Definice pohledů - Finanční analýza a plánování

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Přehled Definice pohledů

Přehled Definice pohledů otevřete z nabídky Helios Controlling, Pohledy na data, Definice pohledů:


Přehled Definice pohledů


Jak název napovídá, v přehledu Definice pohledů se definují pohledy na data (někdy nazývané perspektivy). Určíte jednu nebo více dimenzí z dimenzí organizace, útvary, zakázky, nákladové okruhy, vozidla, zaměstnanci, zboží a služby, účty nebo mzdové složky. Většinou se jedná o několik případně pouze jednu dimenzi, prakticky nikdy ne všechny použitelné dimenze. Např. pro vyhodnocení prodejnosti zboží určíte dimenzi zboží a služby a organizace, pro vyhodnocení nákladů a výnosů po útvarech dimenze útvary a účty a pod. A vybraným dimenzím přiřadíte konkrétní struktury dimenze.


Nadefinované pohledy se použijí v přehledu Pohledy na data, kde se vybere příslušná definice datového skladu a zároveň pohled na data. Na data jedné definice datového skladu lze použít více pohledů a stejná data se tudíž dají zobrazovat z různých pohledů, tak jak potřebují jednotliví uživatelé.

Formulář Definice pohledů

Formulář Definice pohledů otevřete stiskem tlačítka Nový Novy.jpg nebo klávesy <F2>. Objeví se formulář Definice pohledů:


Formulář Definice pohledů


Ve formuláři Definice pohledů jsou k dispozici tato pole:

 • Název pohledu 1 - povinný údaj, název pohledu na data
 • Název pohledu 2 - nepovinný údaj, další název pohledu na data
 • Poznámka pohledu - nepovinný údaj, poznámka k pohledu na data
 • Organizace - nepovinné pole pro přiřazení příslušné struktury dimenze k dimenzi organizace
 • Útvary - nepovinné pole pro přiřazení příslušné struktury dimenze k dimenzi útvary
 • Zakázky - nepovinné pole pro přiřazení příslušné struktury dimenze k dimenzi zakázky
 • Nákladové okruhy - nepovinné pole pro přiřazení příslušné struktury dimenze k dimenzi nákladové okruhy
 • Vozidla - nepovinné pole pro přiřazení příslušné struktury dimenze k dimenzi vozidla
 • Zaměstnanci - nepovinné pole pro přiřazení příslušné struktury dimenze k dimenzi zaměstnanci
 • Zboží a služby - nepovinné pole pro přiřazení příslušné struktury dimenze k dimenzi zboží a služby
 • Účty - nepovinné pole pro přiřazení příslušné struktury dimenze k dimenzi účty
 • Mzdové složky - nepovinné pole pro přiřazení příslušné struktury dimenze k dimenzi mzdové složky


Alespoň jedno z polí Organizace, Útvary až Mzdové složky musí mít přiřazenu konkrétní stukturu dimenze, v praxi bude nejčastěji přiřazeno několik konkrétních stuktur dimenzí.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export