Dataskop - Superfiltrace, Master x Detail - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Dataskop - Superfiltrace, Master x Detail

Nové možnosti, které se v souvislosti s Dataskopem objevují, mají za úkol zpříjemnit práci s modulem samotným.

Superfiltrace umožňuje uživateli "zafiltrovat" všechny přehledy zobrazené v Dataskopu najednou podle zvoleného parametru, aniž by musel filtrační podmínku nastavovat na každém jednotlivém přehledu.

Další příjemnou a doufáme, že i užitečnou funkcí, s názvem, který již někteří uživatelé důvěrně znají, je funkce s názvem Master x Detail. Tuto funkci využijete v Dataskopu v tzv. sdruženém pohledu. Při označení záznamu v jednom - Master - přehledu sdruženého pohledu, např. v číselníku organizací, budou data v návazných přehledech - Detailech - zafiltrována podle Master přehledu. Např. se zobrazí Faktury přijaté od daného dodavatele, Objednávky vydané k danému dodavateli, atd. Ukázka tohoto zobrazení je v příkladu na konci článku.


Superfiltrace

Superfiltrace Dataskopu je možnost nastavení různých filtračních podmínek přes všechny přehledy zařazené v Dataskopu.


Skládá se ze 3 částí:

1. Definice globálních parametrů Dataskopu (hlavička Dataskopu)
2. Párování globálních parametrů se sloupci přehledů (větve Dataskopu)
3. Změna a uplatnění hodnot parametrů (zobrazení Dataskopu)


Definice parametru

Na hlavičce definice Dataskopu je nová záložka Parametry. Zde je možno definovat globální parametry pro celý Dataskop. Je možno definovat parametry typu Text, Celé číslo, Desetinné číslo, Datum, Datum a čas, Volba, Konverze, Přenos a případně i Stav. Pro každý typ parametru je možno zadat výchozí Podmínku a Přednastavenou hodnotu. Toto lze měnit při zobrazení – pokud je zaškrtnuto Uživatel může parametr měnit.

Superfiltrace - parametry dataskopu


U typu Přenos je možno zaškrtnout volbu Zobrazit jako akci. Díky tomu se v přehledu, který je nastaven na parametru jako přenosový, zobrazí nové podmenu Dataskop a v něm akce pro zobrazení daného Dataskopu. Při zobrazení dojde k automatickému předvyplnění hodnoty parametru na odpovídající hodnotu z přehledu.

Superfiltrace - externí akce v přehledu


Zároveň se v okně Dataskopu vlevo nahoře zobrazí šipky pro posun po záznamech.


Superfiltrace - posun po záznamech


Definice vazby na parametr

V definici větví Dataskopu je nová záložka „Podmínky – filtr“. Zde je možno nastavit filtraci přehledu zapojeného do dané větve, a to buď přímo jakoukoliv podmínkou stejně jako v Nastav nebo pomocí spřažení s parametrem Dataskopu.

Pro nastavení specifické filtrace pro přehled ve větvi není samozřejmě nutné mít definovány globální parametry Dataskopu.


Superfiltrace - nastavení podmínek filtru


Parametry při zobrazení Dataskopu

Ve větvi Parametry při zobrazení Dataskopu je pak možno měnit podmínky a hodnoty pro globální parametry (pokud je jejich změna povolena). Následně se aplikují pomocí tlačítka Aplikuj změny – stejně jako při změně systémových parametrů.


Superfiltrace - změna parametru


Master x Detail

V rámci definice Sdruženého pohledu je možno nastavit vazbu Master x Detail.

Potřebné kroky:
1) Nastavit Uzel
2) Zvolit Vazbu

Master uzel

Master x Detail - definice uzlu


Nejprve je třeba zvolit Master uzel. To je uzel v rámci stejné definice sdruženého pohledu, může být pouze typu Sestava nebo Master x Detail (myšlen M x D v přehledu, nikoliv v rámci Dataskopu).


Nastavení vazby

Master x Detail - nastavení vazby


Pokud detailový přehled umožňuje vytvářet nové záznamy, je možno nastavit předvyplnění hodnot z master přehledu. Buď se použije vazba, nebo je možno napsat si vlastní uloženou proceduru.Upozornění Přenos hodnot podle vazby je funkční pouze pro přímé vazby typu T1.A1 = T2.A2, např. TabDosleObjH02.CisloOrg = TabCisOrg.CisloOrg. V případě vazeb přes několik tabulek to fungovat nebude, v takovém případě je třeba buď předvyplnění vypnout, nebo si napsat vlastní uloženou proceduru.


Příklad Zobrazení pak může vypadat např. takto – jako Master přehled je číselník organizací, detailové přehledy jsou Faktury vydané, Faktury přijaté, Expediční příkazy, Příjemky, Došlé objednávky a Výdejky. Při posunu v přehledu organizací se občerství všechny navázané přehledy.

Je možno jít i do větší hloubky, např.: Organizace – Faktury vydané – Položky FAV.


Master x Detail - příklad zobrazení
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export