni sklady2.jpg


Přidání materiálu do kusovníku

Volbou Nový se přidávají nové položky do kusovníku. Zobrazí se pak formulář, kde si ze seznamu Nakupovaných materiálů přetahujeme konkrétní Materiály a doplňujeme příslušné údaje jako pozice, množství apod.

Zadání nového materiálu do kusovníku

Definovani Kusovnikovych vazeb - Celni sklady3.jpg

Skupina zboží

Vstoupíme-li do návazného číselníku (nebo můžeme předepsat) Skupiny zboží, nabídne se číselník skupin zboží. V dalších polích bude seznam nakupovaných materiálů předfiltrován podle zadané skupiny zboží.

Registrační číslo

Vstoupíme-li (nebo můžeme předepsat ručně) do návazného číselníku Registračního čísla zboží - nabídne se přehled Nakupovaných materiálů seřazený podle Skupiny zboží a Reg. čísla. Z něj si můžeme pomocí volby Přenos nebo pomocí kláv. zkratek <CTRL><ENTER> přenést konkrétní materiál.

Název 1

Vstoupíme-li (nebo můžeme předepsat ručně) do návazného číselníku Název 1 - nabídne se přehled Nakupovaných materiálů seřazený podle Názvu 1. Z něj si můžeme pomocí volby Přenos nebo pomocí kláv. zkratek <CTRL><ENTER> přenést konkrétní materiál.

Pozice

Určuje pozici (na jakém místě v kusovníku) bude materiál zařazen. Jde o textový popisný údaj.

Množství

Do pole Množství se uvádí množství materiálu ve skladové měrné jednotce vstupujícího do daného výrobku. Může se uvádět jak celé číslo, tak desetinné.

Ulož & Nový

Tato volba uloží současnou položku a rovnou se otevře prázdný pořizovací formulář položky kusovníku.

OK

Uloží stávající položku.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export